#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Bijbelverhalen voor meisjes

De Bijbel uitleggen aan meisjes vanaf acht jaar vraagt een eigen aanpak. Toch kan dat. De kinderBijbel ‘Uw God is mijn God’ van Angie Smith en geïllustreerd door Breezy Brookshire is daar het bewijs van. Zij hebben Bijbelverhalen uitgekozen gericht op meisjes, die thema’s naar voren brengen die juist van belang zijn voor hen. Hoe hebben ze dat gedaan?

Door Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek online te bestellen!

Veertig verhalen
Het mooie langwerpige boek bestaat uit evenveel verhalen uit het Oude (OT) als uit het Nieuwe Testament (NT). Ze zijn in beeld gebracht met prachtige tekeningen. Twee tegenovergelegen pagina’s vormen vaak een geheel. De verhalen gaan vooral over (jonge) vrouwen, maar niet per se. In de inhoud van de verhalen spelen evengoed mannen een belangrijke rol. Het is dus niet zo dat deze kinderBijbel een uitgesproken vrouwenthema heeft. Het zijn verhalen over veertig (jonge) vrouwen. Het ene langer dan het ander. De meeste verhalen zijn erg bekend, maar er zijn ook bijzondere, onbekende verhalen gekozen. De verhalen zijn met wat grotere letters gedrukt zodat het kind het eventueel ook zelf met de ouder kan meelezen. Handig is ook het boeklint. Achter in het boek wordt de wereld van de Bijbel uitgelegd en getoond hoe de illustraties in dit boek tot stand zijn gekomen.

Hoofdstukopbouw
Bij elk hoofdstuk wordt een Hebreeuws of Grieks woord, afhankelijk of het in het OT of NT speelt, uitgelegd en een Bijbeltekst gegeven om te onthouden. Op de laatste pagina van elk hoofdstuk staan drie vaste onderdelen; ‘Hij’, ‘Ik’ en ‘Zij’. Het ‘Hij’ onderdeel gaat in op Gods Karakter of handelen in verband met het verhaal. In het ‘Ik’ onderdeel wordt de dochter, van wie de kinderBijbel is, vanuit het verhaal van het hoofdstuk persoonlijk aangesproken. Wat valt ervan voor haar te leren? Het ‘Zij’ onderdeel is bedoeld voor de ouder(s). Het moedigt aan tot gebed voor de dochter en is een stimulans voor haar (geestelijke) opvoeding.

Evaluatie
Dit is een mooie kinderBijbel, die zeker ook gebruikt kan worden voor jongetjes. De Bijbel wordt in vogelvlucht en met prachtige plaatjes ‘verteld’. De aandacht in de verhalen ligt echter wel sterk op de Bijbelse geschiedenis en minder op de ‘leer’ van de Bijbel. Toch bieden de drie vaste onderdelen aan het einde van elk hoofdstuk wel een brug naar het leren kennen van God en het aanpassen van denken en doen daaraan. Meestal is dat Bijbelgetrouw. Het valt op dat er evenveel Bijbelverhalen uit het NT als uit het OT in dit boek voorkomen. Dat is een onevenredig gewicht op het eerste en wijst erop dat dit boek een nadrukkelijk ‘christelijke’ kijk op de Bijbel geeft. Wat daarbij opvalt, is dat er geen aangezichtsafbeeldingen van de Here Jezus zijn. De verhalen en de afbeeldingen zijn nogal romantisch en minder realistisch. Soms zijn het woordgebruik en de afbeeldingen wat te modern, wat niet altijd even gepast is. Een aanrader.

Smith A.
Uw God is mijn God. Bijbelverhalen voor meiden.
2017, Royal Jongbloed, Columbus, Heerenveen.
243 pagina’s
€ 19,95
ISBN: 9789085433606


Reageren