#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

Zie je het leven niet meer zitten?

Ken je dat gevoel? Het gevoel dat niets nog zin heeft, dat jou leven geen zin meer heeft? Soms zie je het allemaal niet meer zitten. Je ziet als een berg tegen alles op. Je bent moe en je hebt nergens zin in. De meeste mensen hebben hier wel eens last van. Meestal gaat het vanzelf weer over. Maar soms duurt het langer – bijvoorbeeld al weken – en heb je het gevoel dat het niet meer over gaat. Als jij je zo voelt, dan voel je je ‘depressief’. Gelukkig is er uitkomst voor je, er is een God die je liefheeft, je begrijpt en Hij is instaat om te helpen. Hij zegt in de Bijbel: “Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10)

Door Henk Herbold

Misschien herken je deze klachten?
Je voelt je al lange tijd niet happy en je hebt vaak klachten zoals:
– Je eet ineens anders: heel veel of juist heel weinig
– Je wilt meer slapen dan normaal en je voelt je toch bijna elke dag moe
– Je bent zonder aanwijsbare reden rusteloos
– Je voelt dat je niks waard bent
– Je voelt je vaak schuldig
– Je kan je moeilijker concentreren
– Feitelijk zie je het leven niet meer zo zitten

Depressieve gedachten zijn leugens
Er zijn mensen die voortdurend negatieve boodschappen in hun gedachten horen zoals: ‘je bent een nul’, ‘stommeling, waarom heb je dat nou weer gedaan’, ‘je mag er eigenlijk niet zijn’, ‘jij hebt niet wat anderen wel hebben’, ‘je bent lelijk’, ‘anderen moeten je niet’, ‘hou maar op, het wordt niks’. Nog erger is als mensen dingen horen als: ‘je bent een zondaar en je gaat naar de hel’. Ook zijn er die zichzelf bewust of onbewust steeds opnieuw vergelijken met anderen en dit kan leiden tot ontmoediging. In gedachten hoort men dingen, als ‘jij bent niet zoals die ander’, ‘jij hebt niet wat hij of zij heeft’, al die veroordelende gedachten werken als een moker op de ziel.

Natuurlijk, het klinkt niet leuk voor degene die er last van hebben, maar toch is het belangrijk om het onder ogen te zien. Al deze negatieve gedachten zijn feitelijk leugens van satan. Luister, we zeggen dit beslist niet om iemand te kwetsen of pijn te doen, maar alleen maar om te helpen en juist omdat we bewogen zijn met degene die het treft.

Je denkt wellicht ook: “God houdt niet van mij. God is onverschillig ten opzichte van mijn pijn, misschien kent Hij mijn lijden niet.” Maar dit ‘kan’ allemaal niet waar zijn, want de Bijbel spreekt heel andere taal. Jezus heeft ons juist lief en begrijpt ons als geen ander. Jezus heeft ook de diepste pijn en de diepste verlatenheid ondergaan die een mens kan ondergaan. Dus niets van het menselijk lijden is Hem vreemd, ook daarom kwam Hij naar deze aarde als onze verlosser, Hij begrijpt ons dus.

Het leven is niets meer waard
Eén van de leugens van satan is ook, dat er voor jou niets meer is, dat het nog waard maakt om voor te leven en dat een einde maken aan je leven de beste oplossing is. Maar we hebben dan vaak uit het oog verloren, dat er beslist nog mensen om ons heen zijn die van ons houden en waarvoor we wel degelijk betekenis hebben. Daarbij heeft God ook een plan met elk leven en dat is, opdat anderen iets van Gods genade en liefde in ons leven zien. God werkt dus aan ons en Hij verlangt het werkstuk ook af te maken (Filip.1:6).  Het is ook een leugen dat we een willoos slachtoffer zijn van die negatieve gedachten. Jezus heeft overwonnen aan het kruis van Golgotha en Hij staat aan jou kant, daarom is bevrijding wel degelijk mogelijk.

Problemen in stand houden
Als we last hebben van een depressie, moeten we wel strijdbaar blijven, d.w.z. ons niet te gemakkelijk overgeven aan de symptomen van depressie, hopeloosheid en wanhoop. Vaak is het net of mensen hun problemen niet te lijf gaan, maar ze hebben het gewoon geaccepteerd. Het lijkt dan alsof men zich overgeeft aan depressief zijn en als we depressieve gedachten niet meer bestrijden dan maakt het ons steeds negatiever, het vreet onze energie weg. We hebben het dan laten uitgroeien tot een levensgroot monster wat we niet meer baas kunnen en nu zitten we met het probleem. Het achtervolgt ons en wordt voor onze belevenis steeds groter en groter. En onze energie-accu wordt steeds leger en leger, tot ze tenslotte helemaal leeg is en als je niet snel ingrijpt, word je ziek en ga je tenslotte ten onder.

Daarom is er maar één ding belangrijk: grijp in zolang het nog kan, val je depressiviteit aan, noem de naam Jezus en roep de kracht van Zijn bloed aan, de duivel is er bang van. Ga dat monster te lijf alsof het je grootste vijand is en dat is het ook, want dit is een vijand die het op je totale ondergang gemunt heeft, hij wil je verwoesten. En jij denkt wellicht dat hij de sterkste is, maar dat is ook alweer een leugen, want jij kunt ‘met Jezus’ je depressiviteit de baas. Je kunt het verjagen, opruimen, wegwerken. Maar niet door aan de kant te staan kijken.

Soorten depressies
Sommige mensen hebben een seizoensgebonden depressie (dus bijvoorbeeld in de herfst), of een depressie die kan voorkomen na de zwangerschap (dat noemen we ‘postnatale depressie’) en soms een depressie die wordt afgewisseld met hele vrolijke periodes (dat noemen we ‘manisch depressief’), depressies ten gevolge van het overlijden van iemand die men liefheeft etc..

Je bent niet de enige, depressies zijn een wijdverspreide toestand waar miljoenen mensen last van hebben, Christenen net zo goed als niet-Christenen. Mensen die aan een depressie lijden kunnen intense gevoelens van droefheid, woede, hopeloosheid, vermoeidheid en een verscheidenheid aan andere symptomen ervaren. Ze kunnen zich nutteloos voelen en zelfs zelfmoordneigingen hebben en hun interesse verliezen in mensen en dingen waar ze eerst altijd van genoten hadden. Depressies worden vaak in gang gezet door omstandigheden in het leven, zoals een baanverlies, de dood van een naaste, een echtscheiding, of psychologische problemen zoals misbruik of een gering zelfrespect.

De werkelijke oorzaak
Toch overkomt het ons niet zomaar, er zijn demonen van ontmoediging en depressiviteit die ons aanvallen. Zij komen bij ons binnen zodra ze een opening vinden en ze zijn op de hoogte van onze zwakste momenten. Achter elke depressie staat een demon die ons wil binden en op zo´n moment hebben we bevrijding nodig. De duivel heeft maar één doel en dat is ons ongeluk en tenslotte de dood. Vandaar dat er nog steeds zoveel mensen zijn die met zelfmoordgedachten rondlopen. Jezus is echter gekomen om ons een vrij en vreugdevol leven te geven. Nogmaals, Hij heeft aan het kruis de macht van depressiviteit verbroken, je kan dus vrij worden.

In Jesaja 61 staat een profetie over Jezus: “Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” Het is duidelijk dat God de bedoeling heeft dat we allemaal vreugdevolle leven hebben. Dit is niet gemakkelijk te vatten voor iemand die aan een depressie lijdt, maar dit kan verholpen worden door de bevrijdende kracht van de Heer. Daarnaast helpt het ons, als we ons gaan openstellen voor de Bijbel en voor Bijbelstudies met andere gelovigen. We moeten een bewuste inspanning doen om niet te zeer in onszelf op te gaan. Onze inspanningen moeten veeleer naar buiten gericht zijn. Depressieve gevoelens kunnen worden tegen gegaan, wanneer degene die eraan lijdt zich niet meer op zichzelf concentreert, maar op Christus en anderen mensen om hem of haar heen.

