#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Verkiezingen

Het kan interessant zijn als ik mij aan allerlei voorspellingen zou gaan wagen. Daarmee kun je tegenwoordig namelijk een aardig centje verdienen, als ‘trendwatcher’ of ‘kenner’. Dan word je als BN’er onthaald in allerlei tv-programma’s en mag je stukjes schrijven in de media. Je kunt het er maar druk mee hebben, als je gezegend bent met zo’n fijne vooruitziende blik.

Lucas Hartong

Ik ga mij echter niet aan zulke voorspellingen wagen, maar kan natuurlijk wel in grote lijnen een aantal trends neerzetten. Daarvan garandeer ik u met behoorlijke zekerheid dat ze uit gaan komen. Zo zullen de middenpartijen gaan verliezen en de extreme flanken versterkt worden. Identiteitspolitiek, maar dan anders. Kiezers zoeken zekerheid en duidelijkheid en dat doen ze door op partijen te stemmen die zeer welomlijnd uit de verf komen. Die er geen doekjes om winden of vage taal bezigen, maar klare wijn schenken. Of dat nu linksom of rechtsom is. Op zich een prima trend. Zou ook eens in de Kerk moeten gebeuren.

Verder zullen de lokale partijen goed (blijven) scoren. Men is het gekonkel en bekokstoof in Den Haag en Brussel goed zat en wil dat er aandacht wordt besteed aan zaken die dichtbij spelen. Lang geleden, tijdens mijn studie media, lazen we een boek van Marshall McLuhan, waarin hij voorspelde dat de wereld steeds meer een ‘global village’ zou worden, waarin iedereen via de media met elkaar verbonden zou zijn. Het mag dan zo zijn dat we -technisch- meer en beter dan ooit met elkaar kunnen communiceren, maar de echte gesprekken vinden nog steeds plaats in persoonlijke ontmoetingen met mensen dichtbij. Mijn indruk is dat met al die nieuwe middelen mensen nog net zo eenzaam kunnen zijn als zonder.

Men stemt dus duidelijker en dichter bij huis. Kiezers willen bij voorkeur stemmen op mensen die zij kennen. Ik tenminste wel. Ik kijk eerst naar de daden van een politicus en dan pas naar welke partij hij of zij vertegenwoordigt. Zo heb ik favorieten zitten bij allerlei verschillende partijen. Toch stem ik uiteindelijk op een politicus van een partij, die het dichtste mijn idealen benadert. Voor mij is het daarbij van essentieel belang dat een politicus integer is en het niet alleen bij vage verkiezingsbeloftes houdt. ‘Walk the talk’ zeg maar. Geen water bij de wijn. Politiek met overtuiging. Koersvast. Dan vallen heel wat ‘christelijke’ politici -helaas- af.

We stemmen door de jaren heen wat af! Gelukkig dat het nog kan. We mogen de democratie wel goed beschermen, omdat het iets kostbaars is. Het heeft te maken met vrijheid van keuze en invloed hebben op de gang van zaken in het land. Er is gestreden voor het recht om als man en vrouw te mógen stemmen. Toch is de democratie niet zaligmakend. Bepaald niet. Zelfs met al dat stemmen komen er coalities uit de hoge hoed die bepaald niet goed zijn voor land en volk. Slappe compromissen leiden tot een wankele toekomst. Uiteindelijk kan de politiek geen antwoord bieden op de grote problemen van deze tijd. Dat kan alleen Hij die de wereld in Zijn hand houdt. Hij heeft vaker ingegrepen in de historische loop van het wereldgebeuren. Ik geloof dat Hij dat opnieuw kan doen. Sterker nog: het is hard nodig dat Hij dat doet.  

Reageren


BASTIAAN

11-03-2018 11:59
Goed geschreven door Lucas Hartong:

"Toch is de democratie niet zaligmakend. Bepaald niet. Zelfs met al dat stemmen komen er coalities uit de hoge hoed die bepaald niet goed zijn voor land en volk. Slappe compromissen leiden tot een wankele toekomst. Uiteindelijk kan de politiek geen antwoord bieden op de grote problemen van deze tijd. "

Dat klopt zeker als ik Hosea 4 lees.

4:1...Hoort het woord des Heren, gij Israëlieten, want de Here heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen ?liefde? en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

Lucas: "Dat kan alleen Hij die de wereld in Zijn hand houdt. Hij heeft vaker ingegrepen in de historische loop van het wereldgebeuren. Ik geloof dat Hij dat opnieuw kan doen. Sterker nog: het is hard nodig dat Hij dat doet. "

Ik hoor het de Psalmist ook roepen...Psalm 119:126
Het is tijd voor de Here om te handelen,
zij hebben Uw TORAH verbroken.

De Joodse Messias zal vechtend wederkomen in Jeruzalem [Zachariah 14:9] en alle booswichten en antisemieten voorgoed van de aardbodem verwijderen. Jesaja 63 en Openbaring 14 en 19.

Democratie wordt Theocratie!!!

JeshuaHaMasjiach maakt alle dingen nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont volgens 2 Petrus 2 en 3.