#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Boek-muziek-film

Open over boosheid

Na een cursus over Goed Boos leren zijn, schreef bedrijfskundige en theoloog Gerard van der Schee een boek over het onderwerp boosheid vanuit twaalf verhalen uit de Bijbel. In februari 2015 is het eerste exemplaar overhandigt aan Ruud Kraan, sinds kort directeur van Open Doors Nederland.

Omdat Van der Schee, tijdens zijn werk voor de Evangelische Alliantie zag, dat boosheid heel weinig aandacht kreeg in preken, gesprekskringen of jeugdgroepen, besloot hij twee hulpbronnen te ontwikkelen. Als eerste een praktische toerustingscursus van vier avonden. Daar gaat het om de waarheid leren vertellen in liefde aan de hand van feiten, gevoelens en wensen. Over verschillen leren waarderen en over wat vergeven inhoudt.

Vervolgens ontstond het nieuwe boek aan de hand van twaalf bijbelverhalen, verrijkt met denkkaders en gespreksvragen. Kraan: ''Gerard heeft een toon en stijl gevonden die de bijbel zelf aan het woord laat en aanmoedigt daar open over na te denken. Zo'n boek is nieuw en nodig, om op een gezonde bijbelse manier goed boos te leren zijn.''

Ruud Kraan (l) ontvangt het eerste exemplaar van Gerard van der Schee. Dat de bijbel open en eerlijk is over boosheid én waardevolle inzichten aanreikt, komt in het boek goed naar voren. Zoals de uitspraak 'ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden’’, ''houd voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen'' en (de vraag van God aan Jona) ''Ben je terecht boos?"

Ook de titels van de hoofdstukken getuigen van een open benadering: bv. Ik sla je kop er af!; een gouden duo spat uiteen; waar is God als ik boos ben?!

GoedBoos bijbelstudies kost €11,90 (incl. verzendkosten € 15) en is te bestellen via de website www.goedboos.com


Reageren