Je kunt er dus iets aan doen
Er zijn dingen die mensen, die aan een depressie lijden kunnen doen, om hun pijn te verlichten. Vooral als de symptomen nog niet zo hevig zijn, moet men niet gelaten afwachten tot het erger wordt. Zoek zo mogelijk hulp, vooral als je je vaak depressief voelt heb je hulp nodig, daar hoef je je niet voor te schamen. Het is niet altijd als bij een griepje, waar je zo weer vanaf kan komen. Soms is het voldoende om er zelf mee naar de Heer Jezus toe te gaan en Hem te vragen je te helpen, maar heel vaak heb je daarvoor ook hulp nodig. Praat er met iemand over die in de Bijbel gelooft en die voor je kan bidden, dat is in ieder geval een goede stap in de richting van bevrijding. Doe dus iets, blijf in ieder geval niet verslagen toekijken hoe dat monster van depressiviteit je leven verwoest.

Blijf vasthouden dat er uitkomst is bij Jezus en dat Hij nooit beproevingen toelaat in je leven, die boven je vermogen gaan. De Bijbel zegt in 1 Kor. 10:13: “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.”

God zorgt dus altijd voor de uitkomst, hou dat vast. Dit betekent niet dat God de beproevingen altijd direct wegneemt, maar dat Hij kracht geeft om de beproevingen te doorstaan en overwinning te krijgen over demonen die jou aanvallen. Het kan hopeloos voelen in het begin, maar blijf vasthouden dat er hoop is. Er is altijd hoop. Geloof dat God je kan en wil bevrijden. Je hoeft geen slaaf te blijven van je ellende en wanhoop.

Reageren


M.I. Houthuijzen

05-09-2019 04:45
Maar hoe kun je nu weten of het psychisch of demonisch is. Ja, er staat wel: dat demonische activiteiten iemand afhouden van Bijbellezen religieuze activiteiten, etc.; daar heb ik ook last van. Ik zie het ook totaal niet meer zitten en ben bang dat ik het niet volhoud. Ik slik medicijnen, maar die helpen niet voldoende. Ik heb veel aanklagende gedachten. Ik ben wel met dingen van de duisternis in aanraking geweest. Is ook wel voor gebeden, etc. Maar ik blijf altijd toch op de één of andere manier achtervolgd worden... Nu moet ik nog 2 weken wachten op een intake via e-health (of hoe het heet) en ik weet niet waar ik het zoeken moet. Ik hoop dat ik snel een antwoord mag krijgen. Met vriendelijke groet.

F van der Molen

01-04-2018 03:09
Ik kan het op geen enkele wijze eens zijn met bovenstaand artikel. Noch als ervaringsdeskundige gediagnostiseerd met een bipolaire stoornis, noch als professioneel, werkzaam als psychosociaal therapeut en noch als wederom geboren en bijbelgetrouw christen. Uiteraard is het waar dat de satan met niets anders dan leugens komt maar om te beweren dat depressie vooral demonisch van aard zijn gaat volstrekt te ver. Is dit ook uw mening t.a.v astma of zelfs kanker? Bijgaand stuur ik u een artikel wat m.i. meer recht doet aan de door depressie getroffen christen. Niet om u terecht te wijzen maar om te laten zien dat er ook een andere zienswijze mogelijk is dan de uwe.

Met vriendelijke groet,

F van der Molen


Psychiatrische stoornissen
geen duivelse bezetenheid

Reformatorische en evangelische christenen brengen bizarre mentale verschijnselen die kenmerkend zijn voor psychiatrische ziekten, nogal eens in verband met demonische machten. Dr. André Aleman betoogt dat dit voortkomt uit een onjuist beeld van de verhouding tussen lichaam en geest; en uit een onjuiste opvatting van het werk van de duivel.

Voor sommige psychiatrische ziektes is het kenmerkend dat patiënten die er aan lijden een zogenaamde ”psychose” doormaken. Zo iemand verkeert in een toestand waarbij hij gedachten of waarnemingen heeft die niet met de werkelijkheid overeenstemmen en die niet door de omgeving te corrigeren zijn. Een patiënt, die verder intelligent en redelijk over kan komen, kan er bijvoorbeeld van overtuigd zijn dat zijn huisgenoten hem willen vergiftigen, of dat hij van Mars afkomstig is en via kentekenplaten van passerende auto's geheime boodschappen af kan lezen waarmee hij een naderende ondergang van de aarde kan verhoeden. Ook gebeurt het vaak dat zo'n patiënt stemmen hoort, terwijl er niemand is, stemmen die schelden of negatief commentaar op het gedrag geven. In zekere zin is het niet vreemd dat christenen, die geloven dat de werkelijkheid uit meer bestaat dan het direct waarneembare, soms geneigd zijn om dergelijke verschijnselen toe te schrijven aan een bovennatuurlijke macht.

