#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Gebed op Urk voor pulsvissers

Tal van kerken op Urk hebben zondag gebeden voor vissers die de dupe worden van een beslissing die het Europees Parlement neemt over de zogenoemde pulsvisserij. Dat is een methode om platvis, vooral tong, door elektrische prikkels naar boven en in de netten te halen. Vooral Franse vissers zijn daar tegen en zeggen concurrentie van de Nederlanders niet aan te kunnen. Onder meer is voor het visbesluit gebeden in de twee christelijk gereformeerde kerken, de PKN en de (oud) gereformeerde gemeenten. Die omvatten ruim de helft van de Urkers.

Volgens een predikant moet de zaak aan de Heere worden voorgelegd. Hij ziet in acties, die ook worden gevoerd, tegen een verbod op pulsvissen weinig of niets. Voor elektrisch vissen moet men nu een speciale ontheffing hebben. In die techniek is overigens door verreweg de meerderheid van de Nederlandse visserijbedrijven geïnvesteerd.

Vroeger sleepte men kettingen over de zeebodem om de vissen te vangen en Franse vissers doen dat nog steeds. Nederlandse vissers zeggen dat pulsvissen duurzamer is, omdat de schepen er minder brandstof door gebruiken en op de zeebodem andere organismen worden gespaard. Ook zou er minder bijvangst zijn. Tegen bijvangsten voerden vooral milieuorganisaties actie. Overigens blijkt ook uit onderzoek door Wageningen Universiteit dat bij pulsvissen de schade aan de zeebodem veel beperkter is dan op de oude manier doorgaan. Maar Franse milieuactivisten willen pulsvissen verbieden, omdat er volgens hen te weinig onderzoek naar is gedaan.


Reageren