#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Roeper

Modderschuit

Het CDA is duidelijk de Weg kwijt. Ik moet denken aan het beeld van bijvoorbeeld de voormalige AR, een van de bloedgroepen van het CDA, waar aan het begin van een vergadering een Psalm werd gezongen en uit de Bijbel werd gelezen. Dat is ondenkbaar bij het CDA, nu ver verwijderd van alle partijen die erin fuseerden. Op de radio hoorde ik dat men zelfs als atheïst als Kamerlid wordt toegelaten en vorige week las ik dat een voormalig kandidaat raadslid van de (islamitische) Partij van de Eenheid als lid was overgestapt naar het CDA. Niet zo vreemd trouwens, want ik herinner me de uitlating van CDA-minister (voor die tijd parlementariër) die vertelde dat ook Islamieten hartelijk welkom waren in de fractie van die partij. Zij maakte zelfs de domme opmerking dat sommige islamieten christelijker zijn dan christenen. Terwijl de Islam toch de Opgestane Messias verwerpt. Die voor ‘christelijk’ staande C is dus een vlag op een modderschuit geworden. Geen wonder dar een raadslid in mijn woonplaats een paar jaar geleden zei van meet af aan die C niet in de nieuwe naam te willen hebben. Waarom dat toch wél gebeurde, is mij achteraf een raadsel. Nou ja, de Antirevolutionaire Partij en de ChristenUnie waren nog bij de oprichting. Die hadden er misschien andere verwachtingen over. Nu is het CDA verworden tot een zogenaamd christelijke partij zonder Christus. Een middenpartij noemt zij zich. Misschien omdat zij ooit de kerk in het midden liet…

Reageren


Johan

31-03-2018 05:44
@ Bastiaan. Ik denk dat gelovigen niet per se moeten stemmen. De Here Jezus hield zich niet met politiek bezig (ontweek ook vragen daarover) en als Paulus zegt dat men moet bidden voor de overheid 'opdat wij een rustig leven hebben' doelt hij op het instituut, niet op een partij. Democratie bestond destijds trouwens niet.

BASTIAAN

11-03-2018 07:28
Beste Otto en Jos,

Het beste komt nog en het Licht is sterker dan de duisternis.

Jeshua is Overwinnaar en zal spoedig als Koning/Masjiach regeren in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35 en Matth. 25:31-46. De duivel heeft dan voorgoed het nakijken. Openbaring 20.

Shalom! BASTIAAN.

Otto

11-03-2018 06:16
Beste Jos/Bastiaan,

Het was voor mij een opmerking, die ik niet in het kwade bedoelde, daarom zie ik jullie als broeders in christus, en al lopen meningen niet altijd samen, komt voort uit goede bedoelingen, en niet uit kwade bedoelingen, want God heeft ons in Jezus lief, en dat moet voor op staan.

BASTIAAN

11-03-2018 05:06
Beste Otto, heeft u mijn ingezonden wel goed gelezen?

Ik schreef aan Jos: "Elk mens moet nadenken, bidden, en dan besluiten wat God welgezind is. "

Wat is daaraan verkeerd?

En dat ik deze keer Jezus Leeft partij stem doe ik uitsluitend omdat andere chr. partijen mij niets meer zeggen.

Ik ben geen lid van die partij maar houd mijn kandidaat goed in het oog. Niet geschoten is altijd mis. De 7 broers van David bleken niet de gedachte kandidaat voor het koningschap. David was de achtste en jongste. Wat leerde de Here God Samuël toen hij die 7 broers van David langs zag komen?

1 Samuel 16:7
Doch de Here zeide tot Samuël: Let niet op zijn voorkomen noch op zijn rijzige gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.

Laten we hopen dat we nog in vrede met elkaar kunnen leven in dit land ook na de verkiezingen, want de tijden zijn boos!

Johannes 7:7
U kan de wereld niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik [Jeshua] van haar getuig, dat haar werken boos zijn.

Jos van der Geest

11-03-2018 04:57
Otto, dank je voor reactie.

