#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Jodendom

Zo klonk de lier uit Davids dagen

De 'lier van Har Megiddo' is een instrument, geëtst op een ivoren plaquette die door archeoloog Gordon Loud werd ontdekt bij de opgravingen van een koninklijk paleis in de oude stad Megiddo (of Armageddon) in Israël. Een van de interessante dingen aan deze afbeelding, die aan het begin van deze video verschijnt, is dat hij dateert uit omstreeks de tijd van de Bijbelse koning David, iets voor 1000 BC. Indien David een harp bespeelde, zoals de Bijbel vertelt in 1 Samuël 16,dan was het bijna zeker een soortgelijk instrument.

Door Peter Pringle

David's instrument, dat in het oude Hebreeuws een 'kinnor' werd genoemd, had tien snaren, en we weten dat hij het 'met zijn hand' bespeelde (in tegenstelling tot het gebruik van een plectrum of plukken bij tokkelen - 1 Samuel 18:10). Omdat ik benieuwd was hoe dit instrument klinkt, heb ik er een replica van gemaakt en dat bespeel ik in deze video. Het is gestemd in F harmonisch mineur, en de snaren zijn van pure zijde. Harpen en lieren kregen in de oudheid snaren van darm maar zijde, wanneer het goed wordt geprepareerd, is even hard, sterk en weerklinkend.

Was dit het geluid dat de verwarde koning Saul in slaap bracht? We weten het niet zeker, maar het is mogelijk. Als u nieuwsgierig bent naar dit instrument, op mijn website www.peterpringle.com/megiddo.html staat uitleg over de constructie en geschiedenis van dit instrument.

Dit artikel wordt u aangeboden door het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


Mira

12-03-2018 03:57
AMEN Bastiaan! Ben direkt Psalm 135 gaan lezen! Ook de moeite om die te lezen in de Naardense Bijbel!
SHALOM!

BASTIAAN

12-03-2018 03:10
Bedankt MIRA voor uw spontane reactie. Blijf meelezen en reageren. Psalm 135.

Wie schrijft die blijft. Soli Deo Gloria...God alleen de Eer.
Shalom. Bastiaan.

Mira

12-03-2018 02:04
Ben ik de enige die hier kippenvel van krijg???? Zùcht.... hoe mooooii....
Bastiaan, bedankt voor uw uitgebreide uitleg! Ik ga het bewaren!

BASTIAAN

12-03-2018 10:17
Wat een prachtig Lierspel van Peter Pringle.

Mijn vrouw en ik bezochten tijdens een studiereis 1991 in Jeruzalem de winkel van Israëls meest beroemde Harpbouwer. In mijn reisverslag las ik...

Wij gingen op weg naar King Davidstreet 10. We wilden graag gaan kijken voor een Deurharp waarover we gelezen hadden in The Jerusalem Post. Het was niet ver, we wandelden langs het peperdure King David’s Hotel en daar even iets verder kwamen we bij een smal steegje, deze gingen we linksafslaand in en kwamen voor de deur van winkel/werkplaats van de Harrari's.

Binnengekomen werden we allerhartelijkst ontvangen door de vrouw van de beroemde Harpbouwer, Shoshana. Ze was in gesprek met een paar klanten.

Wij keken ondertussen wat rond en raakten al gelijk onder de indruk van de verschillende Harpen die daar opgesteld stonden. Wat de deurharp betreft stond onze keus al gauw vast.
Het bleek de duurste te zijn: $ 100 dollar. Er stond een gebrandmerkte tekst in Hebreeuwse letters op de Deurharp: Gezegend zult gij zijn bij uw ingang en gezegend zult gij zijn bij uw uitgang. (Deuteronomium 28:6)

Wij bewonderden de deurharp met deze mooie tekst erop, Shoshana zag het en we raakten in een geanimeerd gesprek met haar, de vrouw van Micah.

We vertelden haar dat we al 3 weken hier in Jeruzalem waren en een studie deden met als thema: Terug naar de wortels van het Judaïsme en het christendom.

Shoshanna vertelde dat haar man Micah al deze Harpen die hier opgesteld stonden zelf gemaakt had. In het boek van Chaïm Potok wordt de deurharp beschreven. (Davita’s Harp)

Het is de bedoeling dat deze Harp met vier snaren aan de voordeur gemonteerd wordt - iedere keer als de deur open of dicht gaat klinken de vier balletjes op de snaren en zeggen: Gezegend zijt gij - een pracht getuigenis.

Shoshanna liet ons een Tiensnarige Harp zien en speelde daarop: Hine ma tov u mah naim - shevet achim gam Yachad ! Hoe goed is het als broeders tezamen wonen. Psalm 133.

