#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Homoseksualiteit

Mijn worsteling met homoseksualiteit!

Net zoals velen van u heb ik met homoseksualiteit te maken. De zoon van onze buurvrouw is getrouwd met een man. De oom van een goede vriendin woont samen met een vriend. Tijdens verjaardagen ontmoeten wij elkaar. Het zijn allemaal aardige mensen. De vraag die ik mij als christen stel is: hoe moet ik hier mee omgaan?

Leo Habets
Illustratie Roel Ottow

Persoonlijk
Zelf heb ik niets met homoseksualiteit. Sterker nog ik kan mij een partnerliefde en intimiteit tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet voorstellen. De gedachte om intiem te zijn met een man is voor mij zó afstotend dat ik er een bijbels begrip voor kan gebruiken: het is mij een gruwel (Leviticus 18:22). Overigens denk ik dat het veel mensen die homoseksualiteit als een andere levensvorm accepteren precies zo gaat. “Anderen mogen doen en laten wat ze willen, maar niet aan mijn lijf”.

Biologisch
Wat de instandhouding van het menselijk geslacht betreft heeft homoseksualiteit geen functie. Cru gezegd: als de wereld alleen zou bestaan uit homoseksuelen zou het menselijk leven na één generatie ophouden te bestaan. Homoseksuelen kunnen zich niet voortplanten. Natuurlijk weet ik dat allerlei wegen worden gezocht om toch reproductief te zijn zoals adoptie, kunstmatige inseminatie, draagmoederschap, e.d., maar dat is wat anders. Gods oproep in het eerste hoofdstuk van de bijbel (Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde - Genesis 1:28) kan niet door homoseksuelen worden uitgevoerd. Zij kunnen geen deel hebben aan deze eerste grote opdracht van God.

Verder is het zo dat biologisch gezien het vrouwelijke en het mannelijke lichaam ‘wonderbaarlijk’ toegerust zijn om één te worden. En uit die eenheid kan nieuw leven ontstaan. Dat alles geldt voor twee vrouwen of twee mannen niet. Lichamelijk zijn ze niet toegerust om een eenheid te vormen en al helemaal niet om nieuw leven te verwekken.

De schattingen over het percentage homoseksuelen in de samenleving variëren van 2 tot 10% van de bevolking. Wat het exacte percentage ook is, het betekent dat homoseksualiteit een deviant is van de norm. De norm voor mensen en bijna alle dieren is dat er nieuw leven ontstaat door het samengaan van mannelijk en vrouwelijk. Homoseksualiteit is een afwijking van deze natuurlijke levensnorm.

Bijbel
Er zijn mensen die beweren dat de bijbel niets negatiefs heeft te zeggen over een oprechte liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Zij vertellen graag dat opmerkingen in de bijbel over homoseksualiteit te maken hebben met bijvoorbeeld tempelprostitutie en andere verwerpelijke uitspattingen. Dat is echter inlegkunde. De bijbel gebruikt wel degelijk harde, radicale en afwijzende woorden m.b.t. intimiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Twee voorbeelden.

Gij (mannen) zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het (Leviticus 18:22).

Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende (Romeinen 1:26,27).

Als je zulke teksten leest kun je die niet eenvoudigweg van tafel vegen door te zeggen: dat was een andere tijd, of: hiermee worden andere situaties bedoeld. Als je die kant op gaat kun je veel bijbelgedeelten, die jou niet passen, naar behoeven uit de bijbel scheuren.

En niet alleen is de bijbel negatief over homoseksualiteit, nergens in de bijbel wordt homoseksualiteit als een andere en acceptabele levensvorm gezien of aanbevolen. Hoe je het ook draait of keert, ik kan het niet anders zien dan dat de bijbel homoseksualiteit afwijst.

Liefde
Kunnen mensen van hetzelfde geslacht elkaar oprecht liefhebben? Ik denk het wel. De vriendschap tussen David en Jonathan is daarvan een goed voorbeeld (1 Samuël). Sommigen beweren dat het hier om een homoseksuele relatie ging, maar ook dat is inlegkunde. Nergens in de bijbel wordt een hint in die richting gegeven. Bovendien hadden die beide mannen (zeker David) grote belangstelling voor vrouwen. Twee mannen en twee vrouwen kunnen elkaar dus oprecht liefhebben. De Bijbel trekt echter een duidelijk grens tussen een dergelijke liefde en de seksuele uiting daarvan. Liefde is altijd wenselijk. Seksuele expressie van die liefde wordt echter exclusief voorbehouden aan een man en een vrouw die in overgave en trouw met elkaar leven.

