#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Opinie

Sekte beschuldigd van moord

De groep rond de griezelevangelist Aaldert van Essen, eerst in Zwijndrecht, toen Ridderkerk en tenslotte in Meerkerk en omgeving. Hoe kon het zover komen? Wel, één van de redenen is dat veel evangelische leiders broekenpoepers zijn. Verschillenden zijn er in de loop der tijden mee geconfronteerd. Er werd in besloten kring wat ach en wee geroepen, en dat was ’t dan. Niemand durfde in de openbaarheid te treden.

Vanaf eind jaren ’80 heb ik dat wel gedaan, beginnend met een rapport dat ik schreef voor de Duitse Gemeinde Wachstums organisatie. Toen al waarschuwde ik voor de pastorale methoden van Van Essen en de onbijbelse organisatievorm van zijn gemeente. Het zat ‘m vooral vast op de bezopen vorm van ‘pastoraat’. Urenlang werden vooral vrouwen ondervraagd, met veel aandacht voor allerlei seksuele zaken. Het waren ontmoetingen van 2 personen, in kamertjes met een gesloten deur en dichte ramen, vaak laat in de nacht. De ondervrager (‘hulpverlener’ genoemd…) zat onzichtbaar achter de rug van het slachtoffer, om troostrijk af en toe zijn handen over borsten en buik van de ondervraagde te laten gaan. En verder dreef hij boze geesten uit – alleen uit de verkeerde persoon.

In Zwijndrecht werd Van Essen eruit gedonderd, zonder dat de politie werd gewaarschuwd. De gemeente bleef op het vertrouwde paadje. Geen wonder dat men 15 jaar later in dezelfde problemen terecht kwam. Van Essen was kapitaalkrachtig en begon een zogenaamde therapeutische boerderij in Ridderkerk. Gelukkig vereist de overheid een bestuur, dat hem eruit smeet na enkele jaren, toen dezelfde misstanden bleken voort te tieren. Toen begon hij in Meerkerk, zelfde recept. Nu worden de vier zelfmoorden daar onderzocht. Was het misschien moord?

Al die tijd durfde niemand te waarschuwen tegen de praktijken van Van Essen. Ik deed het af en toe wel, en kreeg dus de aankondiging dat hij me langs juridische weg zou aanpakken. Evangelischen zijn aardig. En het zit ‘m ook in de gewoonten van deze tijd. Vooral geen standpunt innemen. Dat heet dan ten onrechte dat je ‘positief’ wenst te zijn. Of je noemt dat ‘liefdevol’. Erg lief, vooral vanuit het standpunt van de slachtoffers. Als de doden konden spreken…

Vrienden, het niet hebben of uiten van een mening is geen kwestie van liefde of tact. Het is gewoon zwakzinnig. En zo laten we het kwaad voortwoekeren in de naam van de ‘liefde’. Kritiek is er niet alleen om je eigen mening te laten horen, maar om elkaar bij te sturen. Hadden de geestelijke leiders, de dominees, de voorgangers en de evangelisten, hun taak in dezen maar verstaan. Dat zou mogelijk vier doden en tal van diep getraumatiseerde mensen hebben gescheeld.

Intussen zit mijn reis erop. Vannacht pak ik het vliegtuig, terug naar Europa. Ergens op de terugweg naar Abidjan, vanuit het verre westen, werd ik door RTL gebeld over deze affaire. Hoe het allemaal zo ver kon komen? Nou, dat kan ik je precies uitleggen, zoals ik dat in 1989 al heb gedaan. En wat zeiden de evangelischen? “Ach, die Bram Krol begrijpt dat allemaal niet. Die heeft de Geest niet, zoals wij… Die zit in de verkeerde kerk.” En wat zeggen ze nu?

Hier liep alles (nou ja, bijna alles) geweldig. 514 mensen gaven aan Christus te willen volgen. Op de nazorg-bijbelgroepen zitten meer dan 1000 deelnemers en hun aantal groeit gestaag. We zitten een beetje op de lijn van het aloude methodisme. Dat heeft haar naam te danken aan de methode die wij nu volgen. We zijn echt een opwekkingsbeweging. Veel aandacht voor vorming en levensheiliging, inschakeling van de gelovigen en verschuiven van de geestelijke activiteiten van de ambtsdrager naar het ‘gewone’ gemeentelid. Ik zal er nu niet over veel over zeggen. Er zit een behoorlijk stukje denkwerk achter.

Eerst even bijkomen van de drukte. Vanochtend waste ik het laatste zand uit haar en oren. Mijn baard was meer rood dan wit geworden. Geen zwiepende takken meer in mijn gezicht op nachtelijke motortochten, geen stank van de auto’s, opgestroopt in enorme files in Abidjan, geen nachtelijke herrie, duizendvoudig versterkt door professionele geluidsapparatuur. Nederland heeft in Afrikaanse ogen iets van het paradijs. Zo voel ik dat nu ook voor mij. Vreemde constatering…

Met vriendelijke groet en Gode bevolen,
Bram Krol

Reageren


Marina

06-09-2018 03:33
Laatste fout moet niet zijn allister crowley maar anton la vey ( oprichter satanskerk)! Kan er nog wrl bij toch?

