#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Nieuwe kansen voor 55-plusser

Steeds meer bedrijven zullen oudere werklozen nodig hebben om hun vacatures in te vullen. Vorige week maakte het CBS bekend dat Nederland voor het eerst sinds tien jaar een “relatief gespannen arbeidsmarkt” heeft.

Nog maar 4,4 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Toch lijken met name 55-plussers niet van de gespannen arbeidsmarkt te profiteren. De werkloosheid onder deze groep blijft hoog: van de 400.000 werklozen zijn er 90.000 55 jaar en ouder. Verandert dat, nu één op de zes werkgevers (met name in de sectoren als bouw en techniek, maar ook onderwijs en zorg) zegt last te hebben van een personeelstekort? CGMV-directeur Martin van Eerde sprak over de kansen van 55-plussers in het programma ‘Uitgelicht’ van de christelijke familiezender Family7. CGMV is een vakorganisatie voor christenen.

Vooroordeel
In de crisistijd zijn talloze veelal oudere mensen hun baan verloren en daardoor al langere tijd werkloos. Ze willen graag weer aan de slag en solliciteren zich een slag in de rondte, maar worden niet uitgenodigd voor een gesprek, laat staan dat er op hun sollicitatie wordt gereageerd. Ook nu de arbeidsmarkt aantrekt, zie je dat werkgevers in eerste instantie de voorkeur geven aan jongere werknemers. Van Eerde noemt het een hardnekkig vooroordeel dat een oudere werknemer niet meer zo goed zou kunnen meekomen op de arbeidsmarkt. Hij wijst op de voordelen die een oudere werknemer met zich meebrengt: hij is loyaal, flexibel, valt niet uit door zwangerschapsverlof of zieke kinderen en gaat niet voor het hoogste inkomen. Nee, hij wil gewoon prettig kunnen werken en niet langer aan de zijlijn staan. Hij wil, kortom, kunnen meedoen.

"Iedereen moet kunnen meedoen"
Van Eerde wijst op de Schijf van Vijf die CGMV heeft ontwikkeld. Een van de speerpunten daarin is dat iedereen moet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. De overheid dient dat ook te stimuleren. Sinds januari 2018 kunnen werkgevers bijvoorbeeld aanspraak maken op het loonkostenvoordeel als ze een 56-plusser in dienst nemen.

Je bent meer dan je werk
CGMV wil er als vakorganisatie zijn voor de oudere werknemer met of zonder werk. Van Eerde: “We kunnen ze geen werk geven, maar wel inspiratie. Zo bieden we de themasessie 'Je bent meer dan je werk' aan, waar mensen een stuk lotgenotencontact kunnen vinden. Want reken maar dat mensen die lang werkloos zijn de moed verliezen en met geloofsvragen komen. Waarom overkomt mij dit? Kan ik nog wel een goede vader of moeder zijn voor mijn gezin? Wat is de bedoeling van mijn leven? Deze mensen kunnen bij ons terecht met hun vragen en problemen over werk en inkomen.”

Bron: CGMV


Reageren