#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Vaticaan typeert pelagianisme als individualisme

Vaticaan typeert pelagianisme als individualismeTerecht wijst de pauselijke brief ”Placuit Deo” gnosticisme en individualisme af. Over (semi)pelagianisme had het document echter scherper mogen zijn, betoogt Arnold Huijgen.

Als de Rooms-Katholieke Congregatie voor de Geloofsleer een brief publiceert over hoe mensen gered worden, ga je als gereformeerd theoloog even op het puntje van je stoel zitten. Zeker als je ziet dat de brief opent met een aanhaling uit Paulus’ brief aan de Efeziërs over Gods welbehagen.

Lees het artikel op de site van het Reformatorisch Dagblad!


Reageren