#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Auteur ‘Vijf kruizen in de jungle’ overleden

Op 88-jarige leeftijd is Elisabeth Elliot maandag overleden. Zij was een van de bekendste evangelistes en spreeksters ter wereld en schreef tal van boeken, net als haar broers trouwens, die ook auteurs zijn. Bekendheid kreeg zij onder meer door het Evangelie te verkondigen aan de stam van de Auca indianen die haar echtgenoot, Jim Elliot, in 1956 (zelf was zij toen 29) doodde in het oosten van Ecuador. Aan hen had ook haar man de blijde boodschap gepredikt. Zij was daar twee jaar zendelinge, daarna actief in Zuid-Afrika en keerde tenslotte terug naar de VS. Daar werd zij een bekende schrijfster en spreekster.

Door Johan Bos

Jim Elliot was een van de vijf jonge zendelingen die naar de indianenstam, diep in de jungle, reisden en daar de dood vonden. Hun vrouwen verbleven 100 kilometer verderop. Zij schreef over de tragische gebeurtenissen en haar missie die daarna volgde in het boek ‘Vijf kruizen in de jungle’.

Geboren in België als een van de kinderen van een zendings-echtpaar, groeide zij op met vier broers en een zuster. Het gezin toog toen zij enkele maanden oud was naar Philadelphia. Zij studeerde klassiek Grieks aan Wheaton College, omdat zij meende dat het de beste manier was om het Nieuwe Testament in voor haar onbekende talen te vertalen. Dat zag zij als haar roeping.

Gedurende haar studie aan Wheaton ontmoette ze Jim Elliot. Onafhankelijk van elkaar werkten zij beiden onder een Indianenstam. Zij trouwden in 1953. Twee jaar later werd hun dochter Valerie geboren, die tien maanden oud was toen haar vader stierf. Van twee Indianenvrouwen leerden zij en een andere zendelinge hun taal.

Later kreeg zij de stamnaam ‘Gitari’ (=Woodpecker) van de Auca’s, bij wie zij tot 1963 bleef, samen met haar dochter. In 1969 hertrouwde zij met Addison Leitch, een docent theologie aan het Gordon Conwell Theologisch Seminarie, in Massachusetts. Hij overleed in 1973. In 1977 trouwde zij opnieuw, deze keer met de ziekenhuis predikant Lars Gren, met wie zij veel reisde naar spreekbeurten. Midden zeventiger jaren stond zij mede aan de wieg van de New International Version van de Bijbel (NIV).

In haar boeken benadrukt zij onder meer dat lijden aan christenen niet voorbij gaat, maar daarachter glorie voor hen ligt. Ze had recht van spreken als weduwe, gevangene, alleengaande, moeder en in tal van andere rollen. Dat kwam ook tot uiting in het radio programma ´Gateway to Joy´ dat zij van 1988 tot 2001 leidde, Het was een productie van de Good News Broadcasting Association van Lincoln. De uitzendingen opende zij vrijwel altijd met de woorden: “U wordt geliefd met een eeuwigdurende liefde en ondersteund door eeuwige armen. Dit is uw vriendin Elisabeth Elliot.”

Steve Saint, de zoon van een der andere jonge zendelingen die destijds de dood vonden bij de Indianen, zei bij haar overlijden dat zij de laatste jaren aan dementie leed en daardoor werd beroofd van haar grootste gave.
 
Klik hier om boeken van Elisabeth Elliot te bestellen!

Foto Jim Elliot in Ecuador


Reageren