#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Machthebbers

Als oudlid van het Europees Parlement kan ik het natuurlijk niet laten om het vele nieuws te volgen dat dagelijks tot ons komt. De volkeren woeden, zullen de machthebbers zeggen. Dat kwam wel heel sterk tot uiting in Duitsland, Engeland en Italië. In Duitsland verloren de christendemocraten en socialisten de verkiezingen, wilden niet meer met elkaar samenwerken, maar onder druk werd alles weer vloeibaar. Die druk bestaat in Duitsland in de vorm van de partij Alternative für Deutschland (AfD). Er komt nu een kabinet dat niet het beste voor het volk is, maar een kabinet dat uit angst voor de AfD wil vasthouden aan de macht. Alleen de poppetjes veranderen, verder niets. Gegarandeerd recept voor een nog grotere volksopstand straks.

Door: Lucas Hartong

En dan Engeland, waar premier May al geruime tijd bezig is om het land uit de EU te manoeuvreren. Geen eenvoudige taak, want de EU wil Engeland graag straffen voor haar onbezonnen referendum. Zij kan de beslissing van het Engelse volk niet uitstaan. May hield onlangs haar langverwachte speech over de Brexit. Zij noemde respect voor het referendum, bescherming van de banen en veiligheid van de bevolking, trots op het land, goed nabuurschap en een ‘unie van landen en volkeren’ als bijzonder belangrijke issues. Wie kan het daar nu niet mee eens zijn? Liberaal EU-leider Verhofstadt in ieder geval niet. Die fulmineert nog steeds in het Brexit-team tegen Engeland. Je moet natuurlijk ook geen lidstaten hebben die het in hun bol krijgen om naar zelfstandigheid te verlangen!

In Italië speelt dat nu ook heel sterk. Daar wonnen de anti-EU partijen de verkiezingen. Lega, Vijfsterren beweging en Forza hebben ruim de meerderheid van zetels in handen. Het land wordt geplaagd door enorme stromen aan –vooral illegale en economisch gemotiveerde- migranten die Europa proberen binnen te komen vanuit Noord-Afrika. Er zijn nu dorpen in het zuiden van Italië waar meer buitenlandse inwoners zijn dan Italianen. Burgemeesters sloegen alarm, maar kregen van de socialistische oud-premier geen enkele hulp. Opmerkelijk is verder dat Berlusconi weer meedeed en dat zijn partij nog steeds in de christendemocratische fractie van het Europees Parlement zit; gebroederlijk naast het CDA dus. Dat op haar beurt weer sterk pro-EU is.

De VVD van premier Rutte is echter niet meer zo van de EU. Hij hield in Duitsland (!) zijn toespraak over de toekomst van die EU. Significant is zijn uitspraak dat ‘Brussel de lidstaten moet dienen, niet andersom’. Rutte was ook opvallend mild over May en de Brexit, die ‘netjes moet worden afgehandeld’. Hij wil géén ‘ever closer union’ (dat moet ‘ie alleen nog even aan zijn liberale fractieleider in Brussel vertellen) en wil een kleinere EU-begroting. Het Wilders/Baudet effect werkt dus kennelijk wel degelijk. Ook hier druk vanuit een belangrijk electoraal deel van de bevolking.

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na die dag kan alles zomaar ineens anders zijn. Dat is de realiteit in de politiek. Woorden zijn geduldig, maar daden zeldzaam. Hoe zegt de Prediker het ook alweer (7:19)? “De wijsheid geeft de wijze meer macht dan tien machthebbers in een stad bezitten.” Helaas ontbreekt het vaak aan die wijsheid in de politiek. Vandaar dat er zoveel misgaat, me dunkt. Gelukkig hebben we de volkeren nog. En een God die alles in handen houdt.


Reageren