#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Milieu

Faber genomineerd 'Groenste Politicus'

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber is door Natuurmonumenten genomineerd als 'Groenste Politicus van het jaar 2017'. De vereniging Natuurmonumenten is onder de indruk van haar daadkracht, impact, creativiteit en haar doorzettingsvermogen.

Carla Dik-Faber zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. In de Kamer zet ze zich onder andere in voor het sluiten van kolencentrales, het tegengaan van voedselverspilling, het beschermen van de weidevogels en stimuleren van eigen energieopwekking. Daarnaast heeft ze meegeschreven aan het knalgroene verkiezingsprogramma van de ChristenUnie.

Carla Dik-Faber is blij met de nominatie: "Een bijzondere waardering voor het mooie werk dat ik mag doen: zorg dragen voor de schepping."


Reageren