#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Opinie

‘Bijbel verving profetieën’

Het volmaakte in 1 Korinthiërs 13, waarvan de komst onder meer tongen en profetieën zal doen verstommen, is de Bijbel.  Dat schrijft ds. Theo Niemeijer als antwoord op een lezersvraag in Het Zoeklicht. Geloof, hoop en liefde blijven wel, maar bij de wederkomst van Christus wordt het eerste verwisseld voor aanschouwen en is de hoop vervuld in heerlijkheid, voegt hij eraan toe.

“In vers 10 lezen we dat het onvolkomene, letterlijk vertaald, het ‘stukwerk’ plaats zal moeten maken voor het volkomene (in het Grieks: teleion=voleinding.”

Niemeijer wijst erop dat in de apostolische tijd diverse geschriften van apostelen circuleerden in de bestaande gemeenten. Het Nieuwe Testament was naar zijn mening nog ‘stukwerk’, maar nadat Johannes aan het einde van de eerste eeuw zijn Evangelie had geschreven, was de Bijbel compleet. “Alle profetie en kennis was op dat moment opgenomen in het volmaakte Woord van God, waardoor verdere profetie en kennis overbodig werd. Alles wat de Here God ons te zeggen heeft, vinden we vanaf dat moment in Zijn volmaakte Woord.”

Reageren


BASTIAAN

12-03-2018 07:30
Ds. Theo Niemeijer schrijft...Het Nieuwe Testament was naar zijn mening nog ‘stukwerk’, maar nadat Johannes aan het einde van de eerste eeuw zijn Evangelie had geschreven, was de Bijbel compleet.

Nog niet helemaal. Niemeijer vergeet te vermelden dat Johannes ook het laatste profetische en beste boek van het Nieuw Testament heeft geschreven: Met het boek Openbaring werd de canon van de Bijbel pas compleet.

Johannes schreef het in opdracht van Jeshua op het eiland Patmos waar hij gevangen zat. Jeshua gebood Johannes maar liefst 12x [SCHRIJF] dat hij Jeshua' s Boek Openbaring moest schrijven.

Johannes schreef dus twee boeken: het Evangelie volgens Johannes + De Openbaring van JeshuaHaMasjiach en nog drie belangrijke brieven.

Hoop dat alle predikanten er veel in zullen studeren en het de gelovigen zullen verklaren, dan hebben gemeenteleden voortaan geen behoefte meer om sterrenbeelden, horoscopen te raadplegen.

Heel de grootse toekomst van gelovigen is immers in Openbaring opgetekend. Lezen dus!!!

God en Jeshua haat een ieder die zich inlaat met occultisme, sterrenbeelden, waarzeggers, strijkers en magnetiseurs en tovenaars.

Jesaja 8:16 spreekt duidelijke taal...Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn ?leerlingen. En ik zal wachten op de Here, die zijn aangezicht verbergt voor het ?huis? van ?Jakob, ja, op Hem zal ik hopen.

Zie, ik en de ?kinderen? die mij de Here gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de Here der heerscharen, die op de berg Sion woont.

En wanneer men tot u zegt: Vraagt de geesten van doden en de waarzeggende geesten, die daar piepen en mompelen – zal een volk niet zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de Torah en tot de Getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Paulus waarschuwde ook vaak voor de verdorven satan en zijn sluwe werken der duisternis, vele gelovigen bekeerden zich terstond toen ze het Evangelie hoorden...Handelingen 19:13...

De zonen van Skevas…En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here ?Jezus? te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de ?Jezus, die ?Paulus? predikt.

Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de ?boze geest? antwoordde en zeide tot hen: ?Jezus? ken ik en van ?Paulus? weet ik, maar wie zijt gij?

En de mens, in wie de ?boze geest? was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder ?kleren? en gewond uit dat huis moesten vluchten.

En dit werd bekend aan allen, ?Joden? en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Here ?Jezus? werd grootgemaakt; en velen van hen, die gelovig geworden waren, kwamen hun ?schuld? belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden.

En enigen van degenen, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op vijftigduizend zilverstukken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker.

Wanneer spraken predikanten voor het laatst over deze belangrijke zaken in hun Gemeenten? Details Ezechiël 34.

vader Jakob

12-03-2018 04:57
Ik kan me wel vinden in de beantwoording van Theo Niemeijer. Mensen die "niet genoeg" aan de Bijbel zeggen te hebben (of het gezag daarvan in twijfel trekken) vergissen zich ernstig. Wat God ons te zeggen heeft, heeft Hij gezegd, en daar kunnen we het mee doen.

Herman

12-03-2018 04:35
Het volmaakte gekomen ....? Toe nou, wordt wakker, het vomaakte is nog lang niet gekomen. Al was het maar dat het origineel van de Bijbel nergens meer te vinden is en de vertalingen ook maar een poging zijn. Tongen staat rouwens ook voor 'talen' en die zijn ook nog niet verstomd.