#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

English

Can the Olympics Bring Global Peace?

According to the Olympic Charter, one of the formal goals of the Olympic movement is to serve “the harmonious development of humankind, with a view to promoting a peaceful society.” In other words, the organizers of the Olympics seek to use the games as a way to encourage global peace. Yet, as Keith Rathbone points out at The Conversation, the Olympic committee has but a “very limited ability to promote peace between warring nations.”

Read the Article on Christian Headlines!

Reageren


BASTIAAN

10-02-2018 08:14
Kunnen de Olympische Spelen vrede brengen? De geschiedenis leert van niet!!!

Paulus zou zeggen: 1 Timoteüs 4:8
Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.

Zijn we nu al vergeten dat tijdens de Olympische Spelen in 1972 elf leden van de Israëlische sportploeg werden vermoord.

De wereld reageerde geschokt toen tijdens de Olympische Spelen in München op 5 september1972 een bende gewapende terroristen van de Zwarte September een onderdeel van Jasser Arafats terreur en Fatahbeweging dood en verderf zaaide.

De Griekse Olympische Spelen zijn in de kern bedoeld om de Griekse goden te vereren.

In het Boek 1 Makkabeeën 1 lezen we over de heidense levensteil van Joods sporters die zich weer een voorhuid lieten maken om zo hun besnijdenis ongedaan te maken. Deze Joden waren de waarschuwing van JHWH vergeten in Deuteronomium 7 en Ezechiël 20 waar geschreven staat...

31...Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik laat Mij door u niet raadplegen. En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt: wij willen aan de volken gelijk worden, gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te dienen.

In 2 Makkabeeën 4 kunnen we meer details lezen over de vergrieksing van Jeruzalem.

Vrijzinnige Joden die de Torah aan hun laars lapten stichtten een atletiekschool aan de voet van de Tempelberg. De jonge atleten werden verplicht om de Efebenhoed, symbool van Hermes, de god van gymnastische vorming. [Gij zult geen andere goden dienen. Exodus 20]

Er werden toen zelfs offers aan Heracles opgedragen , de god van Tyrus. Deelnemers van de Olympische spelen droegen geen kleren, poedeltje naakt dus.

Joden en Christenen zouden er goed aan doen om die Olympische spelen te negeren en daar zeker niet aan mee te doen.

Israël heeft daar een zware prijs voor moeten betalen. Lees 1 en 2 Makkabeeën en vooral Paulus brief aan de
1 Korintiërs 10...houd u verre van de afgodendienst. Psalm 115 en 135.