#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Occultisme

Spiritualiteit of putten uit de Bron?

Spiritueel wordt in het woordenboek van Van Dale omschreven als
1 de geest, het niet stoffelijke betreffend.
2. (van personen) openstaand voor alles wat met religie en metafysica te maken heeft.

Dit artikel wordt u aangeboden door Derek Prince Ministries Nederland!

Diep in ieder mens leeft het verlangen om contact te hebben met het onbekende. Open te staan voor en op zoek te gaan naar iets wat wijzer of machtiger is dan wijzelf. Om zoekers te misleiden weet Gods tegenstander gebruik te maken van veel misleidende praktijken, die we occultisme noemen (occult is afgeleid van een Latijns woord dat ‘bedekt’ of ‘verborgen’ betekent).

De twee belangrijkste vormen van occultisme worden in de Bijbel waarzeggerij en toverij genoemd, waarvan een opsomming in Deuteronomium 18:9-14.  Vers 12 zegt: ’Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE’. Het woord ‘gruwel’ duidt in het Hebreeuws op iets wat de Heer ten sterkste afwijst.

Om niet onder invloed te komen van boze geesten moeten we waarzeggerij vermijden.
Deze occulte praktijk hult zich in allerlei hedendaagse vormen zoals horoscopen, glaasje draaien, kruiden, of advies vragen aan paranormale mediums.

Ook toverij hoort hierbij; die manifesteert zich op allerlei manieren en is bedoeld om invloed uit te oefenen op de lichamelijke zintuigen. Sommige middelen daartoe zijn amuletten, kruiden, magnetisme, accupunctuur, oosterse meditatie, yoga enz.

De NIV-Bijbel (één van de meest gebruikte Engelse Bijbels) vertaalt toverij met ‘magische praktijken’.

Laten we putten uit dé Bron zodat we met de psalmist kunnen zeggen: ‘Al mijn bronnen zijn in u!’ (Psalm 87:7b).

Reageren


BASTIAAN

09-02-2018 11:56
Iedere gelovige in Jeshua zou al zijn occulte boeken [Yoga, Mindfulnes, Sterrenbeelden, Horoscopen, Boeken met valse religies] moeten verscheuren en in de oudpapierbak moeten dumpen.

Lees aandachtig Deuteronomium 13 en 18.

In Handelingen 19 lees ik dat de nieuwbekeerden die geloofden dat Jeshua de Messias is, dat rigoureus deden...

Vers 9...En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.