#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Israël

Gaza is zelf verantwoordelijk voor leed

Er is eindelijk sprake van een zekere doorbraak in het vredesproces in het Midden-Oosten. Hoewel het misschien niet het soort doorbraak is waarop de internationale gemeenschap had gehoopt, biedt het mogelijkheden om een echt vredesproces op gang te helpen.

Door Ryan Jones

Afbeelding: Een Palestijnse familie in Gaza moet bij kaarslicht eten omdat de door israël geleverde stroom niet bij hen aankomt. (Foto: Abed Rahim/Flash90)

Voor het eerst sinds het begin van de Oslo-akkoorden heeft de Verenigde Staten, als voornaamste bemiddelaar, zijn officiële standpunt bijgesteld. Het land is officieel met Israël overeengekomen dat het lijden van Palestijnen in Gaza wordt veroorzaakt door het lokale bewind van Hamas. Het is waarschijnlijk dat de Amerikanen dit al eerder uitvoerig met Israël hebben besproken, maar dit verzwegen hebben uit angst voor Arabische reacties.

Ex-president Bill Clinton heeft destijds het Palestijnse leiderschap openlijk verweten dat ze het meest ruimhartige aanbod van de Israëli’s ooit, hadden afgewezen. Maar vervolgens verweet hij de Israëli’s met nog strengere woorden, dat zij de oorzaak zijn van de slechte situatie waarin het Palestijnse volk verkeert.

Donald Trump neemt duidelijk afstand van zijn voorgangers en beseft dat de Arabische wereld Amerika nu meer nodig heeft dan andersom. Als zakenman zal hij deze situatie aangrijpen en tot officiële buitenlandpolitiek maken.

Jason Greenblatt, de Amerikaanse speciale gezant voor het Midden-Oosten, bezocht onlangs het grensgebied bij Gaza, en gaf een scherpe analyse van de situatie: ‘Hamas zou het leven van de mensen waarvoor zij verantwoording draagt, moeten verbeteren. Maar in plaats daarvan kiest zij ervoor om het geweld te laten escaleren. Dat is de oorzaak van de diepe ellende waarin de burgers van Gaza verkeren. Denk je eens in wat de mensen in Gaza zouden kunnen doen met de honderd miljoen dollar die Iran jaarlijks aan Hamas uitkeert voor wapens en tunnels om Israël aan te vallen!’

Daar kan nog aan toegevoegd worden, dat Israël een enorme hoeveelheid landbouwwerktuigen en vruchtbaar land heeft achtergelaten nadat het leger de Joodse pioniers uit Gaza evacueerde. In plaats van gebruik te maken van de mogelijkheden van deze agrarische gift, hebben Hamas en consorten alles vernietigd wat herinnert aan deze welvarende nederzettingen.

Het is duidelijk geworden dat Hamas geen interesse heeft in behoorlijk bestuur en de verbetering van de levensomstandigheden van de eigen burgers. Toch mogen we niet vergeten dat de Palestijnse Arabieren bij de verkiezingen van 2006 Hamas de sleutels van de macht in handen hebben gegeven, wetende dat Hamas openlijk een boodschap van terreur predikte.

Dit artikel wordt u aangeboden door het maandblad Israel Today (www.israeltoday.nl)

Reageren


Moi

08-04-2018 04:07
@Jos van der Geest:

De tijd dat de antichrist regeert tot aan de Wederkomst van de Heere Jezus duurt 7 jaar, waarvan de laatste 3,5 jaar de eigenlijke Grote Verdrukking is.

Jos van der Geest

06-04-2018 07:23
@MOI

Dat was toch na 7 jaar?
Althans in de vele christelijke films over openbaring gebeurtenissen hebben het over 7 jaar.

Theo

04-04-2018 07:07
Inderdaad ! De Palestijnen proberen ellende uit te lokken ! De duivel gaat rond als een brullende leeuw !
Ze zullen niet slagen in hun opzet .

Moi

04-04-2018 08:06
Wij weten waar dit vredesproces op uitdraait, namelijk de antichrist die een vals vredesverdrag met Israël en haar omringende landen zal tekenen om het vervolgens na 3,5 jaar te verbreken.

In de Bijbel staat het volgende daarover geschreven:

1 Tessalonicenzen 5:3 NBG51
"3Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen."

Er breekt dus de totale pleuris uit wanneer de wereldleiders met de antichrist samen zullen zeggen dat alles vrede en rust is.