#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Binnen/buitenland

Sfeer snuiven in oud Zendings Huis

De Zendings Diaconessen in Amerongen houden zaterdag 9 juni een reünie en zaterdag 7 april een zogenoemde Rwandadag. Begin volgend jaar verhuizen de zusters naar hun nieuwe gebouw, dat in aanbouw is, maar tijdens de reünie kan men nog een keer in het bestaande pand de sfeer proeven in gastenkamers en gebedsruimte Patmos of de gebedswandeling maken.

Wie wil kan ook een selfie maken met de diaconessen, melden zij. Of iets van de overtollig geworden spullen kopen.

’s Middags is er een dankdienst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, daarom is opgeven noodzakelijk. Dat kan via de website www.zdh.nl. Of via bellen naar de receptie, 0343-723 780.

Rwanda
De Rwandadag (7 april) heeft het thema ‘Bouwen aan de toekomst!’. Na inloop met koffie om 10.30 uur begint om 11.00 uur het programma, dat tot 15.00 uur duurt, Door middel van filmpjes, interviews en verhalen worden bezoekers meegenomen naar Rubengera. Ook in Rwanda werken zusters met tal van hulpprojecten, tot zegen voor de mensen in hun omgeving.

“Daarbij ondersteunen wij hen graag en dat is ook nodig, want er is nog veel armoede”, zeggen de diaconessen in Amerongen. “Om het werk van de zusters in Rwanda meer bekendheid te geven wordt gewerkt aan een plan voor PR en fondswerving.”

Er is een Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda. Tijdens de Rwandadag zal de nieuwe website worden gepresenteerd en krijgt men meer te horen over de acties die gaan lopen om fondsen te werven, waarmee de zusters verder kunnen bouwen aan de toekomst van de gemeenschap, van gezinnen, van jongeren en kinderen. Voor € 5 kan men tijdens die Rwandadag een Rwandese maaltijd krijgen. Ook is er een stand met creatieve artikelen, alsmede een verloting. Het is belangrijk dat men zich aanmeldt. Dat kan via de mail: secretariaat@zdh.nl of telefonisch: 0343723780.


Reageren