#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Israël

Kloof PA-Hamas groter dan ooit

De Palestijnse leider Machmoud Abbas is van plan een reeks nieuwe sancties goed te keuren tegen Hamas, die hij verantwoordelijk heeft gesteld voor de aanslag op de Palestijnse premier Rami Hamdallah.

Dit zou een bewuste poging van Abbas kunnen zijn om Hamas mee te sleuren in een confrontatie met Israël om het Amerikaanse vredesplan te blokkeren, zeiden deskundigen.

Volgens berichten van een hoge functionaris van de Palestijnse Autoriteit zullen de sancties die nu tegen Hamas zijn gepland strenger zijn dan de vorige maatregelen, het dagelijks leven van de inwoners van Gaza beïnvloeden en leiden tot een verdere toename van werkloosheid en armoede.

Tot de geplande sancties behoren onder andere:
♦ verhoging van de belastingen op de in- en uitvoer naar en uit Gaza,
♦ verlaging van de salarissen van ambtenaren, waaronder veiligheidspersoneel,
♦ stopzetting van de hulp van het Palestijnse ministerie van Sociale Zaken voor 80.000 gezinnen in de Gazastrook,
♦ stopzetting van de financiële steun voor medische behandeling van patiënten en de aankoop van medische apparatuur,
♦ vermindering van de elektriciteitsvoorziening door het niet betalen van rekeningen aan het Israëlische elektriciteitsbedrijf,
♦ stopzetting van de betalingen aan het Israëlische drinkwaterbedrijf Mekorot,
♦ sluiting van bankrekeningen van zakenlieden, bedrijven en instellingen.
Deze strafmaatregelen tegen Hamas zullen uiterlijk begin april in werking treden.

Afgelopen oktober nog werd er plechtig een verzoeningsakkoord getekend tussen de Palestijnse regering in Ramallah en Hamas om een einde te maken aan de rivaliteit. Op 1 december had de Palestijnse Autoriteit de politieke controle over Gaza moeten overnemen. Maar dat lijkt niet meer het geval te zijn. De kloof tussen de partijen is breder dan ooit tevoren.

Reageren


BASTIAAN

23-03-2018 05:28
@Gerard. Met een glimlach uw ingezonden gelezen. Of ik steeds een grote gift overmaak aan Uitdaging?

Misschien bent u nu te nieuwsgierig.

Jeshua leert Mattheus 6:2Wanneer gij dan ?aalmoezen? geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de ?synagogen? en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 3Maar laat, als gij ?aalmoezen? geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, 4opdat uw ?aalmoes? in het verborgene zij, en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

Beste Gerard, Waarom schrijft u zelf geen goede stukken? Ik ben in ieder geval blij dat u liet merken hoe u over mijn ingezonden stukken denkt. Het houd mij nederig!

Lucas 6:26
Wee u, wanneer alle mensen wèl van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld. Shalom. BASTIAAN.

Gerard

23-03-2018 12:12
Bastiaan wat ben jij toch een irritante beterweter. Je luistert geloof ik graag naar jezelf. Jouw reacties zijn meestal vééééél langer dan de artikelen waar het om gaat. En je meent jouw ‘wijsheid’ op bijna alle onderwerpen te moeten spuien. Je misbruikt deze site om jezelf te profileren. Ik snap niet dat de site dit toelaat. Waarschijnlijk maak je iedere maand een flinke gift over voor het platform wat Uitdaging je biedt.

BASTIAAN

23-03-2018 08:41
Dat is toch goed nieuws? Kloof PA-Hamas, Abbas-Hamas groter dan ooit!!!

Mattheüs 12:25
Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden.

Mattheüs 12:26
En indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen standhouden?

In Richteren 7 lezen we hoe Israëls vijanden elkaar in het verderf stortten. Gideon en zijn 300 helden hoefden alleen maar toe te kijken hoe zij elkaar af maakten:

Richtenen 7:22Terwijl nu de driehonderd op de horens bliezen, richtte de Here in de gehele legerplaats het ?zwaard? van de één tegen de ander, en het ?leger? vluchtte tot Bet-Hassitta, in de richting van Serera tot aan de oever van Abel-Mechola boven Tabbat.

Dit gaat opnieuw gebeuren, alle voortekenen wijzen er op dat de rol van al die antisemieten spoedig is uitgespeeld in Israël. Alle details kunt u lezen in de profeet Zefanja hoofdstuk 2.

Palestijnen willen heel het volk Israël in de Middellandse Zee drijven volgens de duivelse Handvesten van PLO/Fatah en Hamas/Hezbollah.

Laten wij blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Psalm 122 en 133...Een bedevaartslied. Van ?David.

Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
als broeders ook tezamen wonen.

2Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
nedervloeiende op de baard, de baard van Aäron,
die nedergolft op de zoom van zijn klederen.

3Het is als dauw van de Hermon,
die nederdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de Here de ?zegen,
leven tot in eeuwigheid.

Het is de hoogste tijd voor de Knesset en het volk Israël om terug te keren tot de Machtige God van Israël. Zachariah 12.

Dan zal Jeshua hun en onze Masjiach Koning worden in Jeruzalem. Zachariah 14:9 en Israël tot HOOFD der volken maken. Jeremia 31:7 en Jesaja 60-66 en Openbaring 14 en 19.

Sions heil komt!!!
62:1Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. 2Volken zullen uw heil zien, alle koningen uw heerlijkheid en men zal u noemen met een nieuwe naam, die de mond des Heren zal bepalen; 3gij zult een sierlijke ?kroon? in de hand des Heren zijn, een koninklijke ?tulband? in de hand van uw God.