#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Islam

Moslims in Nederland

Veel christenen met een moslimverleden kunnen in ons land lang niet altijd in vrijheid hun geloof belijden. Turken, Afghanen en Somaliërs die niet langer tot Allah bidden maar de Heere Jezus willen volgen, krijgen geregeld te maken met bedreigingen en zelfs met mishandelingen.

Lees het artikel op het Reformatorisch Dagblad!

Reageren


Henk Timmer

10-02-2018 09:59
Segers stelde daarop dat er in Nederland Godsdienstvrijheid is en dat het diepste probleem niet de sterke islam is, maar een zwakke kerk. De staat kan Nederland niet christelijker maken, zo stelde Segers maandag terecht.
O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan
in de kracht die God wil geven."
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.

De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel. Opwekking 704

Gerrit Smouter

10-02-2018 09:21
Een vergelijkbaar stuk stond ook in het ND. Hoewel ik het leed herken en er la jaren aandacht voor vraag bij de Nationale Politie, is het ook een zaak van prioriteiten stellen. In feite is hier sprake van eerwraak-gerelateerd geweld. Daarover is decennia lang niets bijgehouden in de Lage Landen (wegens de godsdienstvrijheid). Een ander punt is, dat ikzelf al sinds 2007 aandacht vraag voor de oplossingsgerichte aanpak :bestrijdt dit soort geweld geestelijk, met Gods wapens en dan via de door de Liberalen zo gewenste 'marktwerking'. Maar de kerken in NL steken hierover 'de kop in het zand', met als gevolg dat niet alleen ex-moslims meer leed te verduren krijgen, maar ook christenen mondiaal in landen waarin een Islamitische meerderheid het voor het zeggen heeft. Er is daarmee een spiegelwerking nodig via De Bijbel, men kan niet aan heiden vragen zich te bekeren, als men het zelf ook niet doet en anderen daarin voorgaat. De parabel inzake de balk en de splinter, komt hierbij als vanzelf naar boven drijven. En laat nu net de HJC wegens de hardheid van de toehoorders, vaak in gelijkenissen zijn gaan spreken? Geen vaagtaal, maar lokkertjes om 'daar nog eens over door te denken'.