#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Opinie

‘Jezus als ‘transgender’ ontmanteld’

Toppunt van de jarenlange ontmanteling van de Here Jezus tot een gewoon mens is de reli-cosmetische ingreep van een Zweedse parochie, die een ‘genderneutrale’ Heiland construeerde. Dat zegt Henk van Blijderveen in Het Zoeklicht. Volgens hem eist het ‘hellende vlak’ waarop de natuurlijke mens zich bevindt een afdalende Jezus.

Van Blijderveen constateert dat er sprake is van een warm bad voor andersdenkenden. De Bijbel wordt naar zijn mening via ‘herinterpretatie’ een boek waarin alle mensen passen en Jezus zich zó dienstbaar opstelt dat Hij ‘transgenderproof’ werd.

Van Blijderveen noemt het de overtreffende trap van vrijzinnigheid, waarvoor de Bijbel geen ruimte laat. “De Bijbel is zwart-wit, laat ons God zien in al Zijn heiligheid en de mens in al zijn onheiligheid.” Die kloof kan alleen door het offer van Gods Zoon worden overbrugd, voegt hij eraan toe.

Verbinden
In hetzelfde blad noemt Yde Horjus ‘genderneutraal’ de uiterste consequentie van het tegenwoordig zwaar boven de maatschappelijke en kerkelijke markt hangende woord ‘verbinden’. Het is mode naar een verbinder te zoeken op elk gebied, ook als voorganger van een gemeente, en op een CV staat het goed als men ‘empathisch en oplossingsgericht’ is, constateert de auteur.

Verbinding is voor hem een ‘jeukwoord’ geworden, dat irritaties oproept. Het past in het rijtje van de al genoemde ‘genderneutraliteit’, de kreet ‘in je kracht staan’, het woord ‘papadag’ en de term ‘ik heb zoiets van’. De auteur verwijst naar een ingezonden brief van Krijn de Jong (starter van Waypoint op Urk en jarenlang in dienst van het nu door hem bekritiseerde Tot Heil des Volks) in het Ned. Dagblad, waarin die het over een versluierend gebruik van het woord verbinden heeft. Het moet iets verhullen van een vroegere (niet meer opportuun geachte) opstelling, zegt De Jong. En hij vroeg zich af: ‘Is verbinding misschien een prettig klinkend eufemisme voor alles, behalve voor duidelijkheid?’

Niet naar de mens
Die kritiek snijdt houdt, vindt Horjus. Want het Evangelie is niet naar de mens en staat haaks op het leven van de seculiere mens. “Je kunt het mensen niet altijd naar de zin maken. Je kunt de angel niet uit het Evangelie halen en pogen er een salonfähige en voor ieder acceptabele boodschap van te maken. En volgens De Jong wordt op het altaar van de verbinding het eerst het profetische geluid geofferd. En Horjus vult aan: “óók de waarheid”. Hij merkt dat gemeenten het moeilijk vinden het tegendraadse Evangelie aan de man te brengen. “Men is besmet geraakt met het virus van de verbinding en maakt er een missionair uitgangspunt van.”

Intussen zeggen gemeenteleden dat men moet ophouden met oordelen over anderen en liefde laten prevaleren. Daar zit volgens Horjus wel een kern van waarheid is, maar wijst er anderzijds op dat in de Bijbel aan één stuk door wordt geoordeeld over mensen. In het Nieuwe Testament noemt Johannes de Doper Schriftgeleerden ‘adderengebroed’ en ook de Here Jezus was soms niet mals. Horjus: ‘Onze neiging tot niet oordelen komt voort uit een postmoderne houding van ‘ieder in zijn eigen waarde laten’, ‘ieder zijn eigen waarheid gunnen’ of is er zelfs sprake van een vorm van onverschilligheid ten aanzien van levenskeuzes van medegelovigen.”

Reageren


Theo

21-02-2018 09:44
Dit is het grote probleem ! Men durft geen positie meer in te nemen en alles wordt getolereerd onder het mom van ( valse !! ) liefde . De bijbel wordt eenvoudigweg niet meer serieus genomen . De duivel komt steeds met zijn : “ God heeft toch niet gezegd “.... of dat heeft God zeker niet bedoeld ...... De goegemeente trapt hierin !!!

Jos van der Geest

21-02-2018 02:34
Dat hele transgender gedoe is te ver doorgeschoten. Dat iemand dat wil zijn mag diegene uiteraard dat zelf weten. Maar om dingen te eisen betreft dat gaat gewoon te ver.

Jezus is een man!

Als ik door dat te zeggen een rasist ben, dan draag ik die titel graag. Uberhaupt is de term rasisme en discriminatie behoorlijk aan waarde de devaluatie onderhevig daardoor.