#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Enquête

141-Kan een christen carnaval vieren?

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


Ewald

06-03-2019 04:13
Gods Woord is duidelijk. Carnaval is een van de zovele heidense feesten die zijn overgenomen door de kerk, net zoals kerstmis. Dus iemand die zegt een christen te zijn, een volgeling van Christus, MOET geen carnaval vieren.

Jan

26-02-2019 08:04
juist Martina. de vraag stellen is deze beantwoorden. voor wie nog zou twijfelen, lees de Bijbel en neem die woorden serieus. Dit geldt ook R-Katholieken.

Martina Bogaerts

08-05-2018 02:46
Heel wat christenen vinden dit een onschuldig feest. Lijkt zo. Maar onder die onschuldig lijkende verkleedpartij worden we als christen uitgedaagd alles los te laten wat God ons leert en te doen wat HIJ verbiedt: dronkenschap, overdaad in eten, wellust. Occultisme. Hier wandelen wij op de brede weg. Lol maken. Het is zeker door de uitvinders van carnaval niet onschuldig bedoeld! Wie goed nadenkt weet zelf wel of dit goed of fout is hieraan mee te doen.