#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Wetenschap

Atheïsten intelligenter dan gelovigen?

Eind januari kopten allerlei kranten en websites ‘Onderzoekers: atheïsten zijn intelligenter dan religieuzen’ of varianten hiervan. Bron is een Brits onderzoek waarbij 63.000 deelnemers via internet een aantal testjes deden. Ook gaven zij informatie over zichzelf. Op sociale media was het een hit.

Lees het artikel op Geloof en Wetenschap!

Reageren


Theo

14-02-2018 10:17
Hoe is het mogelijk dat atheïsten intelligenter zouden zijn dan gelovigen. Alleen al het feit dat atheïsten zeggen niet in God te geloven maakt ze dommer dan wie dan ook op deze wereld . Een intelligent mens die een beetje verstand heeft gelooft in God . Dit staat overigens ook in de bijbel . Ps 73 : De dwaas zegt in zijn hart , er is geen God . Dit zogenaamde onderzoek is een biasd nep onderzoek !

Peter

13-02-2018 09:34
Als de, vnl atheisitsche, wetenschappers zich nu eens realiseerden dat satan veel slimmer is als zij, dan zouden ze zien hoe zij instrumenten in zijn toolbox zijn. satan is zo slim dat ze zijn bestaan niet eens (willen) zien. en kan hij, binnen de mogelijkheden die deze engel zijn gegeven, ondanks alle intelligentie, zijn schadelijke werk doen.
laten we als gelovige christenen de ogen wel open houden en in gebed om Gods bescherming smeken (leid ons niet in vezoeking) en onze dagelijkse praktijk overeenkomstig zijn wil zijn.

BASTIAAN

12-02-2018 09:48
De conclusie dat atheïsten slimmer zijn is te kort door de bocht.

Dat er veel domme gelovigen zijn die in de tredmolen en leugens van sekten, pausen, concilies, synoden blijven lopen is evident.

Ik herinner me een uitspraak van Jeshua: Lucas 16:8

En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, dat hij met overleg gehandeld had, want de kinderen dezer wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen des lichts.

Neerlandici verbazen zich er over dat zelfs trouwe gelovigen in de tredmolen van bovengenoemde omstreden sekten, groepen en kerken blijven bivakkeren.

De Bijbel leert dat de Sjabbat de zevende dag, de rustdag is en niet de zondag. Exodus 31.

De Bijbel leert dat alleen mannen Predikant, Oudste of Diaken kunnen worden. Dus vrouwen? Handelingen 6 en 1 Tmotheus 2 en 3.

Het Boek Handelingen leert dat de Apostelen uitsluitend gelovigen doopten op hun getuigenis, kinderen werden gezegend en niet besprenkeld met water. Er werd uitsluitend in de Naam van Jeshua gedoopt en niet in naam van een Babylonische Drie-eenheid. Zie Handelingen 2:38 - 8:16 - 10:47-48 - 19:5-6.

De Bijbel leert dat het Heil uit de Joden is Johannes 4:22 en zeker niet van een roomse kerk of prot. kerk zoals kerkvader Cyprianus gelovigen trachtte wijs te maken: Wie de kerk niet tot moeder heeft kan God niet tot vader hebben.

Hoe dom kun je zijn gezien alle flaters in alle eeuwen van Concilies en Synodes. Lees liever wat Paulus leert in Romeinen 9-11.

Atheïsten zou ik ook nooit slim noemen omdat ze Jeshua niet als Zoon van God en als Messias erkennen hoewel er zoveel bewijzen voor zijn bestaan voorhanden zijn.

Zelfs de communistische krant de Waarheid had iedere dag een verwijzing naar Jeshua's bestaan op iedere pagina. We spreken toch over voor en na Christus op onze kalenders en agenda's. Het is vandaag 12 februari 2018 na Christus. Dus Atheïsten hoe dom kun je zijn.

Hier laat ik het maar bij, ik zou nog heel veel voorbeelden van domme gelovigen en atheïsten kunnen geven.

Prediker 9:10
Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat.