#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Israël

Messias belijdende Joden geschat op 30.000

Het aantal Joden in Israel dat gelooft in de Heere Jezus, de Messias, wordt inmiddels geschat op rond de 30.000. Het zijn niet alleen de immigranten waardoor dat aantal stijgt, maar ook doordat mensen in Israel tot geloof komen. God werkt. Het zijn de ritselingen, die zullen uitlopen op Romeinen 11:26 – ‘En zo zal heel Israel zalig worden’.

Lees het artikel op Messia Nieuws!

Reageren


BASTIAAN

06-02-2018 01:34
Messias belijdende Joden geschat op 30.000 in 2018?

Straks als de Joodse Messias terugkeert naar Jeruzalem en heel Israël Hem zal zien zullen het er vele miljoenen zijn volgens Zacharia 12:10-14 en Openbaring 7.

Ik ben dan ook blij dat Dirk van Genderen schrijft:

Er komt een einde aan de tijdelijke gedeeltelijke verharding die ten tijde van Jesaja als een oordeel van God over het Joodse volk kwam, vanwege hun ongehoorzaamheid aan de Heere (Jesaja 6:9 en 10).

De Heere zal Zich gaan ontfermen over Zijn volk. Het volk zal door de Geest geestelijk tot leven komen (Ezechiël 37:14). Israel zal leven! Hun aanneming door God zal leven zijn uit de doden, zegt Romeinen 11:15. Het zal een zegen zijn voor de hele wereld."

Pas als de Here zich zal gaan ontfermen over heel Zijn Volk zullen zij op één dag tot geloof in Hem komen. Jesaja 66.

Waarom dan wel? Omdat de Joodse Jeshua het zuivere Evangelie predikt dat Roomsen, Protestanten, Evangelischen maar ten delen hebben gedaan.

Roomsen en Protestanten vereren de zondag als dag des Heren. Joden peinzen daar niet over. Die hebben de zondag van de Paus altijd aan hun laars gelapt en hebben nooit voor hem gebogen.

Ze laten zich zeker ook nooit dopen in naam van een drie-enige God. Marcus 12. God is een enig God.

Zij vieren het Pascha volgens de datum genoemd in o.a. Exodus 12 ipv op de heidense datum van Roomsen en Protestanten met hun paashaas [een onrein dier] en eieren.

De geschiedenis van Roomsen en Protestanten t.o.v Joden is eeuwenlang om te huilen geweest. Ook nu zijn er nog kerken en gelovigen die denken dat de Kerk het Nieuwe Israël is. Je leest het in de Bijbel met Kanttekeningen en in de Belijdenis geschriften.

Je kunt beter Paulus' advies in Romeinen 9-11 lezen, veel gezonder.

Geen wonder dat het Joodse Volk Christenen wantrouwt tot op deze dag. Christenen noemen ze dan ook Sjabbats schenders.

De Messiaanse Gelovigen in Israël houden even als de Apostelen deden zich aan de Joodse gebruiken en inzettingen. Details Handelingen 21. Jeshua doet dat ook als Heer van de Sjabbat.

Daarom zal het Joodse Volk als ze straks Jeshua zien wederkeren in Jeruzalem wel gelovigen. Omdat Hij als Jood aan hen verschijnt en niet als Christen met een Rozenkrans, een Mijter op, een Staf en een Stola.

Wij gelovigen uit de volken kunnen nog veel goed maken door dagelijks voor het Joodse Volk te bidden en voor de Vrede van Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 122, 48, en Mattheus 5:35.