Marina

06-09-2018 03:12
California.
Sorry spellingsfout! Was overigens mijn muziek niet! Met allister crowley op de achtergrond! Lieve vrienden ik wens iedereen veel herstel toe!

Marina

06-09-2018 03:02
Vreemd dat ik op een introductiedag...staande onder een fuik en boven mij een galerij ontwaarde! Toen die gestalde groep mensen.
En nu komt het! Een associatie kreeg met de hoes van HOTEL CALEFORNIA van de eagles! Opeens..! Dit sloot ik op in mijn hart! Eerlijkheidshalve heb ik die maand dat ik er verbleef geen ene ruk van gemerkt!.
Wel eens een geluid in de kamer naast mij! Niet echt alarmerend! Geen overdreven aandacht tov de dames' verder kan ik er dus geen uitspraken over doen! Wij hebben na nog 3 jaar nagehobbeld te hebben in een charismatische kerk plus forte..er genoeg van!

Marian

09-07-2018 12:51
Ik heb ook op de Neshoeve gezeten, waar A. van Essen
toendertijd voorganger was, hij gaf werkelijk de beste preken die ik ooit heb gehoord. We hebben ook nog Satan, en ik geloof, dat Aaldert een onreine geest heeft. Maar verschillende mensen hebben gezegd, laat voor je bidden, dat wilde hij niet. Ik vind het heel erg, de Neshoeve heeft voor mij veel gedaan, vooral Dineke, ze was als een moeder voor me. Ook Aaldert hielp mij, door mij daar te laten verblijven, toen ik niet meer kon en geen geld had, om het verblijf daar te betalen. Ik vind het zooo erg, wat er is gebeurd, en al moet er voor je gebeden worden, en zijn de demonen ook er snel bij, als ze christenen willen verleiden, blijft het nog altijd zo, dat hij op een gegeven moment toch moest hebben geweten, dat hij echt verkeerd bezig was. God is hier erg verdrietig over, dat is zeker voor mij. We hebben te maken met een geestelijke wereld, en laat dit een waarschuwing zijn voor alle christenen, voorganger, oudste, of gewoon een dienstganger. Wees alert, en geloof niet alles, maar toets alles aan de bijbel, dat staat zo geschreven, wat ben ik blij, dat ik altijd kritisch ben gebleven. Volg God, daar moet je het eerste naar luisteren, en als iemand wat zegt, al is het de koning zelf, toets het aan de bijbel en vraag het aan God. God zei tegen mij, Marian, ga weg. Ik heb dat gedaan. Ik ben blij, dat ik dat alles niet heb hoeven meemaken, maar het stemt mij erg verdrietig, ik hield van die mensen, het meeste nog van Dineke zijn vrouw. En bedenkt ook dat DE GROOTSTE LEUGEN, IS DIE HET DICHTST BIJ DE WAARHEID IS. We hebben een tegenstander, en dat is Satan, hij haat alles wat met God te maken heeft, en hij komt als een engel des lichts. Maar lieve mensen, volg God, God is niet zo, helaas zijn het de mensen, die eigen regels maken, en daarom moeten we alert zijn, vertrouw, maar wees bedachtzaam. En voor de familie van de mensen die zelfmoord hebben gepleegd, mijn medeleven, ik vind het heel erg voor iedereen!!

Met liefde,
Marian

Marc

21-03-2018 11:27
Vreselijk inderdaad de "leiders" in de evangelische wereld kloppen voor het grootste gedeelte volstrekt niet. In herinnering......de kandelaar Rotterdam 1998 spetterde uit elkaar vanwege diep en schokkend misbruik van vrouwen in deze "kerk" een afschuwelijk ravijn van kwaad en onrecht. Vele voorgangers in Rotterdam MOETEN geweten hebben dat dit volstrekt uit de hand was gelopen. Een oorverdovende stilte nog steeds een stilte die pijn doet en nooit meer overgaat.

Johan Th. Bos

12-02-2018 01:59
Beste Bram, Hartelijk dank voor je profetische (o, nee, je hebt de Geest niet, zeg je) brief. Ik was na het lezen van het nieuws over Van Essen al van plan je te mailen. Inderdaad hebben geestelijke leiders nu kennelijk allemaal de 'verbinding' hoog in het vaandel. Daarom wordt over 1001 onderwerpen niet meer gepraat. Maar ja water en vuur vallen moeilijk te verbinden....Wat mooi dat je zoveel werk voor de Heer mag doen.

bert nobbe

12-02-2018 01:39
Uiteindelijk zijn alle dominees en voorgangers en hoe ze ook allemaal mogen heten hetzelfde. Het zijn allemaal kleine pausjes. Volgens mij heeft Jezus gelijk waar twee of drie in Mijn naam enz. Als het anders was dan was de kerkelijke verdeeldheid niet zo groot. Want die ontstaat vaak door dominees die alleen hun eigen gelijk willen hebben voor hun eigen boterham en geldelijk gewin. En dat gebeurt in alle kerkelijke gezindten, zowel reformatorisch als evangelisch zie het enorme aantal kerkscheuringen. Met als gevolg ruzies enz door complete families.