#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Wachter op de toren

Ik beken: ik ben verwoed twitteraar. Ik volg allerlei mensen en word gevolgd. Superleuk. Twitter is een uitstekend middel om op de hoogte te blijven van wat er in de breedte -en soms zelfs diepte- speelt in ons land. Onderschat de social media vooral niet, in deze tijden van nepnieuws. Juist op twitter en facebook komen de rauwe, ongefilterde en dus interessante berichten door. Veel emotie, zeker, maar ook informatie die van belang is. Zo volg ik diverse twitteraars rondom Iran, waar de mensenrechtensituatie nog steeds even deplorabel is als eerst. Maar er is hoop, ook voor Iran.

Door Lucas Hartong

De afgelopen weken speelde er een interessante kwestie op twitter, die uiteindelijk ook in de publieke belangstelling kwam middels artikelen in de ‘grote media’. Vuurtorenwachter Nicolette van Berkel, die werkte op de Brandaris van Terschelling, werd twee jaar geleden ‘op ziek gezet’. De mediagenieke vrouw deed haar werk tot volle tevredenheid van werkgever Rijkswaterstaat en kwam veelvuldig in de media om te vertellen over haar werkzaamheden. Dat zette kennelijk kwaad bloed bij haar collega’s, die begonnen met kleine pesterige opmerkingen en die al spoedig intimiderend van karakter werden. Nicolette meldde dit aan haar meerderen, die haar vervolgens de toegang tot haar werk ontzegden.

Zij kwam vervolgens in een soort van omgekeerde wereld terecht. Niet de pesters op haar werk werden tot de orde geroepen, maar zij werd verhinderd haar normale werk uit te voeren. Dat op zich is al bizar, maar het overkomt wel meer mensen in ons land. Een werkgever denkt kennelijk: voorwerp van onrust verwijderd, klaar is kees. Maar zo behoort dat niet te gaan. Voor dergelijk gedrag is maar één woord: onrecht! Rijkswaterstaat liet de zaak bijna twee jaar op z’n beloop, tot Nicolette de publiciteit zocht. Haar werkgever reageerde daarop in een verklaring dat het een ‘geschil’ betrof. Dat is echter bezijden de waarheid. Hier is geen sprake van een geschil, maar van een uitermate slecht aangepakte situatie, waarin Nicolette geheel in haar recht staat. Haar is overduidelijk onrecht aangedaan.

De kwestie kwam uitgebreid in de media, onder andere bij SBS, Eén Vandaag, RTL en de Volkskrant, waarbij ook nog bleek dat haar werkgever vertrouwelijke medische informatie had gedeeld met haar collega’s. Een absolute no-no. De Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt dit nadrukkelijk. “Zonder toestemming van Nicolette werd een rapport gedeeld met de collega's die zij van pestgedrag beschuldigde. ‘Het hele eiland kreeg via hen te horen wat er in het rapport stond', zegt Van Berkel”, aldus de Volkskrant.

Afijn, waarom deze column? Ik bracht deze kwestie onder de aandacht van mijn volgers op twitter, waarbij ik suggereerde Rijkswaterstaat maar eens stevig aan te pakken na al die jaren van niets doen aan deze onrechtvaardige situatie. Er reageerde iemand van de ChristenUnie en niet de eerste de beste. Het was Leen van Dijke, oud-fractievoorzitter Tweede Kamer. Hij ‘adviseerde’: “op het hoogste niveau in gesprek gaan en een oplossing bedenken/afspreken. Dit wil de leiding van RWS ook niet en zij kunnen dan de organisatie aanmoedigen/in staat stellen te verbeteren. Juridisering kan dat proces belemmeren”. Afgezien van een groot gebrek aan kennis in dit dossier is het blijk geven van een heel ernstige vorm van christelijk wegkijken. Laten we maar geen harde aanpak doen, dan komt het vanzelf goed. De ontstellende naïviteit die hieruit spreekt is helaas kenmerkend voor veel CU-beleid. Toevallig komt het weer aan de oppervlakte bij deze zaak en het baart me grote zorgen. Al decennia lang eigenlijk.

Reageren


Paul Kemperman

02-02-2018 06:47
@ Jan Leenstra
Er is iets goed mis met de bedrijfscultuur op de Brandaris als een klacht over pesten op het werk niet binnen een paar maanden kan worden opgelost en na meer dan twee jaar opnieuw een (derde) onderzoek moet worden opgestart om de "waarheid" en de "oplossing" boven tafel te krijgen.

Jan leenstra

02-02-2018 04:16
Een twitteraar die alles over deze zaak van twitter heeft?? Het moet wel. U beschikt namelijk niet over feitenkennis. Hoe u het brengt is het toch echt een zeer eenzijdig verhaal. U heeft bij #bringbacknicolette alleen de reactie gelezen die pro mw v Berkel zijn! U heeft niet gelezen dat het misschien ook anders kan zijn? U heeft niet gelezen dat elk persoon met een afwijkende mening, direct wordt geblokkeerd? U heeft niet gelezen dat ‘tegenstanders’ voortdurend persoonlijk worden aangevallen cq vals worden beschuldigd? Nee u heeft alleen gelezen wat uw column ten goede zou komen! Het is dus echt een waardeloze column. Waarom niet even afgewacht tot 3e onderzoek is afgerond? Had u column een stuk geloofwaardiger gemaakt!
Heeft u er überhaupt weleens aan gedacht als het verhaal niet waar, hoe de betrokken medewerkers op de toren dit zullen ervaren of nog erger hun partners en eventuele kinderen? Vast niet! Zelfs mensen die nog nooit met haar hebben samengewerkt.
Een tip voor u volgende column: verdiept u zich in de materie of schrijf nooit meer zo’n flutverhaaltje!!
Gr Jan

Paul Kemperman

01-02-2018 09:08
Rijkswaterstaat laat zien een uitermate slecht werkgever te zijn. Pesterijen hebben een negatieve invloed op de prestaties van al het personeel op de Brandaris en kosten veel geld. Alleen al daarom is het laakbaar dat de kwestie al meer dan twee jaar speelt. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat Rijkswaterstaat nu alles op alles zet om Nicolette definitief uit te rangeren en dat er allerlei maatregelen worden genomen waarmee ook klokkenluiders vaak te maken krijgen (overplaatsing, gedwongen ziekteverlof, psychiatriseren, afkeuring via WIA, ontslag en dergelijke). Geheel ten onrechte want het is absurd dat een werknemer die klaagt over pestgedrag van collega's meteen wordt uitgerangeerd en daarna nergens anders meer aan de slag komt.

Zebulon

28-01-2018 12:19
Joop, mooi gezegd!

Lucas Hartong

26-01-2018 05:21
Dank!

Jos van der Geest

26-01-2018 04:29
@Joop
Wat je schrijft is helaas waar. CU zou beter moeten weten.

Joop

26-01-2018 02:53
Ook ten aanzien van de voortgaande islamisering van ons land en de nooit afnemede stroom van meest (islam) migranten is de CU zeer naief!