#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Nieuwe directeur Bond tegen vloeken

De Bond tegen vloeken heeft sinds 1 februari 2018 een nieuwe directeur. Kees van Dijk (58) is een bevlogen mens met leidinggevende capaciteiten en wil de Bond graag een stap verder helpen.

Van Dijk is werkzaam geweest bij de politie en in de financiële dienstverlening. Ook is hij actief als raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Wierden. Hij hecht veel waarde aan de doelstellingen van de Bond tegen vloeken en dat is de reden dat hij deze stap heeft gezet: “De overstap van de financiële sector naar de Bond tegen vloeken zie ik als een prachtige uitdaging die het mij mogelijk maakt mijn christelijke levensovertuiging te verbinden met mijn dagelijkse werkzaamheden.”

In de voorgaande jaren heeft de Bond gekozen voor een nieuwe aanpak en is er toegewerkt naar het 100-jarig bestaan in 2017. Na deze periode van verandering is het tijd voor een stabiele koers. Bovendien heeft de stichting, die leeft van giften, behoefte aan een duurzaam financieel beleid. De Bond heeft er alle vertrouwen in dat Kees van Dijk daarvoor de juiste man is.

Over zijn nieuwe functie: “Ik zal mij van harte inzetten voor het continueren en verder uitbouwen van de gastlessen op scholen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de taaltrainingen en andere activiteiten van de Bond. Natuurlijk in een hechte samenwerking met het team van bevlogen en betrokken medewerkers en vrijwilligers.”

Het bestuur en de medewerkers zien met veel vertrouwen uit naar de samenwerking met Kees van Dijk. Onder zijn leiding blijft de Bond tegen vloeken zich onverminderd inzetten voor taalbewustzijn, eerbied voor God en respect voor elkaar.


Reageren