#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Israël

Premier Netanyahu ontving Duitse minister

Het lukte dit keer. Negen maanden na na het schandaal bij het officiële bezoek van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken ontving premier Benjamin Netanyahu woensdag Sigmar Gabriel in zijn officiële residentie in Jeruzalem.

In april vorig jaar weigerde Netanyahu de nieuwe Duitse minister van Buitenlandse Zaken te ontmoeten, omdat die had gesproken met organisaties die kritisch tegenover de regering staan.

Gabriël was woensdagochtend vroeg in Israël geland voor een bezoek van ongeveer 15 uur. De reden voor het bezoek was zijn deelname aan een conferentie van het Instituut voor Nationale Veiligheidsstudies in Tel Aviv, waar hij in de middag een toespraak heeft gehouden over de huidige uitdagingen voor Europa en het Midden-Oosten.

Onmiddellijk na zijn landing ontmoette hij ook oppositieleider Yitzchak Herzog. Het programma omvatte ook een bezoek aan de Palestijnse leider Machmoud Abbas in Ramallah.

Premier Netanyahu bedankte de Duitse minister van Buitenlandse Zaken voor de inzet van Duitsland voor de veiligheid van Israël.

Minister van Buitenlandse Zaken Gabriel noemde een telefoongesprek, dat hij enige tijd geleden met Netanyahu had gevoerd over aspecten van veiligheid. Israël kan altijd rekenen op Duitsland als partner bij het verdedigen van de veiligheid van Israël. Zij spraken ook over Iran en zijn activiteiten in de regio. Hij was blij te horen dat Israël ook geïnteresseerd was in een tweestatenoplossing met veilige grenzen naar Israël.

Op dit punt onderbrak Netanyahu de toespraak van Gabriel en zei dat dit, de veiligheid van de grenzen en Israëlische militaire controle, het belangrijkste punt was.

Daarover moet in een later stadium worden onderhandeld, antwoordde de Duitse minister en noemde zijn komende ontmoeting met de Palestijnse leider Machmoud Abbas. Het is belangrijk dat de partijen samen met de Verenigde Staten terugkeren naar de onderhandelingstafel.

Er klonken veel beleefde woorden. Het is echter duidelijk dat er verschillen zijn tussen Israël en Duitsland. Evenmin heeft Gabriel zijn verklaring teruggenomen op zijn Facebook-pagina van 2012, waar hij Israël omschreef als een apartheidsregime.

Benjamin Netanyahu wordt medio februari in Duitsland verwacht, waar hij de Veiligheidsconferentie van München zal bezoeken. Misschien kunnen wederzijdse bezoeken de enigszins moeizame betrekkingen tussen de twee landen helpen verbeteren.

Met toestemming overgenomen uit het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


BASTIAAN

02-02-2018 06:17
Er klonken veel beleefde woorden tussen Premier Benjamin Netanyahu en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel in zijn officiële residentie in Jeruzalem. Het is echter duidelijk dat er verschillen zijn tussen Israël en Duitsland. Gabriel heeft zijn verklaring niet teruggenomen op zijn Facebook-pagina van 2012, waar hij Israël omschreef als een apartheidsregime. Deed de Marxist Mandela dat ook niet?

Geen wonder Sigmar Gabriël ging ook nog op bezoek bij de antisemiet van de PLO Machmoud Abbas in Ramallah, die voorheen promoveerde in Moskou op ontkenning van de Shoah.

Israël werd al eerder als een apartheidsregime beschreven in het Boek Esther door de antisemiet Haman in het Perzische Rijk. Haman sprak toen tot de koning...

Ester 3:8...Toen zei Haman tot koning Ahasveros: Er is één volk, dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van uw koninkrijk, en zijn wetten verschillen van die van alle volken, maar de wetten van de koning volbrengt het NIET, zodat het de koning niet betaamt het met rust te laten.

Protestanten en Evangelischen zouden een voorbeeld moeten nemen over de standvastigheid van gelovige Joden die zich nooit hebben gebogen voor een paus en curie die de Sjabbat de Zevende dag verboden [Exodus 20 en 31] en de zondag promoveerden tot dag des Heren.

Joden willen niets weten van de pauselijke leer van een drie-enig God. Zij wisten wel beter. Deuteronomium 6 en Marcus 12 waar we lezen dat ook Rabbi Jehsua geloofde in één God en niet in drie.

Joden trokken zich niets aan van de dreigementen van de paus toen die ook nog eens de Paasdatum veranderde. Een puur antisemitische daad van de paus en het Concilie in 325.

De gelovige Joden hebben het 17 eeuwen lang aan de lijve gevoeld de haat van pausen en Curie [Getto en Inquisitie] omdat ze de geboden van de paus negeerden en terecht vasthielden aan de geboden van de Torah.

Israël zal daarom ook door de God van Israël verhoogd worden tot HOOFD der volken. Hoe dat plaatsvindt? Als de Joodse Masjiach JeshuaHaMasjiach wederkomt met zijn heilige Tienduizenden [Openbaring 14] in Jeruzalem zal Hij als Koning der Joden, Israël en vanuit Israël de wereld gaan regeren.

Details Psalm 72, Jesaja 60-66 en Zachariah 8-14 en Openbaring 19-22.

De kerken en Gemeenten die vasthouden aan de pauselijke zondag en zijn andere vele ergerlijke dwalingen die hebben straks voorgoed het nakijken. Hun kerken en ook alle moskeeën waarin haat tegen Joden en BijbelGetrouwe gelovigen gepredikt wordt zullen voorgoed van de aardbodem verdwijnen.

Immers de paus heeft een verbond met de islam gesloten welke Joden en Christenen apen, varkens, honden noemt in de Koran.

De paus en alle kerkleiders die Gods Woord laten buikspreken zullen uit de mond van Jeshua straks horen...
Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat ik zeg? Lucas 6:46.

De Tempel zal opnieuw in Jeruzalem, het middelpunt der aarde [Ezechiël 5:5] herbouwd worden. Ezechiël 43-48. Alle antisemieten en booswichten zullen voorgoed van de aarde verdwijnen. Zie Psalm 2 en 58 en 101 en Openbaring 20.