#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

English

How Can Christians Bless Gay Marriages?

At the end of Summer 2017, Germany unexpectedly passed a bill legalizing gay marriage. Unprepared, Christians there are now caught between "keeping up with the times" and not leaving behind a belief they’ve always held. Most churches are navigating it by offering the couples a blessing rather than an official marriage.

Read the Article on Hello Christian!

Reageren


BASTIAAN

01-02-2018 08:41
Hoe bestaat het dat christenleiders van gerenommeerde kerken homohuwelijken kunnen zegenen?

De Profeet Micha 3 sprak al over die vele misleiders...Vers 5...

Zo zegt de Here aangaande de ?profeten? die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de ?oorlog? uitroepen: Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder waarzegging; de zon zal ondergaan over de ?profeten, en de dag zal over hen verdonkerd worden. En de zieners zullen beschaamd worden, en de ?waarzeggers? teleurgesteld, en zij zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods komt.

Jeshua zegt tot die namaakchristenen en verleiders: Lucas 21:8

Ziet toe, dat gij u Niet Laat Verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna.

Christen zijn betekent helemaal niets als Jeshua's Geboden [Johannes 14] met voeten door hen getreden worden.

Wat zegt Jeshua nog meer tot die namaakchristenen en verleiders in het laatste oordeel?

Mattheus 7:21...

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der ?wetteloosheid.

Theo

31-01-2018 07:46
Echte christenen , althans degenen die Gods Woord serieus nemen kunnen nooit een homo huwelijk ( in) zegenen ! Dat is hetzelfde als zonde zegenen !