#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Met Lucas-podcasts toeleven naar Pasen

Tijdens de 40-dagentijd komt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dit jaar voor het eerst met een bijbelrooster om te beluisteren. Wie zich aanmeldt, kan van Aswoensdag tot Pasen het leven van Jezus op de voet volgen via 40 podcasts uit het Lucas-evangelie.

Deelnemers kunnen kiezen of ze het dagelijkse bijbelfragment willen lezen óf  luisteren. Aan elk fragment is een bezinningsvraag toegevoegd, ter overdenking. 'Luisteren heeft een ander effect dan lezen', aldus NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. 'Een voorgelezen bijbeltekst kan je wakker schudden. De accenten liggen soms anders dan je verwacht, waardoor je ineens iets nieuws ontdekt.'

Digitaal gemak
De digitale bijbelleesroosters van het NBG voorzien in een behoefte. Ze zijn gemakkelijk en gratis toegankelijk, waardoor steeds meer deelnemers ze weten te vinden. Het volgen van een rooster blijkt motivatie te geven om elke dag in de Bijbel te lezen.

Aanmelden
Wie het leesrooster volgt, krijgt 40 dagen lang - behalve op zondag - een fragment uit Lucas per mail toegestuurd om te lezen of te luisteren. Wie kiest voor luisteren, krijgt het bijbelgedeelte en de bezinningsvraag als podcast (= digitale audio).

Aanmelden kan via www.debijbel.nl/veertigdagentijd. Wie dat doet ontvangt vanaf 14 februari automatisch elke ochtend een e-mail met de bijbeltekst, overdenking en vraag.

Reageren


Joop

26-01-2018 03:13
Soms kan men met een kromme stok een rechet klap uitdelen.
Wie het vatte kan,vatte het!

BASTIAAN

26-01-2018 12:09
Waarom zouden Protestanten en Evangelischen meedoen aan een roomse 40-dagentijd? Ik snap het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) niet die dit jaar voor het eerst komt met een bijbelrooster om te beluisteren?

Je moet toch wel Gesjocheld zijn om aan het heidense Aswoensdag tot Pasen die vertelt over het leven van de Joodse Jeshua op de voet volgen via 40 een podcasts uit het Lucas-evangelie?

Gelovigen behoren toch zelf dagelijks de Bijbel te lezen en te bestuderen? Wij lezen de Bijbel iedere dag hardop precies zoals de Joden dat doen.

Alleen luie mensen laten zich voorlezen. Zie het boek Spreuken.

Spreuken 6:6
Ga tot de mier, gij luiaard,
zie haar wegen en word wijs:

De Koningen van Israël moesten ZELF een afschrift van de Torah schrijven zodat ze wisten hoe Recht te spreken in Israël.

Zie Deuteronomium 17:18...Voorts zal het geschieden, als hij [de koning] op de stoel van zijn koninkrijk zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een ?boek, uit hetgeen voor het aangezicht van de Levietische ?priesters? is;

19En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven; opdat hij de Heere, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen;

20Dat zijn ?hart? zich niet verheffe boven zijn broeders, en dat hij niet afwijke van het gebod, ter rechter- of ter linkerhand; opdat hij de dagen verlenge in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, in het midden van Israël.

De NGB51 heeft dit stuk verkeerd vertaald. Leve de Statenvertaling 1977 waar het wel goed vertaald werd uit het Hebreeuws.