#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Situatie in Syrië bedreigt wereldvrede

Kijkend naar de zich ontvouwende gebeurtenissen in Syrië in de afgelopen week, werd ik herinnerd aan een beroemde Midrash van Rabbi Yitzchak die bijna tweeduizend jaar gebeurtenissen voorspelde voorafgaand aan de verlossing.

“De koningen van de naties van de wereld zullen elkaar uitdagen. De koning van Perzië (het huidige ‘Iran’) zal de koning van Arabië bedreigen (tegenwoordig ‘Saoedi-Arabië’ genoemd) en om deze reden zal de koning van Arabië voor advies naar de koning van Edom (Europa en de VS) gaan,” zei Rabbi Yitzchak indertijd. (Yalkut Shimouni op Jesaja 60)

Terwijl in het zuiden van Israël honderden Amerikanen samen met de IDF een grootschalige oefening hielden ter voorbereiding op een raketoorlog op drie fronten (Syrië, Libanon en Gaza) en sirenes loeiden tijdens een thuisfrontoefening, werden in Syrië de contouren zichtbaar van een veel groter conflict.

Dit conflict kan uitmonden in een nieuwe wereldoorlog, zeggen ingewijden van de Turkse president Erdogan.

Lees het artikel op Christenen voor Israel!

Reageren


Moi

21-03-2018 01:44
In ieder geval een grootschalige oorlog in het Midden-Oosten (Psalm 83, Gog-Magog?) die zulke dramatische gevolgen voor de gehele wereld zal hebben dat men gaat schreeuwen om de valse messias welke niets anders dan de antichrist zal zijn. Hij zal met Israël en de omringende landen een vals vredesverdrag sluiten.

Zal dit dreigende conflict in het Midden-Oosten pas echt losbarsten, nadat de Gemeente is opgenomen? Want dan is de Weerhouder ook weg.

Dit jaar bestaat Israël 70 jaar. Deze periode van 70 jaar na het ontstaan van Israël in 1948 is een aanloopperiode geweest, die gekenmerkt wordt door een enorme welvaart, opkomst van verzorgingsstaat, enorme technologische ontwikkelingen op allerlei gebied, afval van het geloof, toenemende goddeloosheid, toenemende wetteloosheid, enz. 70 jaar is namelijk een profetische periode van vervulling.

Wanneer Israël haar 70e verjaardag zal vieren, wordt deze periode afgesloten. Met wat, dat weten wij nog niet. Bijv. Opname van de Gemeente, oorlog tussen Israël en haar omringende landen, totale instorting van het huidige financiële en monetaire systeem, opkomst antichrist en sluiten vals vredesverdrag?