#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Gezondheid

Wat is het beste remedie tegen melaatsheid?

De Bijbel geeft het antwoord. Bekijk de korte video van drs. Ben Hobrink.

Reageren


M. van Putten

06-02-2018 05:39
Zoals ook op de Dvd 'Moderne wetenschap in de Bijbel' terecht wordt gezegd kan de aantasting van Tsara'at niet als melaatsheid of lepra worden opgevat. Melaatsheid van een kledingstuk, materiaal of een huis bestaat immers niet. Tsara'at moet dus een nog ernstiger zijn. Let er ook op hoe in Leviticus 13-14 verschillend wordt gesproken over rein verklaren en genezing wordt vastgesteld. Het gaat erover of de Israëliet wel of niet toegang had tot de Tent van samenkomst en de legerplaats van Israël (onrein of rein) (Lv 15:31). Ziekte of genezing is een daarvoor onbelangrijk.