#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Israël

Een Messiaanse Jood in het Witte Huis

Iedereen in Israël weet intussen hoeveel steun het land van wedergeboren christenen krijgt. Ook een president in het Witte Huis, die de evan­ge­lische beweging welgezind is, is niets nieuws. Maar Israël heeft helaas een grens getrokken tussen evan­ge­lische christenen en hun Messiaans-Joodse broeders.

Jay Sekulow, tweede van links, aan tafel met president Trump (Foto: Public Damain)

De eerste categorie wordt als bondgenoten beschouwd, maar de tweede als verraders die ‘Joodse zielen stelen’. Er zijn zelfs officiële richtlijnen voor evangelische organisaties in Israël waarin ze worden verplicht om afstand te houden van Messiaanse Joden.

Trump zou aan de situatie van de Messiaanse Joden in Israël een einde kunnen maken. In zijn regering zitten sterke evangelische personen als Mike Pence en de Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Nikki Haley. Maar ook Messiaanse Joden zoals adviseur Jason Greenblatt en de tot het Jodendom bekeerde dochter van Trump, Ivanka. Ook Jay Sekulow (zie de foto), die ervoor uitkomt een Messiaanse Jood te zijn, is werkzaam in het Witte Huis als adviseur van de president.

Evangelische leiders hebben een doorslaggevende rol gespeeld tijdens de verkiezingen, door christenen op te roepen om op Trump te stemmen. Een daarvan is Dr. Mike Evans van het ‘Friends of Zion’ museum in Jeruzalem, die een Joodse moeder heeft. Evans is een alom gerespecteerde gast in het Witte Huis. Terwijl de Amerikaanse regeringen de Messiaanse Joden negeerden uit respect voor het Israëlische wantrouwen, lijkt dat onder Trump heel anders te zijn.

Als evangelische christenen goed genoeg zijn voor Israël, dan zouden Messiaanse Joden dat ook moeten zijn. In de Jerusalem Post verscheen kortgeleden een artikel waarin werd vastgesteld dat dit proces van acceptatie nu onder Israëli’s plaatsvindt. Itzjak Rabihiya, voormalig journalist en woordvoerder van de Arbeiderspartij noemde daarin vooral Sekulow, die regelmatig opkomt voor ‘Jews for Jesus’, een organisatie die door veel Israëli’s nog altijd wordt beschouwd als een sekte die is voortgekomen uit christelijke zending. Rabihiya vindt dat Israël moet erkennen dat er een verbinding bestaat tussen Messiaanse Joden en christenen. Deze erkenning is nodig om opnieuw te kunnen vertrouwen op de steun van evangelische christenen. Deze steun heeft onder Obama behoorlijk te lijden gehad.

Dit artikel wordt u aangeboden door het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


vader Jakob

03-04-2018 11:07
Ps: dat de zondag, de eerste dag van de week, Rooms zou zijn is een misvatting, het is de dag waarop Christus opstond, en tevens de dag waarop de eerste Christenen bij elkaar kwamen om brood te breken....

vader Jakob

03-04-2018 10:51
Toch weer jammer dat in de reacties alle christenen er weer eens van langs krijgen alsof zij schouder aan schouder 1700 jaar Joden hebben lopen vermoorden.
Ook het gezever over (sabbat) wetten slaan hier als een tang op een drumstel. Die werden helemaal niet aan christenen gegeven, die zijn onder het Nieuwe Verbond.
De Joden hebben de Messias verworpen en doen dat als volk nog steeds.
Zij zijn destijds begonnen met christen vervolging...
Gelukkig komen er steeds weer tot geloof in hun Messias, daarmee zijn het geen Joden meer, maar christenen net als wij geen heideneneer zijn na onze wedergeboorte. De Joden moeten op gelijke wijze zalig worden als wij staat er geschreven, en niet andersom....

BASTIAAN

03-04-2018 09:27
Israël is blij met de vele vrienden van Israël wereldwijd. Er is godsdienstvrijheid in Israël. Maar de Knesset zit niet te wachten op bemoeizucht van roomse, protestantse, evangelische leiders die hen 1700 jaar als paria's gedemoniseerd , vermoord hebben!!!

De Kerkgeschiedenis staat bol van gruwelgeschiedenissen tegen het Joodse Volk tot op deze dag. Lees Werner Keller: En zij [het Joodse Volk] werden verstrooit onder alle volken.

Lees ook de twee boekjes van Dr. Hans Jansen: De Paus en de Jodenvervolging. En zijn andere boek: Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat.

Wie deze info gelezen heeft weet waarom Joden allergisch zijn voor Christelijke en Messiaanse Joodse gelovigen die vaak ook nog met Christelijke kerken verbonden zijn die de Sjabbat verachten en andere Paasdatum hebben dan de Joodse.

Het is een schande dat Christelijke reisorganisaties met grote groepen Christenen in Israël nog steeds de Sjabbatsrust schenden als ze met hun toerbussen op Sjabbat allerlei heilige plaatsen bezoeken. Zie hoe nauw het luistert voor Joden om de Sjabbat te heiligen. Exodus 20 en 31.

Wie van die reisorganisaties heeft nu de guts om zich als eerste te bekeren om daarmee te stoppen?

Reizen op zondag wordt nergens in de Bijbel verboden. Dat is een 17 eeuwen geleden Rooms gebod [7 maart 321] dat helaas ook door de Protestanten en Evangelischen werd overgenomen. Vanaf die datum is er in de geschiedenis dan ook sprake van zondagswetten.

Joden trokken zich dan ook nooit iets aan van die dwaze roomse anti-Bijbelse zondagswetten, zij bleven de Sjabbat vieren naar Gods Gebod. De Pausen zijn razend op Joden dat ze zijn zondag niet vieren en gewoon naar hun werk gaan en het vuilnis wordt opgehaald in Israël.

Kerken moeten zich afkeren van die zogenaamde roomse zondagsheiliging die in de Bijbel NIET geleerd wordt. Dan pas zullen Christenen door Joden serieus genomen worden en worden zij niet langer als Sjabbatsschenders maar als echte Vrienden in Israël gezien!!!