#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Politiek

Dienstplicht voor vrouwen?

De dienstplicht willen opleggen aan vrouwen is niet nodig, is onpraktisch en getuigt bovenal van een raar beeld van de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Vrouwen en kinderen eerst! – het is een bekende kreet in tijden van nood. Dan wordt niet bedoeld: laat de vrouwen en kinderen voorop gaan in de strijd! Of: laat vrouwen en kinderen de grootste risico’s nemen! Nee, dan gaat het er om dat vrouwen en kinderen in bescherming worden genomen. Vrouwen en kinderen mogen als eerste het zinkende schip verlaten: zo ‘heurt’ dat.

Onlangs debatteerde de Tweede Kamer over een wetsvoorstel om de dienstplicht ook te laten gelden voor vrouwen. Het zal niemand verrassen dat de SGP zich tijdens dat debat kritisch opstelde. Niet alleen zetten wij vraagtekens bij de noodzaak en het nut van deze ‘brede’ dienstplicht, maar ook bij de onderliggende gelijkheidsopvatting over mannen en vrouwen.

Lees het artikel van Roelof Bisschop lid van de Tweede Kamerlid voor de SGP op het Katholiek Nieuwsblad!


Reageren