#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

Verzet tegen Pipers afwijzen vrouw als pastor

Dat de theoloog John Piper op Bijbelse gronden vindt dat vrouwen geen pastor van een gemeente moeten worden, heeft tot verzet geleid bij Jennifer le Claire. “Hier gaan we weer”, zucht zij via Charisma News, waarvan
zij lang redacteur is geweest. Nu leidt zij onder meer een eigen christelijke organisatie.


Piper gebruikte onder meer 1 Timothéüs 2:12 (‘een vrouw late zich stil en onderdanig leren’) voor zijn standpunt dat gemeenten behoren te worden geleid door geestelijke, zachtaardige en Bijbels gekwalificeerde mannen, constateert Le Claire met tegenzin. Hij schreef: ‘Als het on-Bijbels is vrouwen als pastors te hebben, hoe kan het dan Bijbels zijn vrouwen te laten functioneren in onderwijs en als mentoren om pastors te trainen voor juist een roeping, waarvan zij zelf zijn uitgesloten’, schreef Piper.

Autoriteit
Le Claire geeft toe dat het aangehaalde fragment zegt vrouwen geen autoriteit over mannen moeten hebben en haalt er ook andere bij uit Timothéüs die adviseren vrouwen niet toe te staan leiding te geven aan een bediening. “Maar wat doen we dan met Debora, een profetes en een richter die Israël naar overwinning leidde toen een man niet klaar was voor de strijd”, vraagt zij zich af. “En wat doen we met de profetes Anna en wat met Priscilla die in de bediening stond met haar man?”

Zij haalt ook latere (charismatische) vrouwen als Kathryn Kuhlman, Marilyn Hickey en Joyce Meyer er bij, die volgens haar allen tot zegen van het Lichaam van Christus zijn (geweest) en tegenstand kregen van degenen die vinden dat zij niet mochten spreken en onderwijzen. De Here Jezus voorkwam niet dat vrouwen een bediening kregen en daarom begrijpt Le Claire niet waarom er daartegen in bepaalde kringen binnen de ‘moderne Kerk’ zoveel weerstand bestaat. Er zijn volgens haar teveel voorbeelden in de Bijbel van vrouwen die leiding gaven of sleutelrollen speelden om mannen hen nu te laten weigeren in de leiding. “Dat gezegd hebbend, roep ik niet op tot een dat bevestigende actie. De rollen in de Gemeente worden gegeven door de Heilige Geest. Het betekent dat leiderschap gebed en vasten vergt, zonder vooroordelen en vooringenomenheid jegens vrouwen, voordat mensen in die posities worden aangewezen.”

Zij verwijst naar Paulus’ opmerking in 1 Cor.12:7-11 dat de Geest gaven geeft aan diverse personen en daarbij niet zei dat vrouwen daarin niet delen. Zij meent dat Paulus ook niet wenste dat vrouwen worden geweerd uit leidinggevende posities binnen de Kerk. “Ik denk dat vrouwen uitsluiten van bedieningen in feite soms tegen God in kan werken. God is Degene die mensen – mannen en vrouwen – roept tot Zijn dienst. Als die in deze zaak gehoorzaam zijn aan de Heilige Geest zou er veel minder strijd zijn op dit punt en meer effectiviteit in bedieningen tot eer van God.

Reageren


vader Jakob

05-02-2018 09:58
Een man als pastor is net zo onbijbels. De geestelijken-,leken mentaliteit deugt voor geen euro cent. Maar ja....