#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Wetenschap

Wat volgden de wijzen uit het Oosten?

Tweeduizend jaar geleden trokken wijze mannen vanuit het oosten naar Jeruzalem, om het kindje Jezus te aanbidden. Een ster ging voor hen uit. Welke ster was dat? Weet Magazine ging op onderzoek uit en bespreekt de resultaten in het decembernummer.

Door Gert-Jan van Heugten
WEET Magazine

De zoektocht begint met de constatering dat in de oudheid elk hemellichaam (uitgezonderd de zon en de maan) een ‘ster’ werd genoemd. Er dient dus naar meer gekeken te worden dan de sterren alleen. Ook de planeten en zelfs kometen zijn van groot belang. De meest gehoorde verklaring voor de bijzondere ster die de wijzen zagen is volgens het tijdschrift een samenstand (conjunctie) van de planeten Jupiter en Saturnus. Deze planeten staan in zo’n situatie, vanaf de aarde gezien, zo dicht bij elkaar dat ze met het blote oog als één hemellichaam gezien kunnen worden. Dit was ook enkele jaren voor het begin van de jaartelling het geval. Sterker nog; het verschijnsel kon in deze periode wel drie keer worden waargenomen.

Doordat de aarde sneller om de zon draait dan Jupiter en Saturnus leek het in het jaar 7 v.Chr., vanaf de aarde gezien, alsof Jupiter eerst Saturnus inhaalde, toen achterbleef en vervolgens weer sneller ging. Dat betekent dat er maar liefst drie conjuncties waren in 7 v.Chr. (rond 29 mei, 29 september en 5 december). Zou dit verklaren waarom de wijzen de ster een poosje niet zagen en naar Herodes moesten om te informeren naar de Koning van de Joden? Maar zelfs bij die samenstanden, zo kun je berekenen, waren Jupiter en Saturnus nog ver genoeg van elkaar gescheiden dat je ze niet als één ster zou bestempelen. Dat stemt niet overeen met het kerstevangelie. Daar staat geschreven dat de wijzen ‘Zijn ster’, niet ‘Zijn sterren’ zagen.

Naast conjunctie zijn er meer interessante hemeltekenen die gezien konden worden als ‘de ster van Bethlehem’. Zo zou het een komeet kunnen zijn. Ook dat zou kunnen verklaren waarom de wijzen de ster een poosje niet zagen: een komeet volgt een baan om de zon, en als hij achter de zon staat is hij uit het zicht verdwenen. Maar kometen werden in de oudheid door vrijwel alle culturen gezien als onheilstekens. Het lijkt niet logisch dat de wijzen een komeet dan als teken van de geboorte van de Redder van de wereld zouden zien.

Naast deze verklaringen bespreekt Weet Magazine diverse andere opties. Te denken valt aan een ontploffende ster (nova, supernova of hypernova). Je kunt zo’n ontploffende ster vanaf de aarde zien als een nieuwe ster die een poosje aan de hemel staat, en daarna weer verdwijnt. Ook zou er sprake kunnen zijn van een zogenaamde ‘schemeropkomst’ van een ster of planeet. Daar is sprake van wanneer de ster in de schemering vlak voor zonsopkomst voor het eerst weer zichtbaar is, na een half jaar door de zon overstemd te zijn geweest. Ook is het mogelijk dat er sprake was van een bijzondere stand van de sterren waarmee een horoscoop kan worden opgesteld. Tegen al deze verklaringen is echter wel het een en ander in te brengen. Ze lijken uiteindelijk geen van allen helemaal passend bij het verslag uit de Bijbel.

Van alle mogelijkheden die er zijn blijft er nog maar eentje over: de ‘ster’ die de wijzen zagen was geen natuurverschijnsel, maar een bovennatuurlijk fenomeen. Het is niet zo vreemd om een bovennatuurlijk licht te verwachten bij een bovennatuurlijke geboorte.

Meer over de ster van Bethlehem is te vinden in het decembernummer van Weet Magazine.

Reageren


Meint

05-01-2018 09:10
Jos Hendriksx, helemaal mee eens!
Bovennatuurlijk is bovennatuurlijk. We gaan toch ook niet proberen de wonderen van Jezus te verklaren?
Ik dacht dat WEET beter zou weten.

Jos Hendrikx

05-01-2018 08:30
Waarom een wetenschappelijke verklaring zoeken als we toch weten dat het zowel bij de herders in het veld als bij de wijzen ging om een bovennatuurlijk teken van God dat beide partijen onmiskenbaar moest duidelijk maken om op weg te gaan en te gaan onderzoeken. Als onze God in staat is om de schaduw van de zon enkele trappen terug te laten gaan en te scheppen door Zijn spreken, waar maken we ons dan druk over. Hij is Heer over het ganse heelal, over de donder, de bliksem en zoveel andere natuurfenomenen.