#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Roeper

Buitenkerkelijk

Mensen die gekant zijn tegen alles wat in hun ogen christelijk is, verwarren blijkbaar Christus vaak met de kerk. Terwijl het om een Persoon gaat, uitten zij kritiek op een instituut, waarvan de naam in de hemel niet eens bekend is. Goed, er zal daar best veel mis zijn. Maar Christus heeft maar één lichaam, waarvan de leden in 1001 verschillende kerken of juist daarbuiten zitten. Anne van der Bijl, stichter van Open Doors, noemde zich - door schade en schande wijs geworden - in een interview met Uitdaging eens een buitenkerkelijke christen. Mooie omschrijving en hij kwam er geenszins door buiten zijn bediening en de Gemeente te staan, denk ik.

Nergens in de Bijbel vind ik dat de Gemeente van Christus een soort keten met talloze elkaar vaak bestrijdende filialen is. Neemt niet weg dat ons beperkte verstand of klinkklare emotie tot uiteenlopende standpunten over fragmenten van Gods Woord en soms stokpaarden kan leiden. Maar op basis daarvan weer een nieuw kerkgenootschap stichten, het zoveelste, is een uiterste dat tot eenzijdigheid leidt, overeenkomstig de realiteit dat iedere ketter zijn letter heeft.
Christenen in Beréa werden destijds geroemd omdat zij dagelijks de Schriften bestudeerden, er met elkaar over spraken en keken ‘of deze dingen ook zo waren’.

De ellende van de gelovigen na hen is al eeuwenlang, zeker sinds de uitvinding van de boekdrukkunst (om het over de moderne media maar niet te hebben), dat iedereen zijn eigen standpunt uitdraagt. En het hangt goeddeels van de bekendheid van de auteur af of de massa de inhoud van een boek voor zoete koek slinkt. Ik heb zelfs de indruk dat daarnaar vaker dan naar de Bijbel wordt verwezen.

Met al die boeken heeft God in Zijn Woord kennelijk niet zoveel, ook al heet dat dan theologie, waarin men ook kan promoveren. Ook op geboekstaafde proefschriften, die totaal iets anders beweren dan de Schrift en waar op zijn beurt weer iemand anders het tot doctor in de Godgeleerdheid kan schoppen. De vraag is of wij iets verder zijn gekomen sinds de eerste zaaiers van het Evangelie, ook wel apostelen genoemd. Megakerken onder steeds weer andere namen ten spijt…


Reageren