Onbijbelse scheiding
Het gevaar ligt hier op de loer dat men een onbijbelse scheiding maakt tussen lichaam en geest. Hoewel een lichamelijke afwijking er ook vreemd of bizar uit kan zien, hebben we er een directe stoffelijke verklaring voor. Die schrijven we daarom niet toe aan een hogere macht. Een vreemde psychische afwijking doet zich veel meer als ongrijpbaar en onverklaarbaar aan ons voor, en wordt derhalve aan een hogere macht toegeschreven. In toenemende mate is de laatste twintig jaar echter vast komen te staan dat lichamelijke ziektes zeer sterk door mentale factoren beïnvloed worden. Zo wordt het afweersysteem via hormonen beïnvloed door de psychische gesteldheid. Andersom geldt dat steeds duidelijker wordt dat stoornissen in de hersenfunctie –een stoffelijke afwijking dus– ten grondslag liggen aan mentale (psychische) ziektes. Er is hier sprake van een zeer nauwe wisselwerking. En er is derhalve geen enkele reden om psychische afwijkingen wel en lichamelijke stoornissen niet aan demonische machten toe te schrijven.

Overigens worden de termen ”bezetenheid” en ”duivelse invloeden” in dit verband soms als synoniemen gebruikt. Het is belangrijk om hier onderscheid in te maken. Mensen kunnen onder duivelse invloeden staan zonder in de Bijbel aangeduid te worden met ”bezetene”. Te denken valt aan Saulus van Tarsen toen hij de gemeente Gods vervolgde. Of aan Judas Iskariot. Duivelse invloeden kunnen voorkomen in alle menselijke gedragingen, van eten en drinken tot en met bidden.

Hoewel er dus uiteraard duivelse invloeden in voor kunnen komen, zie ik de gangbare psychiatrische stoornissen niet als duivelse bezetenheid. Hier zijn twee redenen voor.

Ouweneel
Ten eerste is het werk van satan erop gericht om Gods Koninkrijk afbreuk te doen. Dit kan van schizofrenie of depressie niet meteen gezegd worden. Ten tweede is eenvoudige medicatie of psychologische behandeling in veel gevallen effectief. De gedachte dat door mensenhanden gemaakte pillen de duivel op de vlucht kunnen jagen is een gevaarlijke onderschatting van de macht van satan. Zelfs de archangel Michaël durfde, toen hij met de duivel twistte, geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zei: De Heere bestraffe u! (Judas, vers 9).

Ik sluit mij dan ook aan bij dr. W. J. Ouweneel als hij –in zijn boek ”Psychologie: een christelijke kijk op het mentale leven”– zegt dat het vermoeden van innerlijke demonische invloeden alleen gewettigd is als de symptomen zich hoofdzakelijk of uitsluitend voordoen tijdens religieuze activiteiten, zoals bidden, bijbellezen en kerkgang. En in de tweede plaats, als het begin van de symptomen in verband gebracht kan worden met een contact met het occulte dat men heeft gehad, bijvoorbeeld een bezoek aan een magnetiseur of andere wondergenezer, een spiritistische séance, waarzegger, enzovoorts.

Tot slot: het is goed om na te denken over duivelse invloeden in psychiatrische stoornissen. Het is echter niet ondenkbaar dat het gevaar van duivelse invloeden groter is in reclame, lectuur, muziek, de tijdgeest, de overheid –zoals de recente wetgeving–, in de kerk –zoals valse leringen– en niet het minst in het eigen hart. Met of zonder psychiatrische ziekte, waar beleefd wordt dat we van nature de vader der leugenen toegevallen zijn, wordt de bede geboren: „Verlos ons van den boze.”

De auteur is neuropsycholoog. Hij promoveerde vorige maand aan de Universiteit Utrecht cum laude op een proefschrift over hallucinaties bij schizofrenie.