#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

Digitaal geluk?

Volgend jaar zullen drama’s gebeuren die je diep in het hart raken. De wereldvrede zal steeds verder weg lijken en terrorisme nog steeds dichtbij.  Ook in 2018 zal je er niet in slagen om je verdriet over een gebroken relatie, onrecht dat je is aangedaan, kansen die je hebt gemist of vrienden die je hebt verloren te vergeten.

Tv, sociale media en andere fantasieproducenten zullen je af en toe meenemen, weg uit de realiteit, naar een wereld die niet bestaat, maar die de pijn toch een beetje verzacht.

Door Jef de Vrieze
Dit artikel wordt u aangeboden door het Zoeklicht!

Zoekend naar garanties voor vrede had ik gehoopt je mee te kunnen delen dat voor iemand die in God gelooft de toekomstverwachtingen voor 2018 rooskleurig zijn.

Helaas, ik kon nergens in de Bijbel een vers vinden dat aan gelovige mensen belooft dat ze niet ziek zullen worden, dat garandeert dat ze er financieel op vooruit zullen gaan, dat hun relaties vlot zullen verlopen, dat hun carrière een vogelvlucht zal nemen of dat ze geen of minder opvoedingsproblemen met hun kinderen zullen hebben.

Ik kwam zelfs een Bijbelvers tegen waaruit blijkt dat zelfs de discipelen van Jezus ontgoocheld waren over Zijn optreden, omdat Hij niet voldeed aan hun politieke verwachtingen: ‘Wij echter leefden in de hoop dat Hij
het was, die Israël verlossen zou’ (Lucas 24:21a). Jezus voldoet niet aan de verwachtingen.

Voldoening
Vaak staan carrière en sociaal aanzien in de weg voor dat wat werkelijk telt. Veel carrièremensen kijken terug op een loopbaan en merken dat ze het essentiële hebben gemist: de intimiteit van een veilig huwelijk, of relaties bouwen met de kinderen. Op een dag is de carrière voorbij en neemt een jongere collega het bewind over. Wat blijft er voor jou over?

Misschien denk je wel dat er vrede in je hart komt als je je bij de juiste godsdienst aansluit. Maar ook dan moet ik je teleurstellen.

Dat je lid bent van een kerk zal je niet in de hemel brengen. Godsdienst kan zelfs heel vermoeiend zijn. God is altijd een trap hoger dan waar jij bent en je weet nooit wanneer je goed genoeg je best hebt gedaan.

Geld, carrière of godsdienst kunnen wel voldoening geven. Je vindt het misschien in sportprestaties, schoonheid, gezondheid, kinderen, geliefd worden, talenten of andere dingen. Het probleem is dat al deze dingen van voorbijgaande aard zijn. Diepe innerlijke vrede die blijft duren is daar niet te vinden.

Welbevinden en digitaal geluk
De boodschap van reclame is dat verzadiging van je lichaam en voldoening van je zintuigen je diepste behoeften bevredigen en vrede brengen. De mediamaatschappij helpt je op weg naar snelle voldoening. Zoveel mogelijk likes op Facebook en massa’s YouTube-filmpjes die je letterlijk emotioneel boeien, hebben mogelijk meer direct effect op je emotioneel welbevinden dan de volharding om dag in dag uit aan echte relaties te werken, waar je elkaar schaaft en beschermt, bijstuurt en koestert.

Je emotionele hoogtepunten spelen zich af wanneer je helemaal alleen bent of wanneer je geen interactie hebt. Televisie en sociale media achtervolgen je in je slaapkamer. Ze garanderen een onmiddellijke roes van verdoving en bedwelmen de pijn van je innerlijke leegte. Je krijgt directe emotionele ‘vrede’, los van echte relationele verbondenheid.

Je digitaal opgewekte emoties staan los van de werkelijkheid en eisen steeds meer van je aandacht. Digitale media zijn een nepwereld met nepemoties. Ze roven jouw echte emoties, zodat je emotioneel overprikkeld en uitgeput geraakt. Je lichaam kan de snelheid van de opeenvolgende adrenalinestoten niet meer volgen. Het echte leven en echte relaties worden saai en je bent nauwelijks nog in staat om zonder die mediakick vrede te ervaren in jezelf.

Deze digitale verslaving is geen vrede. Ze brengt je even tot rust, maar je bent helemaal alleen. De pijn daarvan ontwaakt meteen na de verdoving en je valt meteen weer in onrust, psychische nood of eenzaamheid.

Hoop op eeuwige vrede
In een hopeloze wereld predikt het Evangelie de hoop op het eeuwige leven. Dat is een revolutionaire werkelijkheid. Eeuwig leven is geen vrome verwachting voor de toekomst. Het is de levende werkelijkheid van God, Die geestelijk leven wekt, je ziel nu vult met voedsel dat niet vergaat, en je lichaam doet opstaan op de laatste dag.

Het begin van innerlijke vrede ligt niet in genot van aardse dingen, niet in veilige menselijke relaties en niet in een zoektocht naar gemak en het goed hebben met jezelf. Dat zijn belangrijke dingen, maar geen vaste fundamenten in een wankele wereld.

Vrede in jezelf begint met een relatie met God. Vrede met welbehagen begint met knielen voor de Vredevorst.

==================================================
Evangelisatienummer
Dit artikel komt (bewerkt) uit het evangelisatienummer van Het Zoeklicht. U kunt dit nummer bekijken op www.zoeklicht.nl/inkijken.
Zelf ook dit evangelisatieblad verspreiden?
Bestellen kan zolang de voorraad strekt via www.zoeklicht.nl/evangelisatie of tel 0343 – 41 33 00.
Reageren