Samenleving
Het is duidelijk dat onze westerse samenleving andere normen handhaaft en vrije seksualiteit tussen man en vrouw en ook homoseksualiteit heeft geaccepteerd als normale samenlevingsvormen. Wat het aanvaarden van homoseksualiteit betreft heeft het blad zich zelfs gekeerd: als je homoseksualiteit niet zonder bedenkingen accepteert ben je al snel verdacht en word je veroordeeld. Iedereen die homoseksualiteit niet kan accepteren als een normale samenlevingsvorm wordt om haar of zijn mening gediscrimineerd. En daar ligt mijn probleem. Gebaseerd op mijn persoonlijke instelling, de biologische realiteit en datgene wat de bijbel ons voorhoudt kan ik homoseksualiteit, ook bij een oprechte liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht, niet als een normale samenlevingsvorm zien en accepteren. De vraag is dan: hoe moet ik hiermee omgaan?

Twee kanten van één medaille
Op de ene kant van de medaille staat mijn persoonlijk moeite met homoseksualiteit, de biologische realiteit en datgene wat de bijbel te zeggen heeft. Maar dezelfde medaille heeft ook een andere kant. Op die andere kant staat: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf (Matthéus 22:39). Beide kanten van de medaille zijn mijn realiteit. Ik heb het recht mijn eigen (gefundeerde) mening te hebben over homoseksualiteit en ik heb de opdracht andere mensen lief te hebben. U mag aan de ene kant van uw medaille uw eigen mening opschrijven. Op de andere kant staat net als bij mij: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Dus als ik de zoon van de buurvrouw met zijn echtgenoot ontmoet zal ik hartelijk zijn zonder te veroordelen. En als de oom van onze vriendin mij bij een volgend verjaardagsfeestje met een brede lach omarmt zal ik dat gebaar niet afwijzen en waarderen. Ik kan dat oprecht doen zonder mijn overtuiging op te geven.

Reageren


Jeroen

27-07-2019 12:40
Wat een onzin staat hierboven genoemd. We leven in 2019. Homoseksualiteit is net zo normaal als heteroseksualiteit. Degenen die zich zo sterk keren hiertegen, zijn jullie niet zelf stiekem homoseksueel?

Daan Verschoor

01-10-2018 06:39
Homoseksualiteit is een geaardheid. Geaardheid die aanwezig is bij de geboorte. Als zodanig is homoseksualiteit niet zondig. Dit kan je ook niet in de bijbel vinden. In de bijbel staat geen enkele tekst over homo zijn. Wel staan er teksten in de bijbel over het seksueel kontakt tussen mannen en vrouwen onderling.
Een homo of lesbo kan niet aangerekend worden hoe hij/zij is. Of hij/zij veroordeelt is tot celibatair leven is voor mij nog maar de vraag. Al in Genesis vinden we de teks 'het is niet goed dat een mens alleen is'. De mens is geschapen met de behoefte om een relatie aan te gaan met een andere persoon. In haast alle teksten gaat het niet alleen over homofofolie alleen maar over seksueel wangedrag. Seksualiteit is gegeven om, binnen een huwelijk, met één persoon te delen. Een groot aantal christenen heeft voor het huwelijk al seksueel contact (gehad). Deze mensen worden niet doorlopend veroordeelt. Deze mensen hebben vaak wel een huwelijksbevestiging in de kerk gehad. Voor deze mensen is er geen belemmering voor het avondmaal. Dan heb ik het nog niet over de mensen die seksueel actief zijn zonder partner dus, ik bedoel wanneer ze alleen zijn.
Of seksueel gedrag bij de homomens mag, ik heb er geen antwoord op. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat de liefde van Christus er ook voor hen is. Wanneer die liefde er voor hen is dan zou ook de liefde vanuit de gemeente er voor hen moeten zijn. Onze liefde voor anderen, door Christus opgedragen, zal ook voor de homoman en vrouw moeten zijn.

Herman Degenhart

21-06-2018 01:03
Heb je naaste lief als jezelf, houdt niet in dat je de zonden van je naaste dienst te vergoelijken. Het houdt in dat als je je naaste ziet zondigen, je hem eraf probeert te krijgen. Zich ervan te laten bekeren. Want alleen als gereinigd persoon heeft hij toegang tot zijn schepper. Als zondaar heeft hij die toegang niet. Dus wil je een homoseksueel echt helpen, dan help je hem van zijn homoseksualiteit af. Je draagt dan tevens zeer bij aan zijn gezondheid en welbevinden, want homoseksuelen bekorten hun levens met gemiddeld 20%, zijn meer en ernstiger ziek dan anderen, zijn vaak verslaafd aan tabak, alcohol en drugs, zijn nogal vaak depressief en plegen dan ook vijfmaal vaker zelfmoord dan niet-homo's. Dus als je zijn homoseksualiteit vergoelijkt, dan draag je eraan bij dat hij in al deze ellende blijft hangen, totdat de dood toeslaat. Wil je dat op je geweten hebben?

