#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 006-Ik ben gelukkig! Ja Nee

Israël

Verdelen Jeruzalem onmogelijk

Dinsdagochtend zeer vroeg, na een reeks gepassioneerde toespraken voor en tegen, stemde de Israëlisch Knesset uiteindelijk in met de 'Verenigd Jeruzalem Wet', een wijziging van de Jeruzalemwet van 1980, waarin Israël officieel verklaarde dat Jeruzalem in zijn geheel zijn ongedeelde hoofdstad is.

Deze nieuwe wetgeving vereist een twee-derde meerderheid van 80 van de 120 leden van Knesset om ooit de status van Jeruzalem te veranderen of delen van de Heilige Stad over te dragen in het kader van een toekomstig vredesakkoord.

Het is bijna onmogelijk om voor iets in de Israëlische Knesset een twee-derde meerderheid te verkrijgen, zoals bleek uit de stemming over dit wetsvoorstel. Vierenzestig leden stemden voor het wetsvoorstel, 51 stemden tegen en één onthield zich van stemming, ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van Israëlische Joden (inclusief leden van Knesset) eraan vasthouden dat Jeruzalem nooit meer mag worden verdeeld.

De opsteller van het wetsvoorstel, minister van Onderwijs Naftali Bennett (Het Joodse Huis) was zich goed bewust van wat hij had gedaan: 'We hebben er zojuist voor gezorgd dat Jeruzalem voor altijd verenigd zal zijn. We hebben de wet geïnitieerd die Jeruzalem beschermt, zodat het niet verdeeld kan worden zonder een grote meerderheid van 80 Mks', schreef Bennett op Facebook.

'De Olijfberg, de Oude Stad, de Tempelberg en de Stad van David zullen voor altijd in onze handen blijven. Er zullen geen politieke manoeuvres meer zijn die ons in staat stellen onze hoofdstad uit elkaar te scheuren. Dit is ook het antwoord van Israël op de schandelijke stemming van de Verenigde Naties tegen Jeruzalem. Een feestdag voor Israël'! ging hij verder.

Minister Ze'ev Elkin (Likoed) vertolkte het sentiment op Twitter: 'Ik feliciteer de Knesset met de goedkeuring door een grote meerderheid van de wijziging van de Basiswet: Jeruzalem, die de verdedigingsmuur versterkt tegen degenen aan de linkerzijde die in de toekomst wellicht proberen de Israëlische soevereiniteit in verenigd Jeruzalem te schenden'.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

04-01-2018 12:04
Hallelujah!!! Een Wonder!

Dinsdagochtend 2018...zeer vroeg, na een reeks gepassioneerde toespraken voor en tegen, stemde de Israëlisch Knesset uiteindelijk in met de 'Verenigd Jeruzalem Wet', een wijziging van de Jeruzalemwet van 1980, waarin Israël officieel verklaarde dat Jeruzalem in zijn geheel zijn ongedeelde hoofdstad is.

Weer een goede zet op het Schaakbord van de overwinning. De eindstrijd om Jeruzalem is geopend. Zacharia 8-14. De volken zijn razend en zullen zich verenigen tot hun eigen ondergang. Psalm 2 en Openbaring 19.

BijbelGetrouwe Joden en Gelovigen uit de volken bidden iedere dag samen om de vrede van Jeruzalem. Psalm 48, 122, 132 en 135.

Mijn gebed voor de Knesset is dat zij spoedig de Shofar krachtig laten klinken en heel het volk oproepen tot terugkeer naar de God van Israël.

Profeet Joël 1-3 en Zacharia 12...De bekering en overwinning van heel Israël op de volken. Zie ook Romeinen 11.

Niet Rome of Mekka zal ook nog maar iets te betekenen hebben in de nabije toekomst, maar Jeruzalem, het middelpunt der aarde [Ezechiël 5:5] de stad van de grote Koning. Ezechiël 43 - 48 en Mattheus 5:35.

Met de komst van JeshuaHaMasjiach in Jeruzalem [Zacharia 14:9] zal de ware Tempel des Heren herbouwd worden op de berg Tsion en zal in vervulling gaan de woorden die JHWH gaf aan de profeet Jesaja 2 en 11...

Van Tsion zal de Wet [Torah] uitgaan en des Heren Woord vanuit Jeruzalem!!!