#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Kerk

Tweede pinksterdag voortaan aan Maria gewijd

Paus Franciscus heeft een nieuwe liturgische gedachtenis, ‘Maria, Moeder van de Kerk’, aan de liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk toegevoegd. Hiermee wordt tweede pinksterdag voortaan een dag waarop Maria vereerd wordt.

Tweede pinksterdag wordt in veel landen als vrije dag gevierd, maar de dag had tot nu toe geen eigen liturgisch karakter omdat het buiten de paastijd valt en tot de normale ‘tijd van het jaar’ behoort. Volgens een traditionele lezing van het pinksterverhaal was Maria aanwezig bij de apostelen tijdens het pinksterfeest. Volgens het door kardinaal Robert Sarah ondertekende decreet is Maria op het pinksterfeest ‘haar eigen moederlijke zending begonnen tijdens het bidden om de komst van de Geest, samen met de apostelen’.

Nederlands Dagblad!

Reageren


BASTIAAN

11-03-2018 12:39
Is het niet opvallend dat Maria, de moeder van Jeshua slechts een aantal keren vermeld wordt in de 4 Evangeliën van Mattheus, Marcus, Lucas, en Johannes en daarna nog slechts één keer in het boek Handelingen.....

Handelingen 1:14...Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Daarentegen wordt de naam van Jezus [Jeshua] wel 922x in alle N.T. bijbelboeken genoemd.

Vanwaar dan toch nog steeds die overdreven bizarre Maria-Mirjam verering van pausen en roomsen voor haar?

Mirjam heeft die verering nooit voor zichzelf opgeëist, dat bleek wel tijdens de Bruiloft te Kana waar Mirjam sprak...

Johannes 2:21…En op de DERDE DAG [Yom Tof, onze dinsdag is de uitgelezen dag waarop Joden huwen ook nu] was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van ?Jezus? was daar; en ook ?Jeshua? en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd.

En toen er gebrek aan ?wijn? kwam, zeide de moeder van ?Jezus? tot Hem: Zij hebben geen ?wijn.

En ?Jezus? zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat!

Kan het nog duidelijker? Alleen Jeshua kreeg de Naam boven alle naam van zijn Vader waarop elke knie zich zich buigen zal. Filippenzen 2.

Herman

08-03-2018 10:14
Katholieken en Moslims zitten met hetzelfde probleem, ze begrijpen de plaats van Maria niet.

vader Jakob

06-03-2018 01:31
De enige weg tot behoud is niet:
-trouwe kerkgang
-vrome taal spreken
-religieus zijn
-"netjes" leven
-ieder het zijne geven
-wetten houden
-enz.

Jezus Christus, Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Behoud is uit genade door geloof, meer smaken zijn er niet.

BASTIAAN

06-03-2018 12:40
Beste Jos van der Geest. Decreten en dogma' s van roomse en lutherse kerken moet je maar met een korrel zout nemen. Eén oor in één oor uit!!!

De pauselijke dogma' s over Maria [verering] zouden nooit het leven gezien hebben als toenmalige kerkleiders wat beter in de Bijbel gestudeerd zouden hebben.

Ik ga nog een stap verder: ook de synode/concilie besluiten van huidige kerkleiders rooms en protestants en evangelisch zijn veelal onder de maat. Wat ze leren? Geboden van mensen ipv de levende God.

Voor roomsen en veel protestanten is de kerk heilig omdat een kerkvader Cyprianus eens leerde: Wie de kerk niet tot moeder heeft kan God niet tot vader hebben. De Kerk is niet voor niets nu een afvallig instituut geworden.

Niet de Kerk, maar Gods Woord, de Bijbel is een betrouwbare gids voor alle gelovigen. Zowel roomsen als protestanten en evangelischen laten de Bijbel buikspreken.

1* Mattheus 23:8-12 leert dat we helemaal geen pausen nodig hebben die zich heilige vader durven laten noemen. Integendeel. Kerkleiders dwalen in meerderheid.

2* Paulus leert dat ouderlingen en diakenen de Gemeente met het Woord moeten dienen. Handelingen 6 en 1 Timotheus 2 en 3. Niet heersen maar dienen.

3* Niet Rome maar Jeruzalem is de heilige stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35. Daar zal Jeshua straks als Koning der koningen 1000 jaar regeren met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs. Openbaring 14 en 19.

In Lourdes en Fatima worden gelovigen massaal bedrogen en veel geld afgetroggeld met een vals rooms evangelie. Alleen God mag geloofd en geprezen worden en nooit een sterfelijk mens zoals Maria was.

We mogen zelfs nooit voor een engel knielen. Openbaring 22:6-11...Aanbid God!!!

Het is puur Spiritisme wat in Rome, Lourdes en Fatima bedreven wordt. Maria is gestorven en begraven en moet net als wij wachten op de Opstanding. 1 Corinthe 15.

Geesten van dode zogenaamde roomse heiligen mogen nooit aangeroepen op vereerd worden volgens Deuteronomium 18:9-14. Jesaja 8:19-22. Handelingen 19.

Jeshua roept alle gelovigen op als hun leven hun lief is om deze valse kerken met gezwinde spoed te verlaten. Openbaring 18:4. Ik deed het al. Hoop dat moedige gelovigen en ook de EO en Family 7 flink tegengas geven tegen deze onzalige roomse ontwikkeling.

Jos van der Geest

06-03-2018 10:34
Overigens waar ik wel moeite mee heb of vragen. Als iemand hele leven rk is geweest ook gelooft en dus christen is naar kerk ging enz. Maar verder ook een goed leven heeft gehad en ook deelde met anderen. Goed voor de medemens is. Ik hoop dat deze mensen ook in de hemel komen.