BASTIAAN

23-04-2018 10:29
Een moedig stuk van Leo Habits. Ik denk veel kerken PKN, EO, CU en Evangelischen hierop geen krachtig Amen zullen uitspreken omdat ze Galaten 1 negeren en een evangelie verkondigen dat geen Evangelie is.

Discussies hierover spitst zich altijd toe op de groep die BijbelGetrouw wil blijven. Zij worden fel aangevallen door de andere liberale groep die naast de Bijbel toch liever ook de gangbare mening /de publieke opinie, de Media en
‘deskundigen’ hoort zoals moderne dominees, filosofen en seksuologen en deze laat prevaleren. Tussen deze twee niet te verenigen groepen wringt altijd de schoen en er ontstaat dan een Babylonische spraakverwarring.

Voorbeeld: Kunt u het tumult nog herinneren wat er in
de Christen-Unie plaatsvond. ( 17-06-2008)

De Amsterdamse politica Yvette Lont stapte uit haar Partij CU. Het Amsterdamse deelraadslid nam die stap omdat de partij ''geen concreet antwoord wil geven'' op de
vraag of iemand die praktiserend homoseksueel is, de Christen-Unie kan vertegenwoordigen."

De vraag die een ‘gelovig’ en praktiserende homoseksueel moet stellen is: Luister ik liever naar het gezaghebbende Woord van God of naar de moderne dominees, filosofen, hedonisten en de publieke opinie?

Even een stukje terug gaan in de geschiedenis:
Nederland Verwerpt Massaal Europese Grondwet. Weet u nog?

Nederland heeft woensdag 30 Mei 2005 met een overweldigende meerderheid 'NEE' gezegd tegen de
Europese grondwet. Bij een opkomst van 62,8 procent stemde 61,6 procent van de kiezers tegen en 38,4
procent voor.

De afwijzing in Nederland was een stuk groter dan in Frankrijk, waar zondag’s daarop 55 procent van de bevolking NEE zei tegen de grondwet.

And Last But Not Least: zondag 15 juni 2008 Ierse kiezers
verwerpen opnieuw EU-verdrag!!! Ierse kiezers hebben het Europese Lissabonverdrag de grond ingeboord
door massaal ‘NEE’ te stemmen in een referendum.

WAAROM PROMOTEN ONZE NED. OVERHEID, DE MEDIA EN VOORAL DE EUROPESE UNIE HOMOSEKSUEEL GEDRAG - EN VERMAAK OP TV IN ONZE
SAMENLEVING?

ANTWOORD: OMDAT MEN NIET LANGER WIL UITGAAN VAN DE JOODS-CHISTELIJKE WAARDEN EN NORMEN. MEN JAAGT NU HET IDEAAL NA VAN 1 WERELD EN 1
DROOM: HET THEMA VAN DE OLYMPISCHE SPELEN IN
PEKING 2008.

VANDAAR DAT NU IN 2018:
Homoseksuelen en Lesbiennes volledig geïntegreerd zijn in alle overheidsinstellingen: Scholen, Politie, Justitie, De Strijdmachten,Gemeentebesturen. Enzovoort.

Het enige wat niet bij meerderheid van stemmen te regelen valt, is het geweten! PSALM 1.

Zou HIJ die het oor geplant heeft niet horen, zou HIJ die het oog gevormd heeft niet zien? Psalm 94:9.

Herman Degenhart

14-04-2018 07:44
Eindelijk een goed artikel over deze problematiek. Homoseksualiteit is niet vanuit de Bijbel te verdedigen en is ook niet aangeboren. Maar als dit het gevolg is van mentale beschadigingen in het verleden opgelopen en volgens mij ook van verkeerd gezelschap, dan help je ze niet door hun afwijking 'normaal' te vinden. Dan dien je ze te helpen. Dat kan wel degelijk, mits je homoseksualiteit niet als een ziekte ziet. Want dat is het namelijk niet. Er zijn hele goede klinieken die homoseksuelen kunnen helpen en er zijn al duizenden homo's geholpen. Zowel mannen als vrouwen. Vooral Joden zijn hier goed in, zoals in wel meer zaken.

Theo

14-04-2018 08:21
Heel goed artikel !

Moi

31-03-2018 10:42
Zelf heb ik ook homofiele gevoelens. Alleen wijs ik de homoseksuele praktijk met geslachtsgemeenschap af. Evenals mannen die in het openbaar elkaar zitten te zoenen. Sowieso is het niet netjes dat man en vrouw in het openbaar elkaar zitten te zoenen. Homofiele mannen hebben vaak in hun kinder- en jeugdtijd beschadigingen opgelopen (door opvoeding, gepest zijn op school), waardoor zij later homofiele gevoelens hebben ontwikkeld. Zulke mensen mag je als christen niet veroordelen, maar moet je barmhartigheid benaderen.