#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Christenvervolging

Christin (15) gegijzeld door moslims Nigeria

Omdat zijn weigerde zich te bekeren tot de Islam is in Nigeria de 15-jarige scholiere Leah Sharibu, een christin, gegijzeld door militante moslims. Die schoten verder meer dan twaalf mensen dood.

Leah Sharibu behoorde tot de 111 schoolmeisjes die in februari werden gekidnapt door de terreurbeweging Boko Haram, in een technische school van de regering in de noordoostelijke stad Dapchi. Op 21 maart werden zij vrijgelaten, nadat vijf van de meisjes waren gedood. Leah Sharibu bleef in gevangenschap, omdat zij weigerde zich tot de Islam te bekeren, zegt de organisatie Stem van de Martelaren in Canada. “Degenen die zijn vrij gelaten waren allen moslim en de kidnappers hebben aangekondigd dat Leah vrijheid wacht als zij ingaat op hun eis de geloofsbelijdenis van de Islam uit te spreken.

Ouders
“Als christin weigerde zij dat, koste wat het kost”, zegt haar vader Nathan. Toch zijn hij en zijn vrouw Rebecca ongerust. “Ik ben bedroefd maar ook blij, omdat mijn dochter Christus niet verloochent”, zegt hij. De organisatie heeft gebed gevraagd voor de 15-jarge Leah en haar ouders. De gijzeling maakt deel uit van de herhaalde aanvallen door Boko Haram op christenen. Uit naam van de Islam worden aan de lopende band mensen gedood.

Reageren


BASTIAAN

08-04-2018 09:37
Uit naam van de Islam worden in Nigeria aan de lopende band mensen gedood. Vele van de 111 meisjes die vrijgelaten werden spraken voor de schijn, onder bruut geweld van moslims die geloofsbelijdenis van de Islam uit, behalve Leah!

Zij tart die sadisten daar die haar met geweld willen dwingen om die belijdenis wel uit te spreken.

Leah kent waarschijnlijk de WOORDEN van Jeshua goed:

Mattheus 10:44...IK zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen.

Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

6Worden niet vijf ?mussen? verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. 7Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele ?mussen? te boven.

8Ik zeg u: Een ieder, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de ?engelen? Gods; 9maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de ?engelen? Gods.

Misschien gebruikt Jeshua nu wel het getuigenis van Leah om deze booswichten te tonen dat liefde tot de levende God sterker is dan de haat van moslims voor Joden en Christenen. Wie weet komen ze tot bekering en brengen haar thuis. We hebben een God van Wonderen!

Lucas 18:27...Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij God! In de wereld lijden Gods kinderen verdrukking, maar Jeshua bemoedigt ons die Hem navolgen:

Houdt goede moed...IK heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33 en Openbaring 19 en 20.