#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Nieuw Pastoraal Centrum

Sinds zijn vertrek bij De Hoop in 2013 hebben mensen Teun Stortenbeker voortdurend benaderd  met hulpvragen.

Deze groeiende stroom heeft geleid tot de oprichting van een nieuwe stichting: New Hope. Deze maand is de stichting officieel in Dordrecht van start gegaan.

New Hope helpt mensen, die om allerlei redenen in hun leven knelpunten ervaren. Dat kan te maken hebben met relatieproblematiek en met psychische problemen, bij voorbeeld door afwijzing of verwerping of een negatief zelfbeeld. Ook mensen met een verslavingsverleden trekken bij Teun en zijn vrouw Dinie aan de bel.

Sinds hun vertrek bij De Hoop in 2013 komen er voortdurend hulpvragen op Teun en Dinie af.
“Het is hoogtijd deze hulpvragen te stroomlijnen en er een organisatie voor in het leven te roepen.”, aldus Teun Stortenbeker. Wat we kunnen bieden, is hulp vanuit de liefdevolle zorg van de Heere God. Juist die combinatie tussen goede hulp en christelijke identiteit is ongelooflijk belangrijk. Wij zijn ervan overtuigd dat we mensen alleen adequaat helpen als we dat doen naar geest, ziel en lichaam. Dan bieden we ze Nieuwe Hoop.”

New Hope biedt haar ambulante hulp aan in Dordrecht. “We beginnen met een spreekkamer. We kunnen het gelukkig doen zonder dat iemand er iets voor hoeft te betalen. Natuurlijk zijn er kosten, maar we vertrouwen erop dat de middelen daarvoor beschikbaar zullen komen.”

Onlangs is de website van New Hope gelanceerd: www.newhope.nu. Daar kunnen mensen voor informatie en met hun hulpvraag terecht.


Reageren