#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Christelijke media

Zonder Opstanding was er geen Kerk

Terwijl in hetzelfde blad Joël Oosterhagen (volgens ons een schuilnaam) jubelt over Zijn kruis (‘enkel en alleen het kruis is genoeg om gered te zijn van de eeuwige dood), benadrukt in Het Zoeklicht Yme Horjus, zoals Paulus, de kracht van Christus opstanding. Met Pasen is alles begonnen, zegt hij. “Dáár liggen de wortels van het christendom. Zonder opstanding zou er nooit een christelijke kerk zijn geweest. Dan zou de kruisdood van Jezus op die vrijdag letterlijk het einde van het verhaal zijn geweest.”

Door heel het nieuwe testament wordt steeds opnieuw de nadruk op de opstanding gelegd, zegt hij. Niet anders dan Jezus’ opstandingskracht mag ook de hedendaagse gelovigen bezielen. “Zonder die kracht was alles dor en doods geweest in ons leven. Dan hadden wij er een soort religie op na gehouden. Maar we zijn geen aanhangers van een religie, maar volgelingen van de levende Heer. Wij leven voor God door de opstandingskracht van de Heere Jezus.”

Gelovigen kunnen dat niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen, vindt de auteur. “Maar alleen door lijden heen en het sterven aan jezelf mag de opstandingskracht leren kennen.” Die is oneindig veel groter dan de pijn van het lijden.  Op de eerste Paasdag waren het maar een paar vierkante meters grond waar het koninkrijk werd uitgeroepen, vervolgt hij. Maar mensen die nu tot geloof in de Opgestane Heer komen, dáár is dat koninkrijk.

Reageren


BASTIAAN

09-04-2018 08:55
De drie grote feesten worden in de Torah uitvoerig beschreven: Pasen - Pinksteren en Loofhuttenfeest.

Kerst is een rooms feest dat pas ten tijde van Augustinus opgang deed. Geen wonder dat ook niet-gelovigen dit heidense feest vieren. Ze vieren de Babylonische Sol Invictus de zon die terugkeert naar de aarde. Wie pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters in Rome ziet paraderen ziet de optocht van Bacchus!

Droegen de Apostelen een kruis in processie, hoe waren zij gekleed? Als Joden! Zij droegen ook geen Rozenkrans, wierook en kaarsen mee in hun evangelisatiebediening.

Wat dan wel? Jeshua leerde het hen in Mattheus 10 en Lucas 10.

Wie het Boek Handelingen goed leest ziet inderdaad dat de Apostelen met grote kracht verkondigde dat Jeshua uit de dood is opgestaan en in Zijn Naam grote wonderen mochten verrichten.

Het Joodse Pasen gedenkt de uittocht uit Egypte, Exodus 12 de dood ging aan hen voorbij omdat zij het bloed van het LAM aan de deurposten gesmeerd hadden. Egyptenaren lachten zich een kriek toen ze dat zagen...totdat...de doodsengel alle eerstgeborenen van de Egyptenaren doodden.

Farao had immers alle Joodse jongetjes in de Nijl laten werpen? Lees het boek Exodus.

Pasen: De Heer is waarlijk opgestaan. Openbaring 1.

Straks zullen we deze opgestane Heer zien wederkomen met grote Macht en Heerlijkheid, [Mattheus 24 en 25] niet in Rome, Mekka of Cairo maar in Jeruzalem, de Stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35 en Openbaring 14:1.