#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Kerk

Vaticaan typeert pelagianisme als individualisme

Vaticaan typeert pelagianisme als individualismeTerecht wijst de pauselijke brief ”Placuit Deo” gnosticisme en individualisme af. Over (semi)pelagianisme had het document echter scherper mogen zijn, betoogt Arnold Huijgen.

Als de Rooms-Katholieke Congregatie voor de Geloofsleer een brief publiceert over hoe mensen gered worden, ga je als gereformeerd theoloog even op het puntje van je stoel zitten. Zeker als je ziet dat de brief opent met een aanhaling uit Paulus’ brief aan de Efeziërs over Gods welbehagen.

Lees het artikel op de site van het Reformatorisch Dagblad!


Reageren