Betreft eo en family7, ja ik weet dat niet alle programma’s even goed zijn, maar wat is het alternatief. Ja internet streaming misschien voor wie daar thuis in is en de toestel daar ook geschikt voor is. Er zijn s
Er zijn slechtere zenders zoals SBS6 wat meeste gewoon troep is en dan heb ik het noggeneens over het teveel irri reclames.

Jos van der Geest

06-03-2018 10:34
Overigens waar ik wel moeite mee heb of vragen. Als iemand hele leven rk is geweest ook gelooft en dus christen is naar kerk ging enz. Maar verder ook een goed leven heeft gehad en ook deelde met anderen. Goed voor de medemens is. Ik hoop dat deze mensen ook in de hemel komen.

Betreft eo en family7, ja ik weet dat niet alle programma’s even goed zijn, maar wat is het alternatief. Ja internet streaming misschien voor wie daar thuis in is en de toestel daar ook geschikt voor is. Er zijn s
Er zijn slechtere zenders zoals SBS6 wat meeste gewoon troep is en dan heb ik het noggeneens over het teveel irri reclames.

Jos van der Geest

06-03-2018 10:23
Beste Bastiaan,

Hoewel ik het heel vaak eens bent met jouw en over het algemeen jouw goede bijdrage geven heb je op 2 punten gedeeltelijk mis.

Je zegt dat: waar kan ik al die onzin descreten en dogma’s vinden in de bijbel, antwoord is nee
Logisch dat het niet in de bijbel staat. Bijbel beslaat tussen ongeveer -6000 voor Christus en ongeveer 100 jaar na Christus. Toen bestond er nog geen pauzen.

Betreft Lourdes. Ook daar gebeuren wonderen. Ik weet dat een kennis van me moeder daar geheel genezen was.
Voor rooms-katholieken maar ook voor andere mensen een interessante plek om te bezoeken. Maar goed betreft dat laaste punt is misschien nog een nawee mening wat ik heb overgehouden toen ik rk was. Zoals je weet bij katolieke ouders, kind dat geboren wordt is dan ook rk.

Wat ik persoonlijk nog erger vind is hoe de lutherse kerk in Zweden met het christelijk geloof omgaat. Ik wil zelfs nu zo ver gaan dat ik het een sekte vind al heeft die kerk niet de belangrijkste eigenschap wat een sekte wel heeft. Hopelijk komen de christenen daar tot besef dat die kerk helemaal van het pad zijn en ze wel een goede kerk gaan zoeken.

BASTIAAN

06-03-2018 09:38
Beste Jos van Geest, ik ben aangenaam verrast om uw bericht over de Mariaverering van de paus te lezen. Deze man is helemaal De Weg [Johannes 14] die de Bijbel wijst kwijt als hij de tweede pinksterdag voortaan [?] aan Maria wijdt.

De roomse kerk doet dat al 1400 jaar. Het begon in 431 met het concilie van Efeze daar werd Maria voortaan moeder van God genoemd ipv moeder van Jeshua. Vanaf die tijd verrezen er dan ook aan de lopende band Maria-basilieken. In Rome tel je er wel 70.

Het werd nog gekker met de roomse Maria verering in 1854 toen werd er bij decreet vastgesteld door de paus dat zij altijd maagd is gebleven en werd er vanaf die datum over de Onbevlekte ontvangenis van Maria gesproken. Van toen af verscheen hun fake-Maria dan ook in Lourdes en Fatima en vele andere plaatsen. Begrijpt u de clou?

De Apostelen wisten het wel beter dan die domme pausen. Jeshua had wel degelijk broeders en zusters...

Jezus en zijn verwanten Marcus 3:31...
31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande ?zonden? zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken U.

Paulus spreekt over Jacobus, de broeder des Heren... Galaten 1:19...en ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren.

Pausen weten echt niet wat er allemaal in de Bijbel staat geschreven. Het zijn ware misleiders.

We zijn er nog niet, want wat beweerde paus Pius XII in 1950?

Hij sprak over de hemelvaart van de maagd Maria. Weer zo'n paus met dikke duim verhalen. Maar ja die kardinalen/bisschoppen van de roomse kerk gaven geen tegengas aan de paus, en ja hoor de roomsen gingen het ook belijden tot op deze dag.

Het erge is dat de EO en Family 7 dat ook allemaal voor kennisgeving aannemen. Wie zwijgt stemt toe. Protestanten van 2018 zijn allemaal in slaap gevallen? Details Mattheus 25.

Waar kan ik al die onzindecreten/dogma's van pausen in de Bijbel teruglezen? Antwoord: Nergens!!!

De roomse kerk lanceerde nog veel meer onzin verhalen over hun fake-Maria. [In het Hebreeuwse Nieuwe Testament heet ze Mirjam]

Lees het boek van Aat van Gilst...de gemanipuleerde Maria.
De dogma's en wat er aan vooraf ging.

Jos van der Geest

05-03-2018 04:34
Als je het niet erg vind sla ik dat Maria verering over.
Ik zat bij de RK kerk, maar deed er niets aan.
Nu ruim jaar geleden naar alpha cursus geweest en ik zit tegenwoordig bij een evangelische gemeente.

vader Jakob

05-03-2018 09:17
Wat ben ik blij dat ik niet rooms katholiek ben. Fransje kan hoog of laag springen, Maria heeft geen verering nodig. Ook niet op 2de Pinksterdag.
En "de kerk" heeft geen moeder. Dwaas gedoe allemaal...