#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Waarom Iran de spanningen in Syrië verhoogt

Omdat de wereld blijft falen bij het beëindigen van het vergieten van het bloed van onschuldige mensen in Syrië, heeft Iran twee hoofddoelen: het gezicht redden voor het thuisfront en het verhogen van de prijs van een mogelijke toekomstig bestand, dat nu steeds waarschijnlijker wordt.

Lees het artikel op de site van Opiniez!

Reageren


Gerrit Smouter

04-04-2018 02:26
Wie bekend is in De Bijbel, gaat uit van het bestaan van de levende God Die niet alleen regeringsleiders aanstelt , maar ze ook van functie doet veranderen of het leven verliezen. Vooral in 1,2 Koningen en 1,2 Kronieken staan daar veel voorbeelden over, maar Pim Fortuijn kwam zo ook aan zijn einde. Waardoor eerdere profetieën sneller uit kunnen komen tegen alle heidense verwachtingen in. Wat zich nu in het Midden Oosten afspeelt, is de opmaat voor de vervulling van Gods Wil inzake de Koninkrijksgrenzen van de Staat Israël, waarover in OT en NT geschreven staat. Iran en de VML (Vrij Metselaar Loge) helpen de Arabische volkeren niet alleen van het padje af, maar maken ze ook stormrijp om niet langer de wapenindustrie te dienen.

Waarbij Israël dan een pakweg een 13x groter landoppervlak zal hebben.
*Grenzend aan de Middellandse Zee, Nijl, Tigris, Eufraat en inclusief het oppervlak van het huidige Syrië en Jordanië. De inwoners van die landen zullen dan zo oorlogsmoe wegens 'de zaak van Allah zijn' dat ze graag vrijwillig afscheid nemen van de verwoestijning die nu nog normaal en kenmerkend voor Islamitische landen is.

Ernst van Olffen

01-03-2018 08:31
Helaas zie ik bij geen van de betrokken partijen enige wil om een "gezicht te redden". Ook ben ik niet optimistisch over een "mogelijk bestand" zolang er zoveel partijen bij betrokken zijn! De enige "wil" die ALLE partijen gezamenlijk met elkaar delen is de vernietiging van Israël. Ik maak me wat dat betreft geen enkele illusie. Een bestand met of onder moslims is zelfs nog nooit vertoond.

.