We zongen met haar mee. Wat een spontane vrouw. Nadat de laatste klanken uit de Harp verstomden vertelde ze ons hoe haar man had ontdekt hoe de vorm van deze Harp was.

In één van de opgravingen in Megiddo werd een muur blootgelegd waarop de afbeelding van een tiensnarige Harp stond afgebeeld, 3500 jaar oud van voor Davíd’s tijd.
Ook op munten die gevonden zijn is de afbeelding van de tiensnarige Harp te zien.

Regeringsleiders en zelfs 0rthodoxe Rabbi's zijn hier in hun winkel geweest om de Harpen te bewonderen en te kopen.

Toen een Rabbi uit Meashearim hier kwam vertelde Shoshanna, was deze man verrukt over wat hij zag en hoorde. Hij vertelde haar en haar man dat in de Talmoed een passage te lezen is, dat als de 10-snarige Harp van David weer zal klinken de komst van de Messias nabij is. 0p deze Harp zal het nieuwe lied klinken waarover Openbaring 14 spreekt:

1...En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. En ik hoorde een stem uit de hemel als de stem van vele wateren en als de stem van zware donder. En de stem, die ik hoorde, was als van CITERSPELERS, spelende op hun CITERS; en zij zongen een nieuw gezang vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten; en niemand kon het gezang leren dan de honderdvierenveertigduizend, de losgekochten van de aarde. Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt, want zij zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

Mijn vrouw en ik zijn telkens weer verbaasd als wij Joden over de spoedige Kormst van de Messias horen vertellen. Deze vrouw straalt en gelooft wat ze zegt. Vooral 1991 na de Golfoorlog nadat Saddam vanuit Irak 40 Scuds op Israël heeft afgevuurd weten de Israëlisch dat de verlossing van Israël door hun Messias niet veraf meer is. De oorlog eindigde toen op het Purimfeest.

Shoshanna vertelt dat de tien-snarige Harp al in het begin van de Bijbel vermeld wordt in Genesis 4:2I waar de achterkleinzoon van Adam de vader genoemd wordt van allen die de Harpen en Lieren bespelen. Ook in Psalm 144 wordt gesproken over de Tiensnarlge Harp (vers 9)

0 God, een nieuw lied wil ik u zingen,met de Tiensnarige Harp
wil ik U psalmzingen.

Helaas, Israël had in haar ballingschap de Harp aan de wilgen gehangen, want hoe kon zij God daar prijzen terwijl de Heilige stad in puin lag? Maar dat is NU geheel veranderd. Psalm 48.

Shoshanna legt uit waarom de Harp Tien snaren heeft. Nu kennen we het octaaf, bestaande uit 8 tonen. Wanneer de Messias komt zal ook de muziek veranderen van een Octaafsoort tot de Tien-tonige Toonsoort.

In de Joodse traditie heeft elk getal een symbolische betekenis. Het getal 10 staat voor verlossing en vervulling. Rabbí Raphael Samson Hirsh vertelde Shoshanna en Micah een keer dat de Tiensnarige Harp nu klaar staat voor het lied dat zal opklinken op dié dag wanneer de wereld verenigd zal worden in één harmonisch geheel.

Shoshanna vertelde ons verder hoe de Psalmen van David en de muziek daarvan ontstaan is.

Ze zegt het is een oud Joods gebruik dat men de Bijbel niet alleen maar moet lezen -men moet haar ZINGEN ! De Rabbijnen leren, dat ze ín de overgeleverde tekens is vastgelegd. Alleen de grondtoon de cadans van de melodie is voorgeschreven. Het is dan ook kenmerkend dat de Bijbel in haar oorspronkelijke schrijfwijze noch verzen/leestekens heeft.

Maar...Hoe weet je dan waar het ene vers eindigt en een nieuw
begint? Alleen de Melodie maakt dat je dit kunt onderscheiden.
Waar de toon van de melodie omlaag gaat eindigt ook het vers. En hoe werden dan de Psalmen gezongen ? God zelf gaf de melodieën!

Er wordt gezegd dat als David 's avonds zijn Harp boven zijn bed hing - dat omstreeks middernacht de Noorderwind de tien snaren van de Harp beroerde en haar melodieën zijn de melodieën der Psalmen. Zo ervaart David de Psalmen. God beroert de snaren. De melodie zingt zichzelf.

Shoshana raadt ons aan om zeker een bezoek in het Joodse kwartier te brengen in het Tempelinstituut aldaar, waar we de klederen van de Hoge priester en van de Priesters en de Levieten kunnen bewonderen.

Het was ongelooflijk om deze 2 Joodse mensen die zeer
begaafd zijn op haast alle gebied te ontmoeten, nu 27 jaar later genieten we nog van het getokkel op de deurharp wanneer iemand bij ons binnenkomt of weggaat.