#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Wetenschap

Bestaan er meer universums?

Met name sci-fi-schrijvers zijn er dol op: het multiversum. Maar wie denkt dat dit wilde idee enkel het domein van fantasten is, heeft het mis. De laatste decennia duikt de term ‘multiversum’ namelijk ook steeds vaker op in wetenschappelijke papers, geschreven door heel respectabele wetenschappers. En in veel van die papers wordt het idee van een multiversum niet keihard onderuit geschoffeld, maar verder afgetast en niet zelden omarmd. “Er zijn veel wetenschappers die denken dat het multiversum bestaat,” vertelt professor Daniel Baumann, verbonden aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.

Lees het artikel op Scientas!

Reageren


M. van Putten

05-03-2018 05:10
Ik ken minstens twee universums naast die van de fysieke, zichtbare schepping ('aarde'): de hemel en het dodenrijk. Maar mensen kunnen onmogelijk in de hemel komen en als mensen eenmaal in het dodenrijk zijn is het wachten tot God ze eruit haalt om terug te keren naar de fysieke schepping.

Daar komt nog bij dat God Zich oorspronkelijk in geen van die drie universums bevindt. Ook zal God een nieuwe hemel en 'aarde' scheppen en het dodenrijk in de poel van het vuur werpen.

Denk dat er niets anders op zit dat we ons tevreden stellen met de fysieke, zichtbare schepping; het relevante universum voor mensen.

Theo

04-03-2018 04:36
Heel interessant , in het bijzonder voor geleerde heren !

„Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.“
??Romeinen? ?1:16, 18-21? ?NBG51??https://youtu.be/cUVrRJfhT2U

Mira

03-03-2018 12:00
En waar past G'd in dit plaatje???? Een hilarisch artikel!!!! Oerknal???? OERDOM ja!!!!

Theo

03-03-2018 09:46
Wederom een goddeloze onzinnige theorie die alleen maar aantoont dat mensen die zo denken geen verstand hebben . Omdat ze niet in God geloven maar in een oerknal komen ze tot dit soort onzin . Dit is een direct gevolg van de evolutie theorie !