#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Op koers

Partij van de ontwrichting

Soms heb ik de neiging geen nieuws meer te willen lezen, horen of zien om te voorkomen dat ik een overload aan ellende over mij heen krijg, maar dat zou gelijk staan aan maatschappelijk escapisme, dus is geen optie. Dat had ik de afgelopen weken weer eens bij het lezen over D66. U weet wel: die partij van anti-populisme, voltooid leven (‘Het is volbracht’) en orgaanroof. Deze partij bestaat bij de gratie van ultiem doorgetrokken zelfbeschikking en geeft uiting aan rauw humanisme in extremo: de mens als god. Waar hebben we dat ooit eerder gezien? En vooral: door wiens aanjagen?

Door Lucas Hartong

D66 heeft niets met het o zo belangrijke concept van gemeenschap. Die was lange tijd opgebouwd rondom samen gedeelde visies van groepen mensen of, zo u wilt, idealen. Men vond elkaar rondom bijvoorbeeld het socialistische of katholieke ideaal, met ieder haar eigen instituten, clubs en landdagen. Om verder te komen op de maatschappelijke ladder had men elkaar nodig. De solidariteit was groot en niemand viel buiten de boot, mits men het niet te bont maakte.

In de jaren ’60 vond echter een grote omslag plaats: het ideaal van ‘eigen vrijheid’ en ‘recht op keuze’ kwam om de hoek kijken, alsof die zaken nog nooit hadden bestaan. Die vrijheid verwerd al spoedig tot anarchie en minachting van alles wat ‘gezag’ had (overheid, politie, ouders). Wat die ‘keuzevrijheid’ uitwerkte weten we intussen ook: een verloren generatie. Tegelijkertijd nam door de toegenomen welvaart het bezit toe en daarmee gepaard gaande verplaatste de focus zich van mensen naar dingen. De hoeveelheid bezit werd graadmeter voor maatschappelijke status en daarmee verwierf men zich het recht op een plaats in de gemeenschap. Grote idealen moesten plaats maken voor geld, gezondheid, een tweede en derde vakantie. De morele kaalslag volgde.

Het vreemde is dus dat de toegenomen vrijheid, keuzemogelijkheden en zelfontplooiing niet hebben geleid tot een socialere maatschappij, maar daarentegen tot een meer gefragmenteerde. De extreme zelfontplooiing is verworden tot segregatie- in plaats van bindmiddel. Men vraagt al een scheiding aan als men ‘zich niet zo voelt passen bij de partner’. De woorden ‘in voor- en tegenspoed’ zijn vervangen door ‘ik houd van je zolang ik me kan ontwikkelen’. Als een vakantie of carrière belangrijker is, wordt het kind soms zelfs letterlijk weggehaald.
‘Volwassenheid komt met verantwoordelijkheid’, zo luidt een oud gezegde. Dat is ook precies het ontbrekende woord bij de zelfontplooiing à la D66 (let op het jaartal!): verantwoordelijkheid. Zelfontplooiing zonder verantwoordelijkheidsbesef is levensgevaarlijk en een gemeenschap zonder die verantwoordelijkheid is leeg.

Zelfontplooiing is niet verkeerd, maar dient verantwoord en verankerd te gebeuren. Hier komen de uiterst belangrijke Lex Naturalis alsmede Lex Divina in beeld. Zodra mijn belang (‘persoonlijke keuzevrijheid’) schade toebrengt aan de gemeenschapszin dan gaat er iets erg fout. Zoals dus al decennialang gebeurt met D66; de partij die vanuit nihilistisch humanisme de gemeenschap probeert te ontwrichten, die nog wél in fundamentele zaken gelooft en daaraan gelukkig vast wenst te houden. Levensgevaarlijke partij, dat D66.

Reageren


ellen

12-02-2018 01:48
Het is een partij van de boze, deze partij brengt Nederland naar de knoppen, waar zijn de christenen die hun stem laten horen.

Peter

11-02-2018 01:24
@Gerard. Dat zie je op andere plaatsen waar immigranten samenklonteren ook gebeuren. Numeriek geen sterke groep, maar omdat ze niet op politieke gronden, maar op grond van identiteit een blok vormen delen ze toch de lakens uit. (zie bijv. BC in het superlibertijnse Canada), en bij Moslims zie je dat bij uitstek. En dan bepalen zij dat hun wetten en mores (corruptie, nepotisme, clandenken, afbraak ipv opbouw, recht van de sterkste, leugen en bedrog) worden ingevoerd en dat vervolgens ieder zich daaraan moet gaan houden.
Dat is het script. Een script wat de hedendaagse politiek niet wil begrijpen, omdat men a. bang is en b. iedereen gelijk (meent te moeten) behandelen, want dat staat in de wet [(discriminatie) ha, het mocht wat].en c. gelijke monniken, gelijke kappen belijdt, maar we zijn helemaal geen gelijke monniken. Dat vindt de politiek natuurlijk ook, maar mag niet gezegd worden . Een doemdenkscenario?? ik vrees van niet. Dan kun je maar beter geemigreerd zijn naar een 'rechts' (dat heet nationalistisch) land.

Theo

10-02-2018 04:55
PvdTO , D’66 partij van de totale ontwrichting .

Zebulon

10-02-2018 01:01
We krijgen de regering die we verdienen.

Gerard

09-02-2018 08:20
Ik geloof dat DENK nog gevaarlijker is. Dat wordt eens de grootste partij in ons land! God bewaar ons,

p v eijden

09-02-2018 11:15
het volk kiest en hier zien we bij de minister de weerklank. En meer partijen zullen bij de ultieme vrijheid zich aansluiten. Dit zou een oproep moeten zijn voor alle christenen om extra te bidden voor Nederland.

A.J. Koops

09-02-2018 10:48
Inderdaad: levensgevaarlijk!
Goed artikel.
Alleen zou ik de zin over het kind letterlijk weghalen nog even met een extra zin hebben verduidelijkt:
bijvoorbeeld zo wordt abortus volkomen legaal gepraat.
Hopelijk stemt dit artikel velen tot nadenken om niet meer te stemmen op D66 straks. h.g. Adrie