#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Boek-muziek-film

Nederlands religieus Jodendom in vogelvlucht

Veel christenen staan positief tegenover Jodendom. Dat is gunstig. Maar zolang dat niet goed gefundeerd is, dan blijkt dat uiteindelijk ongunstig. Hoe zeer die fundering ontbreekt, blijkt uit allerlei geschriften en uitspraken van christenen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat niet bekend is dat Jodendom op de eerste plaats een volksverband vertegenwoordigd en niet een religie. Om inzicht en overzicht te krijgen van Jodendom als religie biedt het boekje ‘Jodendom. Een heldere inleiding.’ uitkomst. Hoe is dit gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Veelkleurig Jodendom
Veel mensen denken dat Jodendom een religie is. Dat is het ook, maar niet alleen. Dat blijkt, want verreweg de meeste Joden zijn helemaal niet religieus. Ook zij maken deel uit van het Jodendom. Religieuze Joden vullen hen geloof ook zelf in. Religieus Jodendom kent geen dogmatisch keurslijf, een knoet en centraal gezag. Toch kent het diverse sekten, zoals in het ultra-orthodoxe Jodendom. Dit bij elkaar maakt de definitie van Jood-zijn lastig. Uiteindelijk werd overeengekomen dat de moeder de bepalende factor is. Is zij Joods, dan ook het kind. Ongeacht diens religie of levenswijze. Maar vreemd genoeg moet iemand die Jood wil worden wel aan heel strikte godsdienstige voorwaarden voldoen.

Religieus Jodendom
Het bijzondere van dit boekje is dat het religieuze Jodendom beschreven is door een Joods echtpaar en niet door rabbijnen. Natuurlijk hebben die meegelezen om zorg te dragen dat alles juist is. In tien hoofdstukken zijn aspecten van de Nederlandse Joodse wereld uitgewerkt. Er is ook aandacht voor België. De nadruk ligt op de godsdienstige boeken en begrippen, dagelijkse godsdienstige gebruiken, hoe de Joodse godsdienst het individuele leven beïnvloed en welke feest- en gedenkdagen ze kennen. Ook is er aandacht voor de geschiedenis en organisatie van het Jodendom in het algemeen. Allerlei vragen worden meestal op heldere wijze beantwoord.

Fraaie uitvoering
Niet alleen is het boekje als ‘hardcover’ op ‘dik’ papier uitgevoerd, waardoor het goed bestand is tegen de tand des tijds, maar er staan ook mooie foto’s in en voorbeelden van gebeden, brieven en spreuken. Een bibliografie verwijst per hoofdstuk naar bronnen. Ook is er een lijst van voorlichtingsbronnen opgenomen. Achterin staat een verklarende woordenlijst, die deels als register dienst doet. Dit boekje is alweer de elfde druk sinds het in 1999 voor het eerst uitkwam. Deze versie is helemaal aangepast aan de huidige stand van zaken.

Evaluatie
Dit is een interessant boekje voor wie een goed overzicht wil krijgen van vrijwel alle verschillende kanten van de Joodse godsdienst en wereld. Maar jammer genoeg is niet alles foutloos. Opvallend is ook dat aan Messiasbelijdende of christen-Joden geen aandacht is geschonken. Theologisch valt op dat onderwerpen als satan en de verbanning & herstel van Israël genegeerd worden. Vooral de positieve kant is beschreven. Christelijke lezers zullen ontdekken dat ook de Joodse godsdienst niet altijd overeenstemt met de Bijbel. Ook hun Traditie, waarvan vooral de Nederlandse variant is beschreven, is immers dominant. Een aanrader.

Evers, L., en J. Stodel
Jodendom. Een heldere inleiding
2017, Meulenhoff, Amsterdam
223 pagina’s
€ 17,99
ISBN: 9789029092067


Reageren