Achteraf vrij kort nadat ik de bericht had gepost kwam ik er achter dat zowiezo geen cu of SGP meedoet in onze gemeente. Wel CDA. Zal vermoedelijk wel eenvan de 4 lokale partijen zijn waar ik op ga stemmen.

Overigens vroeg ik ook of contact mogelijk, ca wenselijk is betreft ons Bastiaan. Ook gezien de nuttige bijdrage die je doet en je expertise op bepaalde zaken. Maar weet niet of je dat wel of niet wil. Als je dat wil dan speel ik dat verder via contact van uitdaging.

Uberhaupt kanhet handig zijn of prettig zijn als reageerders onderling met elkaar kunnen mailen. Voor zover wenselijk.

Otto

11-03-2018 01:42
Beste Bastiaan,
Ik begrijp het even niet, en wel dit. Jos van der Geest vraag jou gewoon om een stem advies, daar de CU/SGP niet mee doen in zijn gemeente. Wat verbaasd mij nou, dat jij hem mededeelt dat jij op de partij Jezus leeft stemt, hoe weet jij nu dat deze partij in zijn gemeente meedoet? Ik vind dit toch een beetje ruiken dat jij misschien wel een vertegenwoordiger van deze partij bent. En trouwens ik vind het heel verkeerd om een stem advies te geven, want dat brengt jou neutraliteit in gevaar, want je komt goed over, en Jos van der Geest stelt zich wat afhankelijk op naar jou i.z zijn stemgedrag, en dan kom jij toch met een advies die mij niet aanstaat. Ik zou zeggen doe dat niet blijf daar neutraal in, want nu kom jij over als een vertegenwoordiger van deze partij, die ook zijn negatieve kanten heeft. Trouwens ik ben het met Vader Jakob eens, maar nogmaals hoe goed ook bedoeld waak voor stemadviezen want dat doen politici de hele dag al.

BASTIAAN

10-03-2018 10:18
Beste Jos van Geest, bedankt voor uw reactie.

Elk mens moet nadenken, bidden, en dan besluiten wat God welgezind is.

Wie dagelijks de Bijbel hardop leest en bestudeerd [ 3-5 hoofdstukken ] die zal na verloop van tijd merken dat hij/zij toeneemt in kennis, wijsheid en zegen en zo een vraagbaak wordt voor de mensen die u dagelijks ontmoet.

Gelovigen die met God wandelen zijn vaak wijzer dan menig predikant die alleen maar droge kost [stapels boeken met nep-nieuws] boekenwijsheid verkondigen. Geen wonder dat kerken leeglopen.

Lees hoe David [en zijn zoon Salomo] wijs werd terwijl hij de schapen van zijn vader hoedde en bovendien al lopende ook nog eens een welbespraakt dichter werd van vele Psalmen en muzikale gaven ontwikkelde toen hij op zijn harp prachtige melodieën tokkelde.

Zou u ook geen David of een Petrus of Paulus kunnen worden? Het kan als u Psalm 32:8-11 gaat begrijpen/bidden en die woorden gelooft.

U merkt dan wat David ontdekte en neerschreef in Psalm 119:97...Hoe lief heb ik uw Torah! Zij is mijn overdenking de ganse dag.

Uw Torah maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.

Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar uw bevelen.

Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik uw Woord onderhoude.

Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij.

Hoe aangenaam zijn uw redenen voor mijn verhemelte,
meer dan honig voor mijn mond.

Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.

Beste Jos...De Here God wil u roepen en gebruiken in uw Gemeente om zijn Stem te zijn. Hoe dan? Bidt!

Gij zult KRACHT ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Details Handelingen 1 en 2.

Nog 1 tip: Jeremia 9:4...Neemt u in acht, een ieder voor zijn naaste, en stelt op niet één broeder uw vertrouwen, want iedere broeder is een aartsbedrieger, en iedere vriend gaat rond met kwaadsprekerij.

De Here Jezus werd door al zijn Apostelen verlaten en 1 verraadde Hem en de ander verloochende Hem! Jeshua ging de weg van het Kruis en Hij overwon satan en heel zijn demonische legermacht, ook de dood op Paasmorgen. Hij Leeft.

Er is nu een Partij Jezus Leeft, ik denk dat ik die mijn stem een keer ga geven.

Hebreeën 13:6...Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;
wat zou een mens mij doen?

Shalom!!! BASTIAAN.

Jos van der Geest

10-03-2018 04:58
Beste Bastiaan,

Heb je misschien een suggestie.
Hmm ik realiseer me net dat dit lokale verkiezing is en SGP en CU doen niet mee.

Even wat totaal anders.
Is er een manier om verder met jouw in contact te komen, afhankelijk of je dat natuurlijk wel of niet wil. Misschien dat de uitdaging daar een rol in kan spelen.

Ben jij ook spreker, althans doe jij wel is preken in de diverse gemeentes?

vader Jakob

09-03-2018 08:36
Met stemmen geef ik mijn stem weg en laat ik mezelf zogezegd vertegenwoordigen. En ben ik meteen medeplichtig. Dat dus nooit. Ik geloof er trouwens niet in, in politiek. Heeft ook niets met onvergankelijke dingen te maken

BASTIAAN

09-03-2018 07:18
Beste Otto, misschien moeten we onze stem toch niet verloren laten gaan met de a.s. verkiezingen.

Ik dacht aan de profeet Samuël die ook in een goddeloze tijd leefde, zelfs de Tempeldienst was corrupt met de twee bedorven en oversekste zonen Hofni en Pinechas van de hogepriester ELI. Lees alle details zelf in 1 Samuël 1 en 2.

Samuël bleef zijn ogen en oren op de Here gericht houden en opende iedere morgen vroeg de deuren van de Tempel ondanks die liederlijke priesters die met vrouwen in de voorhof sliepen. 2:22.

Misschien moeten we toch blijven stemmen op personen die de Here liefhebben en dienen ipv de nummer 1 op de verkiezingslijsten.

Dus geef een voorkeurstem uitsluitend aan iemand die het verdient en nog verschil kan maken in besluiten.

Hoe denkt u en de andere respondenten daarover?

Otto

09-03-2018 06:48
Bastiaan/Roeper jullie hebben volkomen gelijk!!! Ik stem niet meer, want dan ga ik akkoord met besluiten, die tegen Gods woord ingaan, kijk maar eens naar het kabinet akkoord, waar ook het CDA/CU aan deelnemen, dat Jeruzalem niet de enige stad van Israel is zoals de bijbel ons leert, maar oost-Jeruzalem voor de Palestijnen is, wat een fout, een zeer grote fout die nog lang na dreunt, daarom zal ik deze partijen nooit meer stemmen, en trouwens geen enkele partij.

BASTIAAN

09-03-2018 12:23
Het CDA is een zogenaamde chr. partij die vanaf het begin een doodgeboren kindje bleek. Hoe kan God een partij zegenen die bestaat uit Protestanten, Roomsen, Moslims, Agnosten?

De CU volgt hen met een sneltreinvaart. Ook zij hebben de Bijbelse weg verlaten en zich ingelaten met Roomsen en Moslims. CDA en CU kunnen beter fuseren nu ze ook samen deel uit maken van de Regering. Uniek prototype van de CHRISLAM die nu ook bij afvallige vrijzinnige Evangelischen populair aan het worden is.

Zal de SGP ook spoedig volgen? Het zou me niet verbazen! Hoeveel water hebben die al niet bij de wijn gedaan toen ze het met de CU en D66 eens werden in het peperdure Kunduz akkoord? Pechtold pakt ze allemaal in als ze blijven slapen!!!

Details Jesaja 56 en Mattheus 25.

Op wie kunnen gelovigen nog met een goed geweten stemmen? Op de Jezus Leeft Partij? De toekomst maakt het duidelijk. De mens wikt maat God beschikt. Psalm 2.