Grootsgedrukt
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

Medewerkers de Wittenberg oneens met bestuur

Bijbelschool de Wittenberg in Zeist zoekt naar nieuwe mogelijkheden om haar missie te realiseren en bouwt de huidige onderwijsprogramma’s af. Hier volgt een verkalring van het bestuur en een reactie van de medewerkers.

In de afgelopen decennia is de Wittenberg uitgegroeid tot een begrip in christelijk Nederland. In 1972 werd de ‘Stichting Reformatorische Bijbelschool’ opgericht en sinds 1980 is de Bijbelschool gehuisvest in het karakteristieke pand aan de Krakelingweg in Zeist. Hier wonen Wittenbergstudenten en andere jongeren samen in een community.

Al die jaren is de missie van de organisatie ongewijzigd gebleven: het toerusten van jonge christenen om hun plek in de maatschappij in te nemen en hen toe te rusten voor hun taak in de wereld. Zo hebben honderden studenten op de Wittenberg een stevige basis gelegd voor hun toekomst, zij zijn wereldwijd werkzaam op veel terreinen. Momenteel volgen zo’n 40 studenten een opleiding aan de Wittenberg.

‘Het was moeilijk en pijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk om de beslissing te nemen de huidige onderwijsactiviteiten af te gaan bouwen. Dit is zeer ingrijpend voor al degenen die direct bij de Wittenberg zijn betrokken. De besluiten van het bestuur hebben dan ook de nodige onrust veroorzaakt bij medewerkers. Dit is begrijpelijk.’, zegt bestuursvoorzitter Koos van Oord. ‘De tendens van de laatste jaren was dat het aantal studenten steeds verder terugliep. De maatschappelijke veranderingen en de huidige jongerencultuur vragen om een andere aanpak. Als bestuur beraden we ons al geruime tijd op een nieuwe koers voor de organisatie. In de loop van dit jaar zullen we daar nadere besluiten over nemen waarbij we het liefst dichtbij onze roeping blijven om een rol te spelen in de persoonlijke en geestelijke toerusting van jongeren’.

Het dienstverband van de huidige directeur Martin de Kock – die in een lastige tijd twee jaar lang op energieke wijze leiding heeft gegeven aan de organisatie – wordt niet verlengd. Peter Oudshoorn zal als parttime-interim directeur zijn taken overnemen.

Reactie van medewerkers de Wittenberg
Falend bestuur De Wittenberg weigert op te stappen
Het stormt op De Wittenberg, de interkerkelijke bijbelschool in Zeist. Het totale personeel is het oneens met het huidige bestuur over de te volgen koers. Het bestuur deelde het personeel gisteren mee dat zij heeft besloten de eenjarige Bijbelschool én de tweejarige Jongerenwerkersopleiding zo snel mogelijk te sluiten. Bovendien werd meegedeeld dat het contract van de huidige directeur niet wordt verlengd.

In tegenstelling tot het huidige bestuur ziet het personeel na een aantal moeilijke jaren de afgelopen tijd juist een opgaande lijn. De flow is terug (vooral dankzij de inzet van de directeur), het borrelt en het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar is in het 46-jarig bestaan van de opleiding zo ver van tevoren nog nooit zo hoog geweest.

De argumenten van het personeel zijn:
- Het veelbelovende onderwijsvernieuwingsproces dat is ingezet kan pas op termijn de verwachte vruchten afwerpen. Die kans krijgen we nu niet.
- De deskundigheid die in huis aanwezig is, wordt ondergeschikt gemaakt aan de meningen van externe, onvoldoende geïnformeerde instanties. Eigen tests onder jongeren (de doelgroep van de opleiding) tonen juist een groot enthousiasme voor het onderwijsvernieuwingsproces.
- Het bestuur neemt deze beslissing hoofdzakelijk op financiële gronden, met onvoldoende oog voor de visie van De Wittenberg. Bovendien zijn de financiën in deze instelling (die het deels van giften moet hebben) altijd al zorgelijk geweest - toch heeft God altijd voorzien.
- Er is geen enkel financieel, sociaal of technisch plan, niemand weet dus wat deze stap De Wittenberg gaat brengen/kosten. Dat er veel geld mee gemoeid is zal duidelijk zijn (nota bene: geld van donateurs).
- De bezittingen (vooral onroerend goed) lopen in de miljoenen, verder zijn er speciale fondsen beschikbaar die alleen toegankelijk zijn voor studenten van De Wittenberg.
- Als het nodig is, zijn er allerlei noodmaatregelen mogelijk, maar daar wordt niet naar gekeken.
- Het bestuur weet weinig of niets van wat er op de werkvloer gebeurt en kan onvoldoende inschatten wat er werkt en nodig is.
- het bestuur heeft geen of onvoldoende affiniteit met de doelgroep (jongeren van 18-28 jaar) en kan daardoor onmogelijk haar taak vakkundig vervullen.

Het personeel verwijt het bestuur verder dat er geen raad van toezicht bestaat, waar het bestuur zelf wordt gecontroleerd en waar het personeel terecht kan. Als dit wel het geval was geweest, zou van de huidige wanorde geen sprake zijn geweest.

Het personeel hoopt dat het bestuur alsnog de beslissing neemt op te stappen en plaats te maken voor een groep kundige mensen met een heldere visie.


Reageren