#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

De tafel van de verzoening

Als herder van een grote kudde schapen, zet hij deze Psalm in met de bekende woorden ‘De Heere is mijn Herder. Zoals David zorgde voor zijn schapen, zo zorgde de Heere voor hem. En zo wil Hij ook voor ons zorgen! Wat een troost, wat een bemoediging!

David zorgde ervoor dat het zijn schapen aan niets ontbrak. Daarom kon hij zingen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Ook al wilden de schapen misschien wel eens naar een weide met mooier gras, zoals de kudde van die andere herder, ze waren toch tevreden als hun eigen herder maar bij hen was. Ook als wij wel eens denken iets te missen wat een ander wel heeft, dan iets de aanwezigheid van de goede Herder ons meer waard dan al het andere.

Lees het artikel van Dirk van Genderen op de site van Messia Nieuws!


Reageren