#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Gezondheid

Waarom geneest God niet iedereen?

'Als God zo ontzettend veel van mensen houdt zoals christenen beweren, waarom is mijn moeder dan gestorven aan kanker? Waarom geneest God niet iedereen?'

Lees het artikel van Marja Verscchoor-Meijers op IkzoekGod.nl

Reageren


Hans

20-10-2018 03:16
Over dit onderwerp schreef ik zelf ook een blog:
https://yoo.rs/flying.eagle/blog/wat-kun-je-schrijven-over-ziekte-en-genezing-1529245104.html

Jan

28-02-2018 07:25
@Gerard. Genezing is doel op zich? Streef naar de gaven van de Geest. Dat is iets anders dan claimen. De gaven zijn precies dat, gaven. Ze worden gegeven zoals, wanneer en zolang en aan wie de Heer dat wil. Hij weet wat op dat moment, in die omstandigheid goed is voor de gelovige en Zijn gemeente. Ook daarin is Hij souverein. Het, door sommige lieden steeds maar weer nadruk leggen op de gaven zou wel eens kunnen afleiden van levensheiliging, een christelijke levenswandel (vrucht), waarmee de gemeente in het moeras wordt geleid. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon en ook niet iets waarvoor/voor wie we in het woord niet zijn gewaarschuwd.

Gerard

28-02-2018 06:28
Zo zeker als Christus opgevaren is en de mensen gaven gegeven heeft, zo zijn de gaven van de Geest zeker, zie 1Cor.12 . Steef daarnaar.

BASTIAAN

28-02-2018 04:45
Waarom lijden de rechtvaardigen door ziekten en ander onheil? Job 1-2 vertelt het. Satan is de grote boosdoener. Die zorgt ook voor oorlogen. Jeshua heeft het serpent en al zijn demonen openlijk tentoongesteld en hen overwonnen aan het kruis van Golgotha. Colossenzen 2:15.

Maar…Als ik rook en ziek wordt en mij niet bekeer van die slechte gewoonte van het roken dat o.a. longkanker veroorzaakt hoef ik niet te bidden tot God of Hij mij wil genezen.

Als ik onmatig ben in verkeerd eten en drinken geldt hetzelfde. Het beste menu leest u in Leviticus 11. Wat goed is voor de Jood is ook goed voor ons niet-Joden.

Als ik overmoedig ben in allerlei gevaarlijke sporten [wielrennen, auto en motorracen, duiken, parachutespringen] en daarbij grote risico' s loop moet ik niet gek opkijken als ik mezelf tegen kom in het ziek[doods]bed.

Paulus geeft in 1 Corinthe 11 ook nog een goeie tip als we het Avondmaal vieren: Leven we in haat en nijd met elkaar?

Bidden we wel voor de bekering van het Joodse Volk en voor de vrede van Jeruzalem. Antisemieten hoeven nooit op Gods ontferming te rekenen. Psalm 129:5…Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; zij zullen zijn als gras op de ?daken, dat verdort, ?eer? men het uittrekt!

1 Corinthe 11:28..Maar ieder Beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de ?beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het Lichaam niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u Velen Zwak en Ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij Niet onder het Oordeel komen. Maar onder het oordeel des Heren worden wij getuchtigd, opdat wij niet met de wereld zouden veroordeeld worden.

Daarom leert Jakobus 5:16…Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij GENEZING [door artsen of medicijnen] ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Straks in het Paradijs met Jeshua is er niemand ziek meer, hoef ik nooit meer naar de tandarts en zijn begraafplaatsen onbekend. Openbaring 22.

vader Jakob

28-02-2018 12:49
Genezingen, wonderen, waren tekenen, en nooit een doel op zich. Ik denk dat dat een goede verklaring is waarom mensen niet genezen. Daarom geloof ik ook dat genezingsbedieningen helemaal